Papa z barierą antyradonową

2009-04-28 17:02
Papa termozgrzewalna z barierą antyradonową
Autor: SWISSPOR POLSKA sp. z o.o.

Firma SWISSPOR Polska wprowadziła do swojego asortymentu nową markę pap termozgrzewalnych.

Nowością w ofercie Swisspor BIKUTOP jest papa BIKUTOP podkładowa 200 (PYE PV200 S40), która może być stosowana nie tylko do hydroizolacji, ale także jako bariera antyradonowa. W Polsce ciągle zbyt mało mówi się o zagrożeniach związanych z obecnością w niektórych rejonach kraju gazu nazywanego radonem. Jego przenikanie przez fundamenty budynków może powodować zwiększoną zachorowalność na raka. Izolacja fundamentów papą podkładowa 200 eliminuje zagrożenie przenikania radonu do budynków mieszkalnych.

Charakterystyka radonu

Radon jest najcięższym gazem szlachetnym, bezbarwnym, bezwonnym i bez smaku. Dobrze rozpuszcza się w wodzie i innych cieczach. Jego źródłem jest rad zawarty w skorupie ziemskiej. Radon ulega przemianie promieniotwórczej, która powoduje powstanie, również promieniotwórczych produktów jego rozpadu, które mogą być wdychane i osadzać się w drzewie oskrzelowym płuc. W powietrzu glebowym na głębokości 1 metra występują znaczne ilości radonu, przeciętnie jego stężenie promieniotwórcze wynosi 10–30 kBq/m3. W glebie na podłożu ze skał bogatych w uran stwierdza się nawet kilkaset kBq/m3. Jego stężenie w mieszkaniach wynosi przeciętnie w naszym kraju 40 Bq/m3, ale często jest dziesięciokrotnie większe. Na terenie Polski radon występuje przede wszystkim w Sudetach, na obszarach występowania masywów granitoidowych i skał metamorficznych o zwiększonych zawartościach uranu i toru. Obszarem szczególnie narażonym jest również Górnośląskie Zagłębie Węglowe. W osadach karbonu, silnie pociętych uskokami, pokłady węgla zawierają podwyższone koncentracje uranu, a przez to zwiększone stężenie radonu. Przedostanie się radonu do budynku jest zależne przede wszystkim od rodzaju podłoża i stopnia odizolowania od niego budynku. W lecie na skutek ogrzewania wytwarza się inwersja temperatur zapobiegająca wydostawaniu się radonu, natomiast zimą tworzą się strefy o jego wzmożonym wydzielaniu. Na obecność radonu najbardziej narażone są kuchnie i łazienki. W mniejszym stopniu dotyczy to pokoi mieszkalnych.
Realność zagrożenia radonem potwierdzają eksperci. „Wszystkie przeprowadzone do tej pory badania epidemiologiczne wśród górników kopalń uranowych bezspornie wykazały, że wzrost umieralności na nowotwór złośliwy płuc zależy od wielkości ekspozycji na promieniowanie jonizujące od radonu i jego pochodnych. W związku z tym w 1988 roku Międzynarodowa Agencja Walki z Rakiem (IARC) uznała radon za kancerogen najwyższej – I klasy” - mówią T.A. Przylibski z Politechniki Wrocławskiej i J. Olszewski z Instytutu Medycyny Pracy.

„W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie radonem, ponieważ uważa się, że jest on  źródłem radioaktywnego skażenia domów, a więc stanowi zagrożenie dla zdrowia ich mieszkańców” potwierdza prof. dr hab. Zbigniew Paweł Zagórski z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Przenika z gruntu do budynku głównie przez podłoże.

Papa termozgrzewalna z barierą antyradanową
Autor: SWISSPOR POLSKA sp. z o.o.
Papa termozgrzewalna z barierą antyradanową
Autor: M. Janik| Przenikanie radonu z gruntu do budynku. Modelowanie komputerowe i weryfikacja w budynkach Drogi wnikania radonu do budynku

Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed promieniowaniem jonizującym od radonu i jego pochodnych jest odpowiednia izolacja fundamentów.

Izolacja pionowa fundamentów zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci i wody poprzez pionowe powierzchnie. Izolacja pozioma fundamentów zabezpiecza poziome powierzchnie ścian i fundamentów przed podciąganiem kapilarnym na wyższe części budynku. Izolacja pozioma zabezpiecza również posadzki leżące na gruncie, czyli podłogi piwnic lub parteru, przed działaniem wilgoci. Hydroizolacja fundamentów musi tworzyć na powierzchni kontaktujących się z gruntem elementów budynku ciągłość. W przypadku braku izolacji poziomej lub pionowej jakiegokolwiek elementu może doprowadzić do uszkodzeń, które będą bardzo trudne do usunięcia. Do obu rodzajów izolacji fundamentów stosuje się papy bitumiczne.

Dzięki zastosowaniu papy BIKUTOP izolacja fundamentów w nowych budynkach może stanowić, także dodatkową izolację - ochronę antyradonową. Jest ona przeznaczona przede wszystkim do nowych inwestycji. Papa Swisspor BIKUTOP podkładowa 200 ma wszelkie certyfikaty oraz dopuszczenia, które potwierdzają jej przydatność do hydroizolacji z dodatkową ochroną antyradonową.

Papa termozgrzewalna z barierą antyradanową
Autor: brak danych Przykładowy system izolacji fundamentów budynku podpiwniczanego
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej