Warunki techniczne 2017. Zmiany w technice instalacyjnej dla inwestorów, koszty ogrzewania domu

2017-01-31 13:00
nowe warunki techniczne ogrzewanie
Autor: Vaillant

Wymagania dotyczące oszczędności energii w budynkach wynikające z obowiązujących od 2017 roku nowych warunków technicznych wprowadzają istotne zmiany, jeśli chodzi o izolacyjność przegród budowlanych nowych budynków jednorodzinnych, ale także w doborze systemów ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji. Zmiany te komentuje Paweł Lachman z firmy Vaillant.

Samo spełnienie minimalnych wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie odnośnie izolacyjności przegród budynku (ścian zewnętrznych, poddasza czy okien) czy zastosowanie w budynku wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła nie zagwarantuje jeszcze spełnienia warunku jednostkowego zużycia energii pierwotnej EP ≤ 95 kWh/(m² rok).

Nowe warunki techniczne powodują szereg istotnych zmian dla potencjalnych inwestorów:

  • Wg obowiązujących warunków technicznych nie jest już możliwe zastosowanie kotła węglowego do ogrzewania nowego budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Również zastosowanie do ogrzewania kondensacyjnego kotła gazowego z wentylacją z odzyskiem ciepła nie pozwoli automatycznie spełnić wymagań zużycia energii pierwotnej (EP).
  • Obliczenia przeprowadzone w wielu analizach wykazują, że możliwe jest zbudowanie budynku blisko zeroenergetycznego z wykorzystaniem pomp ciepła wspomaganych systemem fotowoltacznym PV. Systemy PV obniżają zapotrzebowanie nieodnawialnej energii końcowej do napędu pomp ciepła i urządzeń pomocniczych. Malejące ceny produkcji paneli fotowoltaicznych i wprowadzony w 2016 roku system rozliczeń energii z PV, tzw. upustu (rodzaju wymiany barterowej zużycia i produkcji energii z PV) korzystnie wpływają na popularność ich stosowania.
  • Nowe rozwiązania wymagają zintegrowanego projektowania budynku i prawidłowego doboru wyposażenia instalacyjnego, co w praktyce do tej pory nie było powszechną praktyką.
  • Można przypuszczać, że inwestorzy będą szukać projektów domów o niewielkiej powierzchni użytkowej (poniżej 130 m²), ale dobrze wyposażonych.
  • Łatwiej jest taki budynek wybudować, utrzymać czy też w razie potrzeby w przyszłości sprzedać.
  • Klient powinien szukać takiego projektanta czy instalatora urządzeń grzewczych, który ma doświadczenie nie tylko związane z montażem kotła gazowego, ale również dobrze znającego systemy wentylacyjne oraz systemy fotowoltaiczne, czy zastosowanie pomp ciepła. Wskazane jest pytać wykonawców o posiadane referencje i dokładnie sprawdzać je samemu.
  • Wszystkie projekty architektoniczne budynków jednorodzinnych, które są obecnie dostępne w katalogach czy ofercie biur projektowych w internecie powinny już spełniać aktualne warunki techniczne. Warto pytać biura architektoniczne o projekty spełniające wymagania przyszłych warunków technicznych z 2021 roku. Zwiększenie kosztów izolacji budynków jest na etapie budowy stosunkowo niedrogie.

Roczne koszty ogrzewania domu spełniającego nowe warunki techniczne

roczne koszty ogrzewania domu
Autor: Vaillant
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej