Produkty do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

2009-03-19 9:53

Produkty marki Ceresit służą do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych murów fundamentowych oraz piwnic. Są różnicowane składem, postacią, właściwościami roboczymi i końcowymi parametrami. Dzięki temu wzajemnie się uzupełniają, tworząc optymalne rozwiązania dla różnych warunków zagrożenia wodą.

Materiały izolacyjne Ceresit BT 18 – membrana izolacyjna
Samoprzylepna, bitumiczna izolacja rolowa o szerokości 1 m. Jest to podwójnie laminowana folia polietylenowa z naniesioną bitumiczno-kauczukową masą klejąco-uszczelniającą. Łączna grubość membrany wynosi ok. 1,5 mm. Skutecznie chroni przed wilgocią gruntową i wodą nie wywierającą ciśnienia. Służy do izolowania ścian i piwnic, odpowiednia jest również do wykonywania paroizolacji oraz napraw istniejących uszkodzeń izolacji. Bardzo elastyczna i rozciągliwa, kryje istniejące w podłożu rysy, nadaje się do izolowania przejść instalacyjnych, a nawet dylatacji budynków. Choć formalnie (ze względu na niewielką grubość i zdarzające się niedokładności wykonawstwa np. uszkodzenia mechaniczne) nie może stanowić izolacji dla wody wywołującej ciśnienie, to membrana BT 18 bardzo dobrze współpracuje z konstrukcjami z betonu wodoszczelnego. Stwarza wtedy dodatkowe zabezpieczenie dla prętów zbrojeniowych, eliminuje zdarzające się usterki betonu, redukując penetrację wody poprzez ewentualne rysy i pęknięcia. Membrana może być stosowana na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, jastrychach i murach wykonanych na pełną spoinę. BT 18 wymaga równych podłoży, koniecznie trzeba usunąć wszelkie wystające nierówności, zaokrąglić krawędzie i naroża. Podłoża należy zagruntować wodorozcieńczalnym, bardzo szybko schnącym preparatem bitumicznym Ceresit BT 26. Jego właściwości pozwalają na gruntowanie nawet wilgotnych podłoży. Gdy na powierzchni podłoża nie występuje lód ani śnieg, prace izolacyjne (gruntowanie i przyklejanie membrany) mogą być prowadzone w temperaturach nawet do –5°C. Technologia wykonywania robót przypomina nieco tapetowanie. Docięte na miarę pasy membrany są naklejane i dociskane do zagruntowanego podłoża, przy zachowaniu zakładów 8 cm. Wykonana izolacja natychmiast uzyskuje pełną odporność na warunki atmosferyczne, od razu może być też obciążana.

Ceresit CP 41 – emulsja bitumiczna

Wodorozcieńczalna, nie zawiera rozpuszczalników. Służy do gruntowania podłoży betonowych, tynków, jastrychów i murów (wykonanych na pełną spoinę) przed nakładaniem masy Ceresit CP 43. Rozcieńczoną stosownie do nasiąkliwości podłoża emulsję nanosi się pędzlem lub poprzez natryskiwanie. Nie rozcieńczona CP 41 może również pełnić rolę izolacji zabezpieczającej przed wilgocią gruntową (po nałożeniu 3 warstw materiału). Emulsję można również dodawać do zaprawy cementowej, przy wykonywaniu wodoszczelnych zapraw murarskich, tynków i jastrychów.

Ceresit CP 43 – elastyczna masa bitumiczna

Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników bitumiczno-kauczukowa masa szpachlowa. Służy głównie do wykonywania grubowarstwowych powłok izolacji pionowych na murach fundamentowych. Może być również użyta do izolowania podłogi piwnic, jednak wiąże się to z przerwą technologiczna, w trakcie której materiał uzyska odpowiednią wytrzymałość. Podłoża (beton, tynk czy mur wykonany na pełną spoinę) muszą być wcześniej zagruntowane emulsją Ceresit CP 41 lub wodnym roztworem CP 43. Masa szpachlowa skutecznie zabezpiecza ściany przed wilgocią gruntową i wodą wywołującą ciśnienie. Zbrojona włóknami, ma elastyczne właściwości i zdolność do krycia rys w podłożu. W zależności od rodzaju zagrożenia wodą, należy zachować odpowiednią grubość i technologię nakładania. Masa nakładana metalową pacą lub poprzez natryskiwanie, może być dodatkowo wzmacniana siatką z włókna szklanego. W każdym przypadku należy kontrolować grubość uzyskanej warstwy materiału i wiążące się z tym jednostkowe zużycie. CP 43 dość szybko wysycha. Jest odporna na deszcz już po 3 godzinach, jednak pełną twardość, umożliwiającą zasypanie wykopów uzyskuje po 2–4 dniach. Można ją użyć do wypełniania nierówności podłoża, do miejscowego uszczelniania połączeń izolacji oraz do przyklejania na izolacji ochronnych płyt styropianowych i płyt drenażowych.

Ceresit CP 44 – jednoskładnikowa masa bitumiczna

Masa Ceresit CP 44 jest grubowarstwową, bitumiczno – kauczukowa masa uszczelniająca zawierającą wypełniacz polistyrenowy. Służy do izolowania podłoży mineralnych (np. murów wykonanych na pełną spoinę, tynków, jastrychów, betonów) przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywierającej i wywierającej ciśnienie hydrostatyczne. Może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz budynków, zawsze od strony naporu wody. Masa CP 44 spełnia wymagania izolacji typu lekkiego, średniego i ciężkiego
Masę CP 44 można nakładać na powierzchnie pionowe i poziome. Jest ona przeznaczona do wykonywania izolacji na murach fundamentowych, stropach, tarasach i balkonach. W przypadku murów kamiennych czy występowania w podłożu szczelin i pęknięć – izolację należy wzmocnić siatką z włókna szklanego. CP 44 może być użyta do mocowania obsypywanych gruntem płyt izolacyjnych i drenażowych. Materiał jest odporny na normalnie występujące w gruntach substancje agresywne.
Podłoże należy zagruntować emulsją Ceresit CP 41 rozcieńczoną wodą stosownie do nasiąkliwości podłoża, zgodnie z instrukcją stosowania.. Przed przystąpieniem do nakładania CP 44 warstwa gruntująca musi być wyschnięta. Podłoża mokre, np. w obrębie połączenia ściany i stopy fundamentowej, należy pokryć zaprawą wodoszczelną Ceresit CR 166 zgodnie z instrukcją stosowania. W zależności od rodzaju zagrożenia wodą, należy zachować odpowiednią grubość i technologię nakładania. Masa nakładana metalową pacą lub poprzez natryskiwanie (produkt ten jest jednoskładnikowy, dlatego też szczególnie polecany jest do natrysku).

Ceresit CP 48 Xpress – szybko schnąca masa bitumiczna

Dwuskładnikowa, niezawierająca rozpuszczalników, grubowarstwowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniająca (2K), z formułą Xpress, z wypełniaczem polistyrenowym. Służy głównie do wykonywania grubowarstwowych powłok izolacji pionowych na murach fundamentowych, ale również do izolowania stropów, tarasów i balkonów. Może być również użyta do izolowania podłogi piwnic. Podłoża (beton, tynk czy mur wykonany na pełną spoinę) muszą być wcześniej zagruntowane emulsją Ceresit CP. Masa szpachlowa skutecznie zabezpiecza ściany przed wilgocią gruntową i wodą wywołującą ciśnienie, ma elastyczne właściwości i zdolność do krycia rys w podłożu. W zależności od rodzaju zagrożenia wodą, należy zachować odpowiednią grubość i technologię nakładania. Masa nakładana metalową pacą lub poprzez natryskiwanie, może być dodatkowo wzmacniana siatką z włókna szklanego. W każdym przypadku należy kontrolować grubość uzyskanej warstwy materiału i wiążące się z tym jednostkowe zużycie. CP 48 ze względu na formułę Xpress bardzo szybko schnie – jest odporna na deszcz już po 1,5 godziny,a twardość, umożliwiającą zasypanie wykopów uzyskuje po zaledwie 1 dniu. Można ją użyć do wypełniania nierówności podłoża, do miejscowego uszczelniania połączeń izolacji oraz do przyklejania na izolacji ochronnych płyt styropianowych i płyt drenażowych.

Ceresit CR 65 – powłoka wodoszczelna

Cementowa, jednoskładnikowa zaprawa do wymieszania z wodą. Zawiera modyfikatory i substancje hydrofobowe. Może być użyta do izolowania ścian przed wilgocią gruntowa. Łatwa i wygodna w stosowaniu. Stwarza bardzo dobrą przyczepność dla materiałów mineralnych i bitumicznych. Można nią izolować strefę rozprysków wody deszczowej na cokołach budynków. Ze względu na dużą paroprzepuszczalność, szczególnie zalecana do izolowania ścian od strony piwnic (gdy wykonanie izolacji zewnętrznej jest niemożliwe). CR 65 stosuje się również w miejscach mokrych jako warstwę blokującą wilgoć przed nakładaniem izolacji bitumicznych. Powłoka jest odpowiednia na sztywne, nieodkształcalne podłoża bez rys i pęknięć (beton, mur wykonany na pełną spoinę, tynk lub jastrych cementowy). Podłoża muszą być wyrównane, czyste, szorstkie i nasiąkliwe, obficie zwilżone woda lub płynem Ceresit CO 81. W przypadku bardzo chłonnych podłoży, zwilżanie wodą przeprowadzać przez kilka godzin przed zastosowaniem zaprawy. Wiek betonu powinien wynosić więcej niż 3 miesiące. Zaleca się, aby ściany izolować CR 65 nie wcześniej niż po 3 miesiącach od obciążenia stropami, gdy zakończy się najintensywniejsze osiadanie murów. Zaprawa nakładana jest (minimum dwukrotnie) pędzlem, pacą metalową lub poprzez natryskiwanie – łączna grubość izolacji wynosi od 2 do 3 mm. Grubość uzyskanej warstwy materiału i wiążące się z tym jednostkowe zużycie należy kontrolować. Wykonaną wyprawę należy przez minimum 24 godziny utrzymywać w stanie wilgotnym. Po stwardnieniu (po ok. 7 dniach) izolację zabezpiecza się warstwą ochronną (np. pokrywa tynkiem, przykleja płytki ceramiczne).

Ceresit CR 90 – powłoka uszczelniająca krystalizująca

Jednoskładnikowa powłoka służąca do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania nieodkształcalnych podłoży mineralnych. Jest odporna na pozytywne i negatywne parcie wody. Uszczelnia mikrorysy betonu do 0,4 mm. Współpracuje z taśmą uszczelniającą. Jest wodoszczelna i jednocześnie paroprzepuszczalna.
Zaprawa Ceresit CR 90 tworzy powłokę uszczelniającą na powierzchni podłoży. Dodatkowo, w trakcie eksploatacji obiektu, krystalizuje w porach podłoża. Nierozpuszczalne w wodzie sole wnikają w strukturę porów kapilarnych betonu gdzie tworzą tzw. jądra krystalizacji. Stopniowo dochodzi do narastania kryształów, aż do zamknięcia światła kapilar, co prowadzi do zaniku transportu wody w obydwu kierunkach. Krystalizacja stanowi więc dodatkowe zabezpieczenie podłoża w przypadku lokalnego uszkodzenia powłoki lub pęknięcia powłoki wywołanego inicjacją rys statycznych. Produkt może być stosowany jako izolacja balkonów, cokołów, podziemnych części budowli w tym ścian piwnic, oczyszczalni ścieków, zbiorników na wodę (także na wodę pitną), w których głębokość słupa wody nie przekracza 15 m, zbiorników p.poż, technologicznych, małych monolitycznych niecek basenowych do 20 m2. CR 90 skutecznie zabezpiecza przed wodą i wilgocią konstrukcje żelbetowe, betonowe i murowe wykonane na pełną spoinę, a także powierzchnie cementowych tynków. Powłoka CR 90 może być stosowana od strony pozytywnego (do 15 m słupa wody) i negatywnego (do 5 m słupa wody) parcia wody.
W miejscach kompensacji naprężeń wymagane jest dozbrojenie powłoki poprzez zastosowanie taśmy Ceresit CL 152 lub Ceresit CL 62.

Ceresit CR 166 – elastyczna powłoka uszczelniająca

Dwuskładnikowa (sucha mieszanka cementów, wypełniaczy, modyfikatorów i substancji hydrofobowych do wymieszania z wodną dyspersją polimerów), odpowiednia do wykonywania izolacji chroniących elementy budynku zagłębione w gruncie przed wilgocią gruntową oraz wodą ulegającej okresowemu spiętrzeniu. Można nią izolować strefę rozprysków wody deszczowej na cokołach budynków. Odpowiednia również do wykonywania poziomych izolacji ścian. Łatwa w stosowaniu, stwarza dobrą przyczepność dla materiałów mineralnych i bitumicznych. Elastyczna, kryje istniejące w podłożu rysy o szerokości do 0,5 mm, może być dodatkowo wzmacniana fizeliną techniczną. Podłoża (beton, mur wykonany na pełną spoinę, tynk lub jastrych cementowy) muszą być wyrównane, czyste, suche, szorstkie i nasiąkliwe. Wiek podłoża: minimum 28 dni. Zwilżenie podłoża wodą ułatwia nakładanie pierwszej warstwy. Powłoka nakładana jest pędzlem, pacą lub poprzez natryskiwanie (minimum dwukrotnie), łączna grubość wynosi od 2 do 3 mm. Grubość uzyskanej warstwy materiału i wiążące się z tym jednostkowe zużycie należy kontrolować. Wykonaną izolację należy chronić przed zbyt szybkim przesychaniem. Po 3 dniach powłokę zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. warstwą tynku czy przyklejonymi bezpośrednio płytkami ceramicznymi).

Materiały uzupełniające

Ceresit CO 81 – płyn do iniekcji zawilgoconych murów

Wodny roztwór krzemianów z dodatkami hydrofobowymi. Preparat zasadniczo przeznaczony do renowacji starego budownictwa (do wprowadzania w otwory nawiercone w zawilgoconych murach), ale może również być użyty do uszczelnień powierzchniowych, do blokowania napływu wilgoci. Reaktywny, głęboko penetrujący, wzmacniający podłoże, zamykający kapilary. Nanoszony pędzlem lub natryskiwany na bardzo zawilgocone mury i podłoża betonowe. Na jeszcze wilgotną warstwę CO 81 użyć powłoki wodoszczelnej CR 65, a po jej przeschnięciu i odpowiednim zagruntowaniu – zastosować bitumiczne materiały izolacyjne: BT 18 lub CP 43. W kombinacji z CR 65 płyn zalecany jest do wykonywania izolacji pionowych ścian od strony piwnic.

Ceresit CO 84 – dodatek napowietrzający do zapraw i betonów

Dodawany do zaprawy cementowej uplastycznia ją i napowietrza (zawartość porów powietrza wzrasta do ok. 25%). Zawiera hydrofobizatory. Tynk z dodatkiem CO 84 o grubości 2 cm może stanowić ochronę dla izolacji pionowej od strony piwnic (jedno z zastosowań zaprawy CR 65). Ograniczony zostaje wtedy efekt skraplania się pary wodnej na chłodniejszych ścianach (rezultat większej przewodności cieplnej zawilgoconych murów).

Ceresit CR 62 – tynk renowacyjny specjalistyczny

Służy do wykonywania tynków renowacyjnych o grubości od 10 do 30 mm. Może również stanowić ochronę dla izolacji pionowej od strony piwnic. Zapobiega wtedy efektowi skraplania się pary wodnej na chłodniejszych ścianach (rezultat większej przewodności cieplnej zawilgoconych murów).

Ceresit CR 63 – tynk renowacyjny uniwersalny

Stosowany do wykonywania tynków renowacyjnych o grubości od 10 do 30 mm. Może również stanowić ochronę dla izolacji pionowej od strony piwnic – zapobiega wtedy efektowi skraplania się pary wodnej na chłodniejszych ścianach (rezultat większej przewodności cieplnej zawilgoconych murów).

Ceresit CX 1 – cement błyskawiczny

Bardzo szybko wiążący materiał do uszczelniania murów i betonów w przypadku występowania na nich przebić wody. Również do tamowania wycieków z rur wodnych. Nie zawiera chlorków, bezskurczowy. Ma przyczepność do szorstkich i porowatych podłoży. Twardnieje już po 3 minutach od zarobienia wodą.

Ceresit CX 5 – cement montażowy

Do szybkich zakotwień elementów metalowych w betonie lub murze. Początek wiązania już po 4 minutach od zarobienia wodą. Szybko twardniejący, o wysokiej wytrzymałości, nie zawiera chlorków. Materiał ma właściwości wodoszczelne i nadaje się do tamowania lokalnych sączeń wody. Z dodatkiem piasku można go użyć do szybkiego wypełniania ubytków, do wykonywania faset (wyokrąglania naroży).

Ceresit CC 81 – emulsja kontaktowa

Wodna dyspersja polimerów dodawana do zapraw cementowych w celu zwiększenia przyczepność do podłoża, poprawienia urabialności oraz zmniejszania szybkości przesychania. Zaprawy z dodatkiem CC 81 stosuje się do wykonywania obrzutek pod tynki, do wypełniania ubytków, naprawy elementów betonowych, do wykonywania faset (wyokrąglania naroży). 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej