Tłocznia ścieków

2008-10-07 14:19
Tłocznia ścieków
Autor: HYDRO-VACUUM S.A

Napływające do tłoczni ścieki kierowane są do komory zbiornika rozdziałowego, w którym następuje rozdział ścieków do dwóch kolumn separacyjnych. W separatorach dzięki odpowiednio zaprojektowanym zespołom prętów, następuje proces cedzenia. Zanieczyszczenia większych rozmiarów, które nie zdołają przepłynąć przez prześwity w zespołach prętów zostają zatrzymane.

Tłocznia ścieków jest w pełni zautomatyzowanym systemem do przetłaczania ścieków komunalnych. Jej zastosowanie zamiast tradycyjnej przepompowni ścieków daje szereg korzyści.

 • wyeliminowanie niepożądanych zapachów,
 • pozwala ograniczyć do minimum zagrożenie występowania niedrożności,
 • zużycie pomp w tłoczni ścieków jest mniejsze, gdyż mają one mniejszy kontakt z grubszymi zanieczyszczeniami,
 • w tłoczniach nie dochodzi do zamulenia, tworzenia szlamu oraz kożucha,
 • prace konserwacyjno - serwisowe można prowadzić przy tłoczniach ścieków bez potrzeby wyłączania jej z eksploatacji,
 • dzięki separacji części stałych możliwy jest w tłoczniach dobór pomp posiadających większe sprawności hydrauliczne.


Tłocznie ścieków
Napływające do tłoczni ścieki kierowane są do komory zbiornika rozdziałowego, w którym następuje rozdział ścieków do dwóch kolumn separacyjnych. W separatorach dzięki odpowiednio zaprojektowanym zespołom prętów, następuje proces cedzenia. Zanieczyszczenia większych rozmiarów, które nie zdołają przepłynąć przez prześwity w zespołach prętów zostają zatrzymane.
Podczyszczona część ścieków spływa grawitacyjnie poprzez hydrauliczne kanały pompy, pozostającej w bezruchu, do zbiornika retencyjnego tłoczni. Po napełnieniu zbiornika i sygnale przekazanym przez ultradźwiękowy, kompaktowy miernik poziomu, zostaje uruchomiona pompa. Podczyszczone ścieki zgromadzone w zbiorniku, poprzez komorę separatora (wraz z osadzonymi na prętach ciałami stałymi) zostają skierowane do rurociągu tłocznego.
Dopływające w tym czasie ścieki, kierowane są przez drugą, niezależną kolumnę separacyjną oraz pozostającą w bezruchu równoległą pompę do zbiornika retencyjnego tłoczni. Obie pompy są automatycznie załączane na przemian.

Wyposażenie tłoczni ścieków

 • zbiornik (wyk. materiałowe zależne od Klienta),
 • pompy z wirnikiem kanałowym o wysokiej sprawności,
 • elementy wyposażenia hydraulicznego,
 • układ sterowania tłocznią ścieków,
 • dodatkowe wyposażenie - pompa odwadniająca, system wentylacji, pomost roboczy itp. (opcjonalnie).


Zabezpieczenia

Pracę tłoczni ścieków nadzoruje układ zabezpieczająco - sterujący UZS.8.

Zabezpiecza on przed skutkami:

 • zwarcia,
 • przeciążenia,
 • zaniku fazy,
 • przekroczenia temperatury silnika,
 • pracy "na sucho",
 • kolejności faz (prawidłowe obroty pomp).

A także umożliwia:

 • ciągły pomiar poziomu ścieków sondą ultradźwiękową lub hydrostatyczną,
 • powiadamianie GSM i transmisja danych GPRS (opcjonalnie),
 • montaż sygnalizacji optyczno - akustycznej (opcjonalnie).
Tłocznia ścieków
Autor: HYDRO-VACUUM S.A


Zestawienie parametrów tłoczni ścieków

Lp Typ Napływ
ścieków
Poj.
zbiorni-
ka
Rurociąg
Tłoczny
Prędkość Ilość
pomp
Typ
pompy
Q opt. Czas
napełnia-
nia
zbiornika
Czas
wypompo-
wania
zbiornika
Min.
śred. obud.
    m3/h m3 mm m/s szt.   m3/h min min mm
1 TSA.1.05 0,5

 

0,05

 

100

 

1,06

 

1

 

FZB.2

 

30

 

6,00

 

0,10

 

1000

 

2 TSA.1.10 1

 

0,1

 

100

 

1,06

 

1

 

FZB.2

 

30

 

6,00

 

0,20

 

1500

 

3 TSA.1.20 2

 

0,15

 

100

 

1,06

 

1

 

FZB.2

 

30

 

4,50

 

0,30

 

2000

 

4 TSA.1.40 4

 

0,15

 

100

 

1,06

 

2

 

FZB.2

 

30

 

2,25

 

0,30

 

2500

 

FZB.3

 

60

 

0,15

 

5 TSA.1.60 6

 

0,2

 

100

 

1,06

 

2

 

FZB.2

 

30

 

2,00

 

0,40

 

2500

 

FZB.3

 

60

 

0,20

 

TSA.2.10 10 

 

0,3

 

100

 

1,06

 

2

 

FZB.2

 

30

 

1,80

 

0,60

 

2500

 

FZB.3

 

60

 

0,30

 

7 TSA.2.15 15

 

0,5

 

150

 

0,94

 

2

 

FZB.3

 

60

 

2

 

1

 

2500

 

8 TSA.2.30 30

 

1

 

150

 

0,94

 

2

 

FZB.3

 

60

 

2,00

 

1,00

 

2500

 

9 TSA.2.45 45

 

1,5

 

150

 

0,94

 

2

 

FZB.3

 

60

 

2,00

 

1,50

 

3000

 

10 TSA.2.60 60

 

2

 

150

 

0,94

 

2

 

FZB.3

 

60

 

2,00

 

2,00

 

3800

 

11 TSA.2.80 80

 

2,5

 

150

 

0,94

 

2

 

FZB.3

 

60

 

1,80

 

2,40

 

4000

 

12 TSA.3.12 120

 

4

 

200

 

1,06

 

2

 

FZB.3

 

120

 

2,00

 

2,00

 

4500

 

13 TSA.3.15 150

 

5

 

200

 

1,06

 

2

 

FZB.3

 

120

 

2,00

 

2,50

 

4500

 

14 TSA.3.20 200

 

6

 

200

 

1,06

 

2

 

FZB.3

 

120

 

1,80

 

3,00

 

4800

 

15 TSA.3.25 250

 

6

 

250

 

0,74

 

3

 

FZB.4

 

250

 

1,44

 

1,44

 

4800

 

16 TSA.3.35 350

 

9

 

250

 

0,74

 

3

 

FZB.4

 

250

 

1,54

 

1,54

 

5500

 

17 TSA.3.40 400

 

11

 

250

 

0,74

 

3

 

FZB.4

 

250

 

1,65

 

1,65

 

5500

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej