Zalecenia stosowania płyt PIR Kingspan Thermaroof™

2008-11-12 12:56
Zalecenia stosowania płyt PIR Kingspan Thermaroof TM
Autor: Kingspan Insulation sp. z o.o.

Nowoczesne systemy termoizolacyjne i hydroizolacyjne nie tylko zabezpieczają dach przed działaniem czynników zewnętrznych, ale również w istotny sposób poprawiają bilans energetyczny całego budynku. Dobór właściwego materiału izolacyjnego ma zasadniczy wpływ na trwałość dachu, obciążenie konstrukcji nośnej oraz czas potrzebny na wykonanie prac izolacyjnych.

Układanie płyt/montaż

Warstwa paroizolacyjna
Warstwa paroizolacyjna powinna być układana z zakładem wynoszącym 150 mm po bokach i na końcach rozwiniętych rolek. Zakład należy odpowiednio uszczelnić (np. samoprzylepną taśmą z PVC). Warstwa folii powinna być także wyprowadzona na wszystkie powierzchnie pionowe stykające się z dachem do minimalnej wysokości 300 mm. Standardowo stosowane są folie o grubości 0,2 mm, jednak za ostateczny dobór typu i grubości paroizolacji odpowiedzialny jest projektant przygotowujący specyfikację techniczną obiektu.

Mocowanie na poszyciu metalowym

Zalecenia stosowania płyt PIR Kingspan Thermaroof TM
Autor: Kingspan Insulation sp. z o.o.

Płyty Kingspan ThermaroofTM TR26/TR27 LPC/FM należy układać na poszyciu metalowym na warstwie paroizolacyjnej. Płyty są zazwyczaj mocowane z wykorzystaniem mocowań mechanicznych (łącznik teleskopowy z tuleją teleskopową lub łącznik z podkładką dociskową - patrz akapit Mocowania mechniczne). Warstwa wodoszczelna jest również mocowana mechanicznie. Dłuższe krawędzie płyt powinny być ułożone prostopadle do fali.

Płyty należy układać "mijankowo" z przesunięciem o połowę długości, tak aby spoiny pomiędzy krótszymi bokami nie pokrywały się ze sobą. Niezależnie od wybranego systemu należy zadbać, aby wszystkie łączenia płyt Kingspan ThermaroofTM TR26/TR27 LPC/FM były podparte przez poszycie. Połączenia powinny być wykonane na lekki wcisk. Płyty Kingspan ThermaroofTM TR27 LPC/FM mogą być alternatywnie klejone do podłoża na gorącym bitumie (maks. temperatura 240oC) lub z użyciem systemu klejącego. W takim przypadku bitum lub klej należy rozprowadzić na warstwie paroizolacyjnej, stosując się do zaleceń producenta bitumu lub kleju w zakresie dotyczącym prawidłowych ilości materiału klejącego i temperatury jego stosowania. Folia paroizolacyjna powinna być uprzednio także przyklejona do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta systemu klejącego.

Mocowanie na podłożu betonowym

Zalecenia stosowania płyt PIR Kingspan Thermaroof TM
Autor: Kingspan Insulation sp. z o.o.

W celu wyrównania masywnej konstrukcji stropowej (strop żelbetowy, gęstożebrowy, zespolony) należy wykonać (odpowiednio zdylatowaną) gładź cementową, o grubości min. 3,5 cm. Takie podłoże musi być gładkie i odpylone. Przed położeniem kolejnych warstw (paroizolacja, izolacja termiczna i pokrycie) podłoże musi być w stanie powietrzno-suchym i pozbawione wilgoci technologicznej. W tym przypadku należy zawsze stosować paroizolację. Płyty Kingspan ThermaroofTM TR26/TR27 LPC/FM należy układać na warstwie paroizolacyjnej. Płyty są zazwyczaj mocowane z wykorzystaniem mocowań mechanicznych (łączników teleskopowych z tuleją teleskopową lub łączników z podkładką dociskową). Warstwa wodoszczelna jest również mocowana mechanicznie. Płyty Kingspan ThermaroofTM TR27 LPC/FM mogą być alternatywnie klejone do podłoża na gorącym bitumie (maks. temperatura 240oC) lub z użyciem systemu klejącego. Dla zapewnienia odpowiedniego związania pomiędzy warstwą paroizolacyjną, a poszyciem betonowym powierzchnia betonowa lub wyrównująca powinna być zagruntowana, zgodnie z instrukcjami producenta. Warstwa paroizolacyjna powinna być klejona do podłoża na całej swojej powierzchni. Płyty Kingspan ThermaroofTM TR27 LPC/FM należy również kleić do warstwy paroizolacyjnej całą powierzchnią lub mocować zgodnie z zaleceniami producenta systemu klejącego. Płyty powinny być układane na lekki wcisk, "mijankowo", z przesunięciem o połowę długości, tak aby spoiny pomiędzy krótszymi bokami nie pokrywały się ze sobą.

Mocowanie systemów dwuwarstwowych

Zalecenia stosowania płyt PIR Kingspan Thermaroof TM
Autor: Kingspan Insulation sp. z o.o.

W sytuacjach, w których wymagane są dwie warstwy izolacji, należy je zainstalować w taki sam sposób, odpowiedni do typu poszycia dachu (przedstawiony w jednym z poprzednich wariantów). We wszystkich przypadkach dwie warstwy powinny być przesunięte w poziomie względem siebie, tak aby żadne dwa połączenia płyt w dwóch warstwach nie zbiegały się ze sobą. W przypadku mocowania mechanicznego warstwa dolna powinna być mocowana za pomocą przynajmniej jednego mocowania umieszczonego w środku każdej płyty, przed zamocowaniem warstwy górnej w sposób opisany w następnym punkcie. 

Mocowania mechaniczne - szczegóły

Umiejscowienie kołków:

Zalecenia stosowania płyt PIR Kingspan Thermaroof TM
Autor: Kingspan Insulation sp. z o.o.

Dwa sposoby układania płyt

Liczba mocowań mechanicznych wymaganych do zamocowania płyty Kingspan ThermaroofTM TR26/TR27 LPC/FM będzie się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej budynku, danych topograficznych oraz wysokości i szerokości danego dachu. Szczegółowe wyliczenie powinien przeprowadzić konstruktor obiektu z uwzględnieniem warunków lokalizacji geograficznej budynku. Zaleca się stosowanie łączników teleskopowych lub łączników z podkładką dociskową. Na każdej płycie należy rozmieścić minimum 6 mocowań, tak aby były umieszczone >50 mm i <150 mm od krawędzi i narożników płyty (dając średnio 2,1 szt. łącznika na metr kwadratowy płyty, przy wymiarze płyty 2,4 x 1,2 m = 2,88 m2)

Wymagania dotyczące zamocowania membrany wodoszczelnej należy rozważyć oddzielnie.

Detale techniczne

Zalecenia stosowania płyt PIR Kingspan Thermaroof TM
Autor: Kingspan Insulation sp. z o.o.
Zalecenia stosowania płyt PIR Kingspan Thermaroof TM
Autor: Kingspan Insulation sp. z o.o.
Zalecenia stosowania płyt PIR Kingspan Thermaroof TM
Autor: Kingspan Insulation sp. z o.o.

Opakowanie i transport produktu
Płyty są dostarczane w oznakowanych paczkach owiniętych polietylenową folią kurczliwą. Ilość płyt w paczkach zależy od ich grubości i jest określona w aktualnej liście asortymentowej. 

Składowanie
Płyty Kingspan ThermaroofTM TR26/TR27 LPC/FM należy składować w suchym i zadaszonym miejscu na czystym podłożu. W przypadku przechowywania na zewnątrz konieczne jest zastosowanie dodatkowego przykrycia z folii lub brezentu. Płyty, które były wystawione na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych (takich jak np. intensywny deszcz lub śnieg) i nie zostały odpowiednio zabezpieczone, a tym samym uległy zamoczeniu przed montażem na dachu, muszą zostać osuszone. Płyty przed montażem powinny być suche. 

Pamiętajmy, że ŻADNEGO materiału budowlanego nie zaleca się instalować w jakiejkolwiek przegrodzie, jeżeli jest mokry. Taka przegroda przestaje spełniać swoje zadanie.

Przygotowanie dachu oraz płyt do montażu

Cięcie
Płyty należy ciąć przy pomocy piły o drobnych zębach lub nacinając ostrym nożem, a następnie przełamując płytę wzdłuż linii prostej i przecinając ją po drugiej stronie. Płyty należy docinać dokładnie, aby osiągnąć dobre przyleganie krawędzi styku i ciągłość izolacji.

Bezpieczeństwo i higiena

Produkty firmy Kingspan Insulation są chemicznie obojętne i bezpieczne w użytkowaniu.

UWAGA! Prosimy zwrócić uwagę, że refleksyjna powierzchnia produktu została zaprojektowana dla zwiększenia jego parametrów termicznych. Jako taka, odbija światło, jak również ciepło, w tym światło ultrafioletowe. Z tego względu, jeżeli płyta jest montowana podczas bardzo słonecznej pogody, zaleca się noszenie okularów lub gogli ochronnych z filtrem UV i jeżeli istnieje ryzyko wystawienia skóry na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, zastosowanie także kremu z filtrem UV na odsłoniętych fragmentach skóry. Refleksyjne pokrycie zastosowane w tym produkcie może być śliskie po zwilżeniu.

Z tego względu zaleca się zbieranie wszelkich pozostałości materiału i odpadków w celu uniknięcia poślizgnięcia. W przypadku stosowania uchwytów deskowania mocowanych gwoździami należy zachować ostrożność i nie dopuścić do kontaktu skóry i oczu z wszelkimi ostrymi krawędziami.

Zalecenia stosowania płyt PIR Kingspan Thermaroof TM
Autor: Kingspan Insulation sp. z o.o.

UWAGA! Nie wolno stawać na płycie ani obciążać jej, jeżeli nie jest w pełni podtrzymywana przez powierzchnię nośną.

Zalecenia stosowania płyt PIR Kingspan Thermaroof TM
Autor: Kingspan Insulation sp. z o.o.

Codzienna praktyka robocza
Po zakończeniu każdego dnia pracy lub za każdym razem, gdy prace są przerywane na dłuższy czas, należy zabezpieczyć konstrukcję dachu przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych.

Zalecenia stosowania płyt PIR Kingspan Thermaroof TM
Autor: brak danych

Kingspan Insulation sp. z o.o., uI. Przemysłowa 20, 27-300 Lipsko, Polska
Tel.: +48 (0) 48 378 3118 Fax: +48 (0) 48 378 1330

e-mail: info.pl@insulation.kingspan.com

®Kingspan i logo lwa są zarejestrowanymi znakami towarowymi Kingspan Group plc
TMThermaroof jest znakiem towarowym Kingspan Group plc

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej