Hydroizolacje – przykładowe rozwiązania

2009-03-19 11:10
Hydroizolacje – przykładowe rozwiązania
Autor: Piotr Mastalerz

Producent chemii budwolanej kierując się wieloletnim doświadczeniem, proponuje uogólnione rozwiązania izolacji murów fundamentowych i posadzek piwnic.

Izolowanie murów fundamentowych oraz piwnic

W ramach tego opracowania nie sposób było uwzględnić wszystkich możliwych warunków gruntowo-wodnych, konstrukcji posadowień i przeznaczenia pomieszczeń. Henkel Bautechnik zajął się jedynie typowymi przypadkami nowo wznoszonych budynków posadowionych bezpośrednio, przy różnych rodzajach zagrożenia wodą i dla nich przewidziano optymalne rozwiązania materiałowe. Rozwiązania przedstawiają możliwości materiałów Ceresit. Opisy mogą być również wskazówką do poszukiwania nowych, indywidualnych rozwiązań uwzględniających specyficzne uwarunkowania.
Podane poniżej informacje dotyczą zakresów stosowania materiałów i sposobów prowadzenia niektórych robót. Nie mogą one jednak zastąpić zawodowego przygotowania projektanta czy wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. Bliższe informacje o poszczególnych wyrobach Ceresit zawarte są w ich kartach technicznych. W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć porady lub przeprowadzić własne próby stosowania.

IZOLOWANIE PRZECIWKO WILGOCI GRUNTOWEJ

Opis rozwiązania

Budynek posadowiony jest na ławach żelbetowych w gruntach przepuszczalnych, co najmniej 30 cm powyżej zakładanego poziomu wody gruntowej. Mury fundamentowe wykonane z cegły pełnej lub z bloczków betonowych na pełną spoinę. Do murowania użyto zaprawy cementowej. Zewnętrzna powierzchnia murów została wyszpachlowana zaprawą cementową z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81. Płyta podłogowa wylana z betonu zwykłego pomiędzy murami fundamentowymi. Izolację pionową murów fundamentowych oraz izolację podłogi uzyskano poprzez nanoszenie emulsji bitumicznej Ceresit CP 41. Izolacje poziome na ławach fundamentowych oraz połączenia ścian z izolacją podłogi wykonano z samoprzylepnej membrany bitumicznej Ceresit BT 18. Izolacje na cokole budynku oraz pod stropem piwnic wykonano z powłoki Ceresit CR 166. W miejscu połączenia tych izolacji, między warstwy CR 166, wklejono fizelinę techniczną o gramaturze 50–80 g/m2. Zakład izolacji bitumicznej na izolacji mineralnej wynosi ok. 20 cm. Elementy zabezpieczające przed uszkodzeniami mechanicznymi to: folia PE grubości ok. 1 mm lub włóknina o gramaturze ok. 300 g/m2 (układane na zakład na izolacji poziomej podłogi), płyty styropianowe o gęstości >20 kg/m3 i o grubości minimum 3 cm przyklejone masą bitumiczną Ceresit CP 43, CP 44 lub CP 48 Xpress (na izolacji pionowej ścian), płytki ceramiczne przyklejone zaprawą Ceresit CM 17, CM 18 (na cokole budynku).

IZOLOWANIE PRZECIWKO WODZIE NIE WYWOŁUJĄCEJ CIŚNIENIA
Opis rozwiązania

Budynek posadowiony jest na ławach żelbetowych w gruntach nieprzepuszczalnych powyżej zwierciadła wody gruntowej. Ściany kondygnacji nadziemnych docieplone są bezspoinowym systemem ocieplania (metodą lekką-mokrą). Wokół budynku funkcjonuje drenaż opaskowy. Mury fundamentowe wykonane zostały z cegły pełnej lub z bloczków betonowych na pełną spoinę. Do murowania użyto zaprawy cementowej. Żelbetowa płyta podłogowa wylana jest na ławach fundamentowych. Izolację pionową ścian oraz izolację podłogi stanowi samoprzylepna membrana Ceresit BT 18. Izolacje poziome ścian wykonano z powłoki Ceresit CR 166 wzmocnionej fizeliną techniczną o gramaturze 50–80 g/m2. Elementy zabezpieczające przed uszkodzeniami mechanicznymi to: folia PE grubości ok. 1 mm lub włóknina o gramaturze ok. 300 g/m2 (układane na izolacji podłogi) oraz styropianowe płyty drenażowe przyklejone masą bitumiczną Ceresit CP 43, CP 44 i CP 48 Xpress (na izolacji pionowej ścian), w części cokołowej pokryte zaprawą Ceresit CT 85 podwójnie zbrojonej siatką z włókna szklanego, a następnie tynkiem mozaikowym Ceresit CT 77.

IZOLOWANIE PRZECIWKO OKRESOWO SPIĘTRZAJĄCEJ SIĘ WODZIE
Opis rozwiązania

Budynek posadowiony został na ławach żelbetowych w gruntach nieprzepuszczalnych, płycej niż 3 m poniżej poziomu terenu. Zakładany poziom wody gruntowej występuje ok. 30 cm poniżej spodu podłogi piwnicy. Ściany fundamentowe wykonane z cegły pełnej lub z bloczków betonowych, murowane na pełną spoinę zaprawą cementową. Żelbetowa płyta podłogowa  wylana jest na ławach fundamentowych. Izolację pionową murów fundamentowych stanowi nakładana dwukrotnie masa szpachlowa Ceresit CP 43, CP 44 lub CP 48 Xpress. Izolacje poziome ścian wykonano z powłoki Ceresit CR 166 wzmocnionej fizeliną techniczną o gramaturze 50-80 g/m2. Izolację podłogi wykonano z samoprzylepnej membrany Ceresit BT 18. Izolację na cokole budynku stanowi  elastyczna powłoka CR 166. Zakład izolacji bitumicznej na izolacji mineralnej wynosi ok. 20 cm. Elementy zabezpieczające izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi to: folia PE grubości ok. 1 mm lub włóknina o gramaturze ok. 300 g/m2 (układane na izolacji poziomej podłogi) oraz płyty styropianowe o gęstości >20 kg/m3 i grubości minimum 3 cm przyklejone masą CP 43, CP 44 lub CP 48 Xpress (na izolacji pionowej ścian), płytki ceramiczne przyklejone zaprawą Ceresit CM 17 (na cokole budynku).

IZOLOWANIE PRZECIWKO WODZIE GRUNTOWEJ, ŚCIANY MUROWANE
Opis rozwiązania

Budynek posadowiony jest na żelbetowej płycie fundamentowej  nie głębiej niż 2,5 m poniżej poziomu wody gruntowej. Do czasu zasypania wykopów poziom wody gruntowej jest obniżony np. poprzez system studni drenażowych. Ściany fundamentowe wykonane zostały z cegły pełnej lub z bloczków betonowych, murowane na pełną spoinę zaprawą cementową. Dodatkowe zabezpieczenie dla płyty fundamentowej stanowi membrana Ceresit BT 18 ułożona na podkładzie betonowym (w strefach brzegowych beton podkładowy należy zazbroić). Izolację pionową ścian wykonano z nakładanej dwukrotnie elastycznej masy bitumicznej Ceresit CP 43, CP 44 lub CP 48 Xpress zbrojonej siatką z włókna szklanego o gramaturze minimum 140 g/m2. Izolację na cokole budynku i izolację na ścianach pod stropem stanowi powłoka elastyczna Ceresit CR 166. Zakład izolacji bitumicznej na izolacji mineralnej wynosi ok. 20 cm. Elementy zabezpieczające izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi to: włóknina o gramaturze ok. 300 g/m2 (ułożona na membranie BT 18 przed wylaniem warstwy betonu ochronnego), płyty styropianowe o gęstości >20 kg/m3 i grubości minimum 3 cm przyklejone masą bitumiczną Ceresit CP 43 (na izolacji pionowej ścian), tynk mozaikowy Ceresit CT 77 (na cokole budynku).

IZOLOWANIE PRZECIWKO WODZIE GRUNTOWEJ, ŻELBETOWA KONSTRUKCJA WANNOWA
Opis rozwiązania

Budynek posadowiono na żelbetowej konstrukcji wannowej poniżej poziomu wody gruntowej. Do czasu zasypania wykopów poziom wody gruntowej jest obniżony np. poprzez system studni drenażowych. Płyta denna i ściany tej konstrukcji wykonane są z towarowego betonu wodoszczelnego. Dodatkowe zabezpieczenie dla konstrukcji żelbetowej stanowi membrana Ceresit BT 18. Podłożem dla membrany BT 18 (pod płytą denną) jest podkład betonowy (w strefach brzegowych beton podkładowy należy zazbroić). Ściany budynku powyżej terenu docieplone są metodą lekką-mokrą. Elementy zabezpieczające izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi to: włóknina o gramaturze ok. 300 g/m2 (ułożona na membranie BT 18 przed wylaniem betonu ochronnego), płyty styropianowe o gęstości >20 kg/m3 i grubości minimum 3 cm, przyklejone masą bitumiczną Ceresit CP 43, CP 44 lub CP 48 (na izolacji pionowej ścian), tynk mozaikowy Ceresit CT 77 na warstwie zaprawy Ceresit CT 85 podwójnie zbrojonej siatką z włókna szklanego (na cokole budynku).

IZOLOWANIE MURÓW OD STRONY PIWNIC, USZCZELNIANIE DYLATACJI I PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH
Opis rozwiązania

Budynek posadowiono (w warunkach zagrożenia wilgocią gruntową lub okresowo spiętrzającą się wodą) na ławach żelbetowych w sąsiedztwie innego (np. w zabudowie szeregowej). W takiej sytuacji tylko na jednej ścianie można swobodnie wykonać izolację pionową. Sąsiednią ścianę można zaizolować od strony piwnic. Mury fundamentowe wykonane są z bloczków betonowych na pełną spoinę. Do murowania użyto zaprawy cementowej. Żelbetowa płyta podłogowa opiera się na ławach fundamentowych. Aby zapobiec gromadzeniu się wody w szczelinie dylatacyjnej wypełniono całą jej objętość płytami styropianowymi, a brzegi uszczelniono pianką poliuretanową. Z zewnątrz dylatacje zaizolowano pasami samoprzylepnej membrany Ceresit BT 18, odpowiednio uformowanymi ze względu na możliwe przemieszczenia sąsiednich budynków. Przedstawiono też sposób zaizolowania przejścia instalacyjnego w przypadku zagrożenia wilgocią gruntową lub wodą okresowo spiętrzającą się. Izolację od strony piwnic wykonano z powłoki wodoszczelnej Ceresit CR 65. Jest ona naniesiona również na przylegające ściany, na szerokość co najmniej 1 m. Do izolowania płyty podłogowej zastosowano membranę Ceresit BT 18. Izolacje poziome ścian na wykonano z powłoki Ceresit CR 166, na ławach fundamentowych wzmocnionej fizeliną techniczną o gramaturze 50–80 g/m2. Elementy zabezpieczające izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi to: płyty styropianowe o gęstości >20 kg/m3 i grubości minimum 3 cm przyklejone masą bitumiczną Ceresit CP 43, CP 44 lub CP 48 Xpress (wypełnienie i ochrona szczelin dylatacyjnych), tynk napowietrzony domieszką Ceresit CO 84 (na izolacji ścian od strony piwnic), folia PE grubości ok. 1 mm lub włóknina o gramaturze ok. 300 g/m2 (na izolacji podłogowej).

Krótka charakterystyka produktów do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej