Ocieplanie: okna i ich znaczenie w procesie termomodernizacji budynków

2007-05-29 18:32

Rosnące ceny paliw, zaostrzane przepisy skłaniają użytkowników istniejących już budynków oraz nowo powstających obiektów do zapobiegania marnotrawienia energii. Pierwszym krokiem do wyeliminowania strat energii powinna być termomodernizacja.

Izolacja termiczna obowiązkowa

Wszelkie działania termomodernizacjne, poza ewidentnymi oszczędnościami i poprawą komfortu mieszkania, wpłyną również na podniesienie wartości lokalu. Wprowadzenie w życie z początkiem 2006 r. w krajach Unii Europejskiej Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej powoduje, że obowiązkowe będzie posiadanie dokumentów świadczących o klasie energetycznej budynków. Celem projektu jest, aby osoby kupujące mieszkanie lub dom otrzymywały informację, z jakimi kosztami związanymi ze zużyciem energii muszą się liczyć. Projekt przewiduje objęcie obowiązkiem uzyskania świadectw energetycznych już w tym roku wszystkich nowo budowanych budynków, a dla już istniejących przewiduje okres przejściowy, mogący trwać do 2009 r. Świadectwa umożliwią właścicielom domów i mieszkań wykazanie ich energooszczędności i uzyskanie ceny sprzedaży lub najmu odpowiedniej do jakości budynków.
Jeszcze kilka lat temu popularne były opinie, że wymiana okien może być nieopłacalna ekonomicznie ze względu na wydłużony czas zwrotu inwestycji. Wynikało to głównie z faktu, że ceny nośników energii były wówczas niskie, natomiast ceny okien stosunkowo wysokie. Jednak obecnie sytuacja uległa zmianie. Na rynku pojawiło się szereg nowoczesnych rozwiązań systemów okiennych, których cena sukcesywnie spada. Należy więc przypuszczać, że oszczędności wynikające z wymiany okien będą w kolejnych latach nadal wzrastały. Wymiana okien pozwala na zmniejszenie strat ciepła o ponad 30%, czego dowodzą przytoczone poniżej wyniki audytów. Zostały one co prawda przeprowadzone w budynkach wielorodzinnych, ale znakomicie pokazują istotę problemu.

Ocieplanie: okna do wymiany!

Analizie poddano mieszkania o powierzchniach od 47 do 56 m2 w budynkach wykonanych w technologii wielkopłytowej i tradycyjnej murowanej, wydzielając w każdym budynku po dwa mieszkania szczytowe i wewnętrzne. Powierzchnia okien w mieszkaniu szczytowym wynosiła 13,46 m2, natomiast w wewnętrznym 15,74 m2. Obliczenia wykonano dla budynków, które nie zostały poddane termomodernizacji. Stare okna były nieszczelne, dwuszybowe, o współczynniku przenikania U = 2,8 W/(m2K). Po wymianie są to natomiast okna szczelne, z szybą zespoloną jednokomorową i jedną powłoką niskoemisyjną. Współczynnik przenikania U = 1,3 W/(m2K). Do pomieszczeń powróciły normalne warunki wentylacji, przedtem były "wietrzone" nadmiernie.

Stopa zwrotu inwestycji związanej z wymianą okien zależy od dwóch czynników: zastosowanej technologii oraz aktualnych kosztów energii. W przedstawionym badaniu przyjęto cenę 1 GJ na poziomie 40 zł, co pozwoliło w badanych mieszkaniach na oszczędności w sezonie grzewczym w wysokości 307-362 zł. Może to być jednak równie dobrze kwota dwukrotnie wyższa. Stale rosnąca liczba przedsięwzięć termomodernizacyjnych w Polsce świadczy, że inwestorzy coraz częściej postrzegają te działania nie jako konieczne wydatki, ale jako racjonalne inwestycje, które biorąc pod uwagę rachunek amortyzacji budynku przez wiele lat, mogą być bardzo opłacalne. Bo pewne jest, że ceny nośników energii będą coraz wyższe, a najlepszym sposobem częściowego uniknięcia skutków tych wzrostów jest inwestycja w energooszczędność. Według ostatnich badań ASM ilość zasobów potrzebujących modernizacji jest olbrzymia, co wynika gównie ze struktury zasobów budowlanych w Polsce (zdecydowana większość została wybudowana przed rokiem 1988) oraz nieodpowiedniego wykorzystania technologii budowlanych i stosowania materiałów złej jakości. Najprawdopodobniej związane to było z ówczesnymi niskimi cenami źródeł energii, jednak obecnie koszty utrzymania tych budynków bardzo wysokie.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, jakie opracowane zostały na podstawie raportu prezentującego oszczędności w kosztach ogrzewania mieszkań (w wyniku wymiany okien). Raport powstał z wykorzystaniem metodologii obowiązującej w audytach energetycznych i został przygotowany przez audytora energetycznego z listy audytorów energetycznych Ministerstwa Transportu i Budownictwa.

Pełna wersja raportu >>

Przed wymianą okien należy bezwzględnie sprawdzić działanie wentylacji w budynku. W obiektach budowanych przed 1990 rokiem projektanci wręcz zakładali wentylację przez nieszczelną stolarkę (oczywiście prócz tej odbywającej się przez kominy). W takich przypadkach wymiana okien może doprowadzić do pogorszenia się warunków energetycznych i klimatycznych (wzrasta poziom wilgoci w pomieszczeniach).

Wentylacja i termomodernizacja - spójność celów

Wentylacja higrosterowana a termomodernizacja budownictwa

Syndrom chorego budynku

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej