Naprawa i ochrona betonu

2007-05-28 13:31

Zagrożeniem dla konstrukcji betonowych są: pęknięcia, rysy, korozja zbrojenia oraz samego betonu. Zjawiska te osłabiają konstrukcję, mogą doprowadzić również do katastrofy budowlanej. Z tego powodu należy jak najszybciej usuwać przyczyny uszkodzeń.

Karbonatyzacja betonu

Przy wartościach pH ok. 10 stal wykazuje tylko niewielką lub w ogóle żadną aktywność korozyjną, co oznacza, że stal zbrojeniowa w betonie o wartości pH ok. 12,5 nie koroduje. Przyczyną tak wysokiej wartości pH jest rozpuszczalny w cieczy znajdującej się w porach betonu wodorotlenek wapniowy (Ca(OH)2) z cementu.

CaO + H2O = Ca(OH)2 ; w wodzie Ca++2OH-

CO2 + H2O = H2CO3 ; w wodzie CO3--2H+

z Ca++ i CO3-- powstaje CaCO3

Karbonatyzacja betonu powstaje w wyniku przemiany wodorotlenku wapniowego wchodzącego w reakcję z kwasem węglowym (H2CO3) w węglan wapniowy (CaCO3). Znajdujący się w kamieniu cementowym lub uwolniony Ca(OH)2 oraz pozostały CaO reagują w obecności wody, w wyniku reakcji jonowej, w CaCO3.

Badania wstępne

   

Określenie odporności na uderzenie młotkiem Schmidta pozwalające na ustalenie wytrzymałości betonu na ściskanie.

   

Ustalenie głębokości karbonatyzacji betonu na rdzeniu wiertniczym za pomocą ciekłego indykatora (etap 1).

   

Ustalenie głębokości karbonatyzacji betonu na rdzeniu wiertniczym za pomocą ciekłego indykatora (etap 2).

   

Nieniszczący pomiar otuliny betonu wokół stali zbrojeniowej wykonywany przyrządem pomiarowym.

   

Mierzenie wielkości pęknięcia za pomocą odpowiedniej lupy.

   

Wykazywanie obecności chlorków przy użyciu kwasu azotowego i azotanu srebrowego.

Kolejność prac wstępnych

   

Usuwanie rdzy z wystającego zbrojenia za pomocą młotka i przecinaka.

   

Frezowanie powierzchni betonu. Na zdjęciu urządzenie firmy Arx AG z Monachium.

   

Czyszczenie wysokociśnieniowym strumieniem wody z dodatkiem granulatu. Na zdjęciu urządzenie firmy Woma GmbH z Duisburga.

   

Czyszczenie przy pomocy płomienia. Na zdjęciu urządzenie firmy Messer Griesheim z Düsseldorfu.

   

Usuwanie luźnych cząstek betonu wysokociśnieniowym strumieniem wody.

   

Piaskowanie na mokro powierzchni betonu wysokociśnieniowym strumieniem wody. 

 

   

Cztery pakery iniekcyjne do różnych robót iniekcyjnych: pakery wkręcane, pakery wbijane, pakery do płytek okładzinowych, pakery przyklejane.

   

Osadzanie pakerów wkręcanych.

   

Wyjście spienionej pianki poliuretanowej z uszczelnionego pęknięcia.

Uzupełnianie ubytków przy renowacji elewacji

  • Ochrona antykorozyjna wykonana materiałem CERINOL MK.
  • Zwilżenie wodą miejsca ubytku. Nakładanie szczotką warstwy sczepnej CERINOL ZH.
  • Wypełnienie i przetarcie gruboziarnistej zaprawy CERINOL RM.
  • Zwilżenie podłoża wodą.
  • Rozprowadzenie po całej powierzchni packą CERINOLu-OF.
  • Przetarcie delikatną gąbką.
  • Gruntowanie EUROLANem-TG1. Hydrofobizująca impregnacja DEITEROLem-S.
  • EUROLAN-ColorBL2 - powłoka chroniąca przed karbonatyzacją, odporna na działanie mrozu i soli wysypywanych zimą.

Wypełnianie dylatacji i ubytków betonu

   

Usuwanie wyłamanych krawędzi i uszkodzonych mas do wypełniania dylatacji.

   

Naprawa krawędzi spoin przy użyciu zaprawy wykonanej z żywicy reakcyjnej EUROLAN-FK20 i piasku 0-4 mm.

   

Wprowadzenie okrągłego profilu z pianki polietylenowej w celu wyeliminowania trójstronnej przyczepności.

   

Zalewanie spoin masą do wypełniania dylatacji - PLASTIKOL-18.

   

Warstwa sczepna z CERINOLu-ZH dla związanego cementem, modyfikowanego tworzywem sztucznym systemu uzupełnień ubytków betonu CERINOL-ES (PCC).

   

Warstwa sczepna z EUROLANu-FK20 dla związanego cementem, modyfikowanego tworzywem sztucznym (PCC) i związanego żywicą reakcyjną (PC) systemu uzupełnień ubytków betonu.

   

Nakładanie, przecieranie i wygładzanie związanego cementem, modyfikowanego tworzywem sztucznym systemu uzupełnień ubytków betonu CERINOL-ES (PCC).

   

Nakładanie, przecieranie i wygładzanie związanego żywicą reakcyjną systemu uzupełnień ubytków betonu (PC) EUROLAN-FK20 z dodatkiem pisaku kwarcowego.

Renowacja otuliny wokół stali zbrojeniowej

   

Usuwanie luźnej i silnie uszkodzonej przez sole wysypywane zimą otuliny betonowej wokół stali zbrojeniowej.

   

Piaskowanie stali zbrojeniowej (stopień czystości Sa 2 1/2 wg normy DIN 55928 część 4).

   

Ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej wykonywana CERINOLem-MK.

   

Warstwa sczepna EUROLAN-FK20, 2-składnikowa żywica epoksydowa dla związanego cementem, modyfikowanego tworzywem sztucznym systemu uzupełnień ubytków betonu (PCC) CERINOL-ES8.

   

Nakładanie zaprawy naprawczej CERINOL-ES8 na jeszcze lepiącą się warstwę sczepną wykonaną z EUROLANu-FK20.

   

Nakładanie żywicznej powłoki gruntującej EUROLANu-FK21, stanowiącej podkład pod EUROLAN-FK23.

   

Nakładanie i wykonywanie powłoki z EUROLANu-FK23 po odparowaniu rozpuszczalników na jeszcze klejącym się gruncie z matriału EUROLAN FK-21

 

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej