Stropy JS układane ze styropianowych płyt szalunkowych

2010-01-27 11:02

Stropy tego typu składają się głównie ze styropianowych płyt szalunkowych, zbrojenia oraz nadbetonu. Jest to jeden z najtańszych stropów. Takie stropy można stosować w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, a także w obiektach przemysłowych oraz handlowych. Dostępne są trzy rodzaje płyt różnej wysokości i szerokości, co ułatwia projektowanie pomieszczeń. Trzy rodzaje płyty szalunkowej oraz styropianowe nakładki umożliwiają projektowanie pięciu typów stropów o różnej grubości żelbetonowej płyty, wylewanej na szalunku.

Zalety stropu

  •  oszczędności finansowe wynikające z braku dodatkowych warstw ocieplenia, 
  •  możliwość prowadzenia w stropie instalacji,
  •  montaż stropu bez użycia dźwigów i szalunków.

W czasie zbrojenia i wylewania stropu, styropianowe płyty szalunkowe podparte są tylko stemplami, które należy usunąć po uzyskaniu przez stropy pełnej wytrzymałości konstrukcji. Pozwala to odzyskać w 100% użyte do stemplowania drewno. Stosowanie ww. płyty pozwala skrócić czas montażu stropu, a co za tym idzie - czas budowy.

Stropy ze styropianową płytą szalunkową mają dodatkową zaletę - jego ciężar - ok. 200 kg/m2. Wpływa on na zmniejszenie obciążenia ław prawie o 20%. Mały ciężar stropu daje możliwość zastosowania go w budownictwie na gruntach piaszczystych, podmokłych itp. Styropianowe płyty szalunkowe stosowane są jako szalunek o wysokiej izolacyjności cieplnej i dźwiękowej. Nie jest elementem przenoszącym obciążenia zewnętrzne. Obciążenia zewnętrzne przenoszone są przez belki i betonową płytę stropu.

Stropy ze styropianową płytą szalunkową
mają dodatkową zaletę: mały ciężar
 

Płyta wykonana jest ze styropianu samogasnącego, wzmocniona dwoma stalowymi profilami. Styropian, z którego wykonane są płyty, jest tworzywem chemicznie neutralnym, nie ulega korozji biologicznej:

  •  gęstość pozorna płyty wynosi: 25-30 kg/m3
  •  współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,03 W/(mK) 
  •  izolacyjność akustyczna 40 dB. 
  •  ciężar jednostkowy wynosi: 4 kg /m; 6,45 kg/m2


Układanie płyt szalunkowych

Płyty mogą być dostarczane w odcinkach 13-metrowych. Można je przycinać na dowolny wymiar lub mogą być dostarczone wg wymiarów zgodnych z projektem i zamówieniem. Ze względu ma mały ciężar, płyty można wnosić na dowolny poziom bez używania dodatkowych urządzeń. Płyty szalunkowe należy układać na podporach stałych (murach) lub alternatywnie na podporach montażowych. W przypadku układania płyt na podporach stałych, głębokość oparcia nie może być mniejsza niż 50 mm. Podpory stałe (mury) przed ułożeniem szalunków powinny być wyrównane i wypoziomowane warstwą zaprawy cementowej. Boczne, dolne elementy płyt o wysięgu 55 i grubości 40 mm, służące jako osłony żeber stropowych, należy wycinać na głębokość oparcia płyty na podporze stałej (50x50mm). Taki sposób oparcia powoduje zawężenie wieńca stropowego. Gdy z warunków wytrzymałościowych wynika konieczność wykonania wieńców stropowych szerokości równej grubości podpory, wówczas płyty szalunkowe powinny być oparte na podparciach montażowych wykonanych bezpośrednio przy murze.

Przed ułożeniem płyt szalunkowych i oparciem ich na ścianach, należy prostopadle do ułożenia płyt zamontować i wypoziomować podpory montażowe w rozstawie nie większym niż 2 m. Podparcie montażowe powinno być wykonane na całej długości płyt szalunkowych i szerokość podpory montażowej nie może być mniejsza nić 100 mm. Płyty należy układać ściśle, jedna obok drugiej, prostopadle do rozpiętości stropu. Przed rozpoczęciem zbrojenia stropu na płytach należy ułożyć 2-3 deski, by można było poruszać się po przygotowywanym stropie (unikając w ten sposób ewentualnego uszkodzenia płyt).

Uzbrajanie stropu zaczyna się od ułożenia wieńca, następnie układa się zbrojenie żeber, łącząc je ze zbrojeniem wieńca. Dobór zbrojenia wieńca, żeber stropowych i innych elementów należy wykonać zgodnie z indywidualną dokumentacją projektową. Zakładając, że belki zbrojenia głównego będą wykonywane na budowie, dopuszcza się w zależności od potrzeby i przeznaczenia stropu na stosowanie różnego rodzaju strzemion. Zbrojenie główne stropu powinno być wykonane ze stali klasy A-III, znaku 34 GS według normy PN-H-93215:1982 lub ze stali klasy A-III N, znaku St3S-b-500 lub St3SY-b-500, odpowiadającej wymaganiom świadectwa ITB nr 994/94, Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-2305/96 lub Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-2498/97. Strzemiona powinny być wykonane ze stali klasy A-0, znaku St0S-b. Mieszankę betonową układa się po zakończeniu montażu zbrojenia w żebrach, płycie nadbetonu oraz wieńcach i innych elementach przewidzianych w dokumentacji. Ułożoną masę betonową należy zagęszczać mechanicznie. Jakość masy betonowej powinna odpowiadać warunkom podanym w dokumentacji stropu. Beton stosowany do wykonywania stropu musi być klasy nie niższej niż C16/20 (dawne ozaczenie B20), odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003. Ułożona masa betonowa powinna być w okresie dojrzewania pielęgnowana zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych". Rozdeskowanie elementów stropu i usunięcie podpór montażowych może nastąpić dopiero po osiągnięciu przez beton 70% wytrzymałości projektowej.

Stropy można w

ykończyć 

w kilku technologiach

Tynkowanie i malowanie
Na wykonany strop nakłada się cienką warstwę masy klejowej, następnie układa siatkę z włókna szklanego lub polipropylenowego o wymiarach oczek 4/3 lub 4/4 mm. Siatkę wciska się w warstwę kleju za pomocą packi stalowej. Całość zaciera się i po wyschnięciu nakłada farbę.

Wykładanie kasetonami ozdobnymi
Na wykonany strop nakłada się cienką warstwę kleju do styropianu w celu zagruntowania powierzchni. Po jego wyschnięciu układa się kasetony na klej do styropianu.

Wykładanie płytami gipsowymi lub podwieszanie sufitów
Styropianowe elementy stropu są fabrycznie wyposażone w dwa kształtowniki, które - oprócz usztywniania płyt - zaprojektowano do wstępnego mocowania do nich płyt gipsowych, sufitów podwieszanych itp., przy pomocy blachowkrętów. Wkrętami z kołkami rozporowymi należy dokonać mocowania na gotowo, do żebra płyty betonowej w miejscach styku styropianowych płyt szalunkowych.

Warunki transportu i składowania

  •  Płytę należy transportować i składować w pozycji poziomej w stosach maks. po 10 szt.
  •  Podłoże w miejscu składowania powinno być suche i wyrównane.
  •  Płyty mogą być dostarczane w długości 13 m lub innych, zgodnych z zamówieniem.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej