Docieplanie cokołu i podpiwniczenia

2007-05-31 18:25

Przy ocieplaniu cokołu, w obszarze narażonym na wodę odpryskową (do wysokości 30 cm nad poziomem terenu) oraz w gruncie, szczególnie ważny jest dobór materiałów.

Informacje ogólne

Powszechnie stosuje się polistyren ekspandowany o zamkniętych porach, polistyren ekstrudowany lub wełnę mineralną, która może stykać się z gruntem i ma zwiększoną odporność na wilgoć. Jest to szczególnie ważne przy ocieplaniu cokołu, w obszarze narażonym na wodę odpryskową (do wysokości 30 cm nad poziomem terenu) oraz w gruncie. Do przyklejania i wklejenia w tynk siatki zbrojącej należy użyć kleju o zwiększonej odporności na działanie wilgoci. Połączenie części elewacyjnej z cokołową oraz części cokołowej z opaską z płyt betonowych ułożonych na gruncie są narażone na pęknięcia. W tych miejscach konieczne jest zamocowanie uszczelki, która jednocześnie zabezpieczy przed wnikaniem wody. Aby zwiększyć odporność na uderzenia, w części cokołowej stosuje się zwykłą lub wzmocnioną siatkę zbrojącą z włókna szklanego.

Bardzo ważne jest uwzględnienie siły nacisku gruntu na materiał ocieplający. Polistyren ekstrudowany i wełna mineralna przeznaczona do kontaktu z gruntem, mają wystarczającą wytrzymałość na ściskanie. Wszystkie powszechnie stosowane płyty z polistyrenu ekspandowanego mogą przenosić obciążenia ściskające od około 90 do 330 [kN/m2] (przy 10-procentowym odkształceniu względnym). Wytrzymałość płyt styropianowych zależy od jego gęstości. Na przykład płyty z polistyrenu odmiany FS 15 (gęstość nie mniejsza niż 15 kg/m3) mogą przenosić obciążenia od około 120 do 190 [kN/m2]; odmiany FS 20 (gęstość nie mniejsza niż 20 kg/m3) od około 170 do 200 [kN/m2], zaś FS 30 (gęstość nie mniejsza niż 30 kg/m3) od około 300 do 330 [kN/m2]. Zaleca się, aby do ocieplania podziemnej części budynku stosować płyty z polistyrenu odmiany FS 15 lub FS 20.

Systemy dociepleń  
DRYVIT

Docieplanie cokołów i podpiwniczenia SYSTEM DRYVIT
Oznaczenia: 1 - tynk elewacyjny na siatce 2 - listwa startowa 3 - profil i masa uszczelniająca 4 - płyta cokołowa Styrodur 5 - zaprawa klejąca Dryflex 6 - łącznik mechaniczny 7 - siatka podtynkowa 8 - zaprawa tynkowa 9 - profil i masa uszczelniająca 10 - opaska betonowa 11 - siatka zatopiona w Dryflex 12 - zaprawa klejąca Dryflex 13 - izolacja pionowa 14 - izolacja pozioma fundamentu 15 - zaprawa Dryflex 16 - zasypka żwirowa 17 - rura drenarska


Do ocieplenia części cokołowej stosuje się polistyren ekspandowany lub ekstrudowany grubości od 2 do 12 cm. Jest on przyklejany do podłoża przy użyciu akrylowej masy klejowej. Ma ona zwiększoną odporność na wilgoć, jest zalecana do zabezpieczania ścian betonowych i powierzchni murów przed wodą gruntową lub deszczem. Nie stanowi natomiast bariery dla wody wywołującej długotrwałe ciśnienie hydrostatyczne. Masa klejowa może być nakładana na czyste, suche i dobrze związane powierzchnie, wolne od powłok malarskich, nalotów, wykwitów i innych substancji obniżających przyczepność. Masa stosowana jest do wysokości minimum 30 cm nad poziomem terenu. Polistyren jest dodatkowo mocowany kołkami z tworzywa sztucznego (8 szt./m2). Na ocieplenie nakłada się warstwę kleju, w który wtapia się jedną (polistyren ekstrudowany) lub dwie (na polistyren ekspandowany) siatki z włókna szklanego. Siatka wzmacniająca zawijana jest pod styropian. Warstwę wykończeniową cokołu stanowi akrylowa masa tynkarska. W miejscu przejścia z części elewacyjnej do cokołowej stosuje się listwę startową z kapinosem i uszczelkę (silikon lub poliuretan LM-15). W wypadku zastosowania listwy startowej nie zawija się siatki pod styropian. W części podpiwniczenia materiałem termoizolacyjnym jest polistyren ekstrudowany. W miejscu przejścia z części cokołowej do podpiwniczenia, w poziomie terenu, przewiduje się wykonanie opaski betonowej. Pomiędzy cokołem a opaską umieszcza się uszczelkę (POLIURETAN LM-15). W części podziemnej przewidziany jest drenaż.

STO THERM WDVS

Docieplanie cokołów i podpiwniczenia SYSTEM STO THERM WDVS
Oznaczenia: 1 - klej, siatka, tynk ozdobny 2 - listwa startowa z kapinosem 3 - profil wypełniający 4 - płyta cokołowa 5 - zaprawa klejąca Sto Flexyl 6 - siatka podtynkowa wtopiona w zaprawę Sto Flexyl 7 - zaprawa tynkowa Sto Silko 8 - profil wypełniający 9 - płyta chodnikowa 10 - zaprawa klejąca Sto Flexyl 11 - izolacja pionowa 12 - izolacja pozioma fundamentu 13 - zaprawa 14 - zasypka żwirowa 15 - rurka drenarska


W części cokołowej termoizolację stanowi warstwa grubości od 2 do 12 cm wykonana z polistyrenu ekspandowanego o zamkniętych porach lub wełny mineralnej. Płyty z wełny mineralnej stosuje się do wysokości 50 cm nad poziomem terenu. Na nośne, suche i oczyszczone z luźnych resztek farby i tynku podłoże nakłada się rozcieńczoną żywiczną masę klejową. Następnie nanosi się warstwę (minimum 4 mm) tego samego kleju, która zabezpiecza cokół przed wilgocią. Na tak przygotowanym podłożu układa się płyty termoizolacyjne. W obrębie cokołu kołkowanie płyt z reguły nie jest wymagane. Nie może być uszkodzone uszczelnienie obiektu. Kołki (6 lub 8 szt./m2)stosuje się jedynie w wypadku występowania słabego podłoża (np. stare, nienośne tynki). Siatka wzmacniająca na cokole przyklejana jest do głębokości 10-20 cm poniżej poziomu terenu. W obszarze narażonym na działanie wody odpryskowej (w tym wypadku 50 cm ponad poziomem terenu), na siatkę wzmacniającą nakładana jest powłoka z rozcieńczonej masy klejowej, jako dodatkowa ochrona przeciwwilgociowa. Powierzchnie pokryte klejem należy przed nałożeniem tynku zagruntować. Na części cokołowej kładzie się tynk silikonowy. W części podpiwniczenia materiałem termoizolacyjnym jest polistyren ekstrudowany. W miejscu przejścia z części cokołowej do podpiwniczenia przewidziana jest opaska betonowa. Między opaską a cokołem umieszcza się uszczelkę. Przejście z części elewacyjnej do cokołowej ukształtowane jest przy użyciu listwy startowej z kapinosem oraz uszczelki. W części podziemnej przewidziany jest drenaż.

CERESIT

 

Docieplanie cokołów i podpiwniczenia SYSTEM CERESIT firmy HENKEL
Oznaczenia: 1 - warstwa zbrojąca z siatką 2 - listwa startowa 3 - sznur dylatacyjny 4 - styropian o zamkniętych porach 5 - zaprawa klejąca CM 16 z dodatkiem emulsji elastycznej CC 83 6 - kotwy stalowe do siatki podtynkowej 7 - siatka podtynkowa 8 - zaprawa cementowa z dodatkiem emulsji kontaktowej CC 81 9 - tynk mozaikowy na farbie gruntującej CT 16 10 - zasypka żwirowa 11 - izolacja wodna z CR 65 12 - rura drenarska 13 - zaprawa cementowa z dodatkiem preparatu uszczelniającego CC 92 lub CC 93 14 - izolacja pozioma


Materiałem termoizolacyjnym w części cokołowej jest polistyren ekstrudowany grubości od 3 do 10 cm, przyklejany przy użyciu cementowej zaprawy klejącej z dodatkiem emulsji redukującej nasiąkliwość zaprawy. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego są nałożone na stalowe kotwy osadzone w murze (6 szt./m2). Zaprawa klejowa stosowana jest do wysokości 30-40 cm nad poziomem terenu. Powyżej występuje typowe rozwiązanie ocieplenia w systemie CERESIT na styropianie lub wełnie mineralnej. Do kotew podwieszony jest także ruszt z prętów zbrojeniowych o średnicy 6 mm co 15-20 cm. Na ruszcie tym rozpięta jest metalowa siatka wzmacniająca, na którą nakładany jest tradycyjny tynk cementowy, z dodatkiem domieszki uszczelniającej. Pokryty tynkiem mozaikowym lub okładziną z cokołowych płytek ceramicznych, zamocowanych i spoinowanych materiałami CERESIT. Rozwiązanie to zapewnia dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Przejście z części elewacyjnej do cokołowej ukształtowane jest poprzez aluminiową listwę startową z kapinosem. Połączenie między listwą startową a tynkiem uszczelnione jest polimerem deszczoodpornym CERESIT CS 11. Podpiwniczenie również jest ocieplane polistyrenem ekstrudowanym klejonym na zaprawie cementowej z dodatkiem domieszki uszczelniającej CC 93. Wymagana warstwa hydroizolacyjna na murze wykonana jest z zaprawy wodoszczelnej. W obydwu wypadkach nanoszone są pędzlem trzy warstwy zaprawy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej