Papy modyfikowane APP

2018-12-10 12:19
Papa APP
Autor: gettyimages Oprócz pokryć dachowych, z pap plastomerycznych wykonuje się hydroizolacje na drogach i mostach, a więc tam, gdzie na gorąco układa się warstwę nawierzchniową

Modyfikacja APP polega na dodawaniu do asfaltu sproszkowanego ataktycznego polipropylenu - produktu ubocznego powstającego podczas wytwarzania izotaktycznego polipropylenu (surowca do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych). Ważna jest jakość modyfikatora, typ użytego bitumu oraz sposób dyspersji polimeru.

Papy - modyfikatory  

Asfalt uznaje się za modyfikowany, kiedy następuje wymieszanie i równomierne rozłożenie cząstek polimeru i asfaltu, niezależnie od procentowej zawartości użytego polimeru. Modyfikacja APP polega na dodawaniu do asfaltu sproszkowanego ataktycznego polipropylenu - produktu ubocznego powstającego podczas wytwarzania izotaktycznego polipropylenu (surowca do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych). Ważna jest jakość modyfikatora, typ użytego bitumu oraz sposób dyspersji polimeru. Nieprawdą jest, że papa musi zawierać co najmniej 20-30% APP. Zwykle dodaje się go w ilości około 15%, ale nawet 5-procentowy dodatek wysokiej jakości modyfikatora wpływa na poprawę właściwości materiału pokryciowego.

Papy APP - zalety

Jakość modyfikatora ocenia się, badając próbkę asfaltu pod mikroskopem. Bitum powinien mieć jednolitą strukturę, z regularnie rozmieszczonymi cząstkami modyfikatora. Ilość dodatku można określić, rozpuszczając próbkę bitumu w benzenie lub w rozpuszczalniku przeznaczonym do węglowodorów (np. czterochlorku węgla). Modyfikacja opóźnia proces starzenia się pap. Dzięki zastosowaniu APP są one mało wrażliwe na promienie UV, a posypka stosowana jest głównie w celu obniżenia temperatury na powierzchni pokrycia oraz ze względów estetycznych. Papy z dodatkiem APP są odporne na działanie związków zasadowych, pochodnych ropy naftowej oraz kwaśnych deszczy.

Papy APP - właściwości

Dodanie ataktycznego polipropylenu powoduje, że papy zachowują stan lepko-sprężysty w temperaturze od -15 do +150ºC. Dolna granica oznacza temperaturę łamliwości papy, górna zaś temperaturę mięknienia. Parametr temperatury łamliwości jest dla wykonawcy informacją, że podczas rozwijania rolki, przy temperaturze równej temperaturze łamliwości, a także wyższej, powłoka bitumiczna papy nie popęka. Temperatura mięknienia określa odporność asfaltu na wysoką temperaturę. W przypadku pap z modyfikatorem APP oznacza ona, że można je układać na dachach o dowolnym spadku, nawet na powierzchniach pionowych. Na powierzchniach o spadku większym niż 8% można bowiem stosować papy z asfaltem o punkcie mięknienia nie niższym niż 100ºC.


Ważną cechą jest wydłużalność mas bitumicznych, czyli ich odporność na ruchy podłoża. Dla asfaltu modyfikowanego APP wynosi ona ponad 100%, a dla asfaltu z dodatkiem SBS - 1600-2000%. W praktyce o wydłużalności pap decyduje jednak nie rodzaj bitumu, lecz elastyczność wkładki nośnej. Wydłużalność osnowy poliestrowej, najbardziej elastycznej ze stosowanych, wynosi do 50%. Tak więc wydłużalność papy o osnowie poliestrowej będzie wynosić do 50% bez względu na rodzaj modyfikatora użytego do polepszenia parametrów masy bitumicznej papy.

Papy APP - inne zastosowania

Oprócz pokryć dachowych, z pap plastomerycznych wykonuje się hydroizolacje na drogach i mostach, a więc tam, gdzie na gorąco układa się warstwę nawierzchniową. Pozwala na to odporność tych pap na wysoką temperaturę. Są one także odporne na obciążenia. Na przykład pod wpływem nacisku warstwy posadzkowej na izolację, masa bitumiczna papy nie miesza się z materiałem posadzki. Papy z APP dobrze łączą się między sobą. Układając je na starych pokryciach papowych, podłoże należy wcześniej zagruntować. Pap tych nie można układać na gorąco metodą tradycyjną, ponieważ lepik nie nadtopi papy (wysoki punkt mięknienia).

Prac dekarskich nie powinno się prowadzić w temperaturze niższej niż +5oC, ponieważ występuje wtedy duża wilgotność względna powietrza i podłoża. Zostaje ona zamknięta pod warstwą pokrycia. Po ociepleniu pod warstwą papy pojawia się duża ilość pary wodnej pod ciśnieniem.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej