Ocieplenie budynku od wewnątrz. 4 sytuacje, w których ocieplenie budynku od wewnątrz jest zalecane

2019-07-10 14:36
Ocieplanie budynku od wewnątrz zgodnie z prawami fizyki
Autor: Xella Polska Rozkład wilgoci w ścianie budynku docieplonej od zewnętrznej i wewnętrznej stronie muru

Ocieplenie budynku od wewnątrz jest niezgodne z zasadami fizyki budowli. Każdy wykładowca fizyki budowli, każdy audytor energetyczny i specjalista w dziedzinie ociepleń powie, że budynek ociepla się od zewnątrz. I będzie miał racje, ale …

Kiedy ocieplenie budynku od wewnątrz jest zalecane

Z ocieplaniem budynków od wewnątrz jest podobnie jak z antybiotykami. Wiemy, że to nic dobrego, czasem jednak tylko antybiotyk może pomóc, więc go stosujemy. Jeśli tylko można, ocieplajmy zatem budynki od zewnątrz, najlepiej materiałem trwałym, niepalnym, paroprzepuszczalnym, łatwym w obróbce i prostym w montażu, dostosowanym do każdego rodzaju tynku i nie ulegającym biodegradacji, starzeniu, niebojącym się wody.

Ocieplanie od wewnątrz zgodnie z prawami fizyki
Autor: Xella Polska Ocieplenie budynku od wewnątrz zgodnie z prawami fizyki - kumulacja ciepła w wewnętrznej części przegrody
Ocieplanie od wewnątrz zgodnie z prawami fizyki
Autor: Xella Polska Ocieplenie budynku od wewnątrz zgodnie z prawami fizyki - rozkład temperatury w ścianie

Są jednak sytuacje, gdy od zewnątrz ocieplenie budynku jest niemożliwe.

Ułożenie izolacji po zewnętrznej stronie muru nie jest możliwe, gdy budynek:

  • podlega ochronie konserwatora zabytków,
  • ma wartościową elewację, np. z ciosów kamiennych lub cegły klinkierowej, którą szkoda jest zakryć warstwą ocieplenia,
  • stoi w ostrej granicy działki i planowane ocieplenie znajdzie na cudzym terenie.

Są również i takie budynki, które należałoby ocieplać od wewnątrz ze względów ekonomicznych – są to obiekty przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, tj.: magazynowe, konferencyjne, wystawowe, sakralne, muzealne etc. Wszędzie tam zarządcom budynków zależy na ich ogrzaniu w ściśle określonym czasie (a więc na odpowiedniej temperaturze powietrza wewnętrznego, a nie na nagrzewaniu ogromnej masy ścian). Wtedy właśnie warto sięgnąć po ocieplenie budynku od wewnątrz.

 Title:Ocieplanie od wewnątrz zgodnie z prawami fizyki
Autor: Xella Polska Analiza rozkładu temperatur w ścianie z ociepleniem od wewnątrz (dla budynku użytkowanego stale)

Ocieplenie budynku od wewnątrz - jakie można zastosować rozwiązania?

Właściwe ocieplenie budynku wymaga uwzględnienia dwóch zjawisk fizycznych - transportu ciepła oraz dyfuzji pary wodnej w przegrodach warstwowych. Ocieplenie budynku od wewnątrz powoduje przesunięcie strefy przemarzania ściany, a więc również strefy wykraplania się pary wodnej do wewnątrz, co grozi zawilgoceniem przegrody i zmniejszeniem jej trwałości. Przy ocieplaniu tradycyjnym, od zewnątrz te zjawiska nie występują. Mur znajduje się zawsze w ciepłej strefie (poza strefą przemarzania) i co ważne nagrzewa się razem z pomieszczeniem. Ma tę samą temperaturę co powietrze we wnętrzu. Stabilizuje pracę układu grzewczego z uwagi na swoją dużą bezwładność cieplną i korzystnie wpływa na mikroklimat wnętrza i komfort cieplny ze względu na pojemność wilgotnościową. W murze nie następuje skraplanie się pary wodnej i nie występują w nim duże różnice temperatur między latem a zimą, co zapewnia stabilność konstrukcji.

Do ocieplania budynku od wewnątrz polecane mineralne, kapilarnie aktywne systemy płyt. Mogą wchłaniać część wilgoci (nie niosąc przy tym szkody dla właściwości cieplnych ściany), a następnie oddawać ją do pomieszczenia. Wilgoć nie gromadzi się w ścianie, co ogranicza rozwój mikroorganizmów. Wilgoć jest oddawana do wnętrza pomieszczeń w miarę potrzeb - podczas wzrostu temperatury lub w czasie wietrzenia pomieszczeń.

Najprościej mówiąc, przy odpowiedniej wentylacji, taki system pozwala na odparowanie wykroplonej wilgoci w cyklu półrocznym, a w konsekwencji na wieloletnią eksploatację ściany bez jej zawilgocenia.

Ocieplanie budynku od wewnątrz zgodnie z prawami fizyki
Autor: Xella Polska Transport wilgoci w murze przy ociepleniu budynku od wewnątrz
Pamiętaj

Kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniu.

Ocieplenie budynku od wewnątrz zgodnie z prawami fizyki
Autor: Xella Polska Wyniki analizy: całkowita zawartość wilgoci w murze w zależności od krotności wymiany powietrza
Ocieplenie budynku od wewnątrz zgodnie z prawami fizyki
Autor: Xella Polska Zawartość kondensatu w murze w poszczególnych miesiącach roku

Powyższe wykresy pokazują, że ściana w budynku ocieplonym od wewnątrz warstwą odpowiedniego materiału izolacyjnego ma możliwość wysychania. Muszą być jednak przy tym spełnione następujące warunki:

  • opór dyfuzyjny wewnętrznej warstwy wykończeniowej SD ≤ 0,1 m,
  • krotność wymiany powietrza w mieszkaniu n ≥ 1/h.

Nie są to warunki trudne do spełnienia. Standardowo przyjmuje się, że krotność wymiany powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych powinna wynosić od 0,5 do 2 na godzinę. Należy jednak pamiętać o drugim warunku, aby opór dyfuzyjny farby stosowanej do pomalowania ścian był jak najmniejszy i zawsze sprawdzać jego wartość na opakowaniu farby. To samo dotyczy każdego innego materiału wykończeniowego, np. tapet lub okładzin.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej