DSR – korzyści dla odbiorców energii i zwiększenie stabilności KSE

2019-09-18 13:34
Schemat przystąpienia odbiorcy końcowego do Programów DSR
Autor: Polskie Sieci Energetyczne Schemat przystąpienia odbiorcy końcowego do Programów DSR

DSR to skrót od angielskiego terminu Demand Side Response, co można przetłumaczyć jako Reakcja Strony Popytowej. Stroną popytową są odbiorcy energii, którzy w zamian za odpowiednie wynagrodzenie, dobrowolnie i czasowo są w stanie obniżyć zużycie energii elektrycznej lub przesunąć je w czasie. Innymi słowy DSR to redukcja zapotrzebowania energetycznego na wezwanie operatora systemu przesyłowego (OSP), którym na terytorium RP są Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

PSE zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) poprzez pokrycie bieżącego oraz przewidywanego średnio- i długoterminowego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz moc w całym systemie. Trwająca transformacja sektora oraz zmiany miksu energetycznego sprawiają, że zarządzanie systemem elektroenergetycznym i jego bilansowanie jest coraz bardziej skomplikowane i kosztowne, a przed europejskimi operatorami energii elektrycznej pojawiają się nowe wyzwania. Na złożony proces bilansowania dodatkowo nakłada się możliwość występowania ekstremalnych warunków, w jakich funkcjonowanie KSE musi pozostać niezakłócone. Aby sprostać takim sytuacjom, PSE dysponuje odpowiednimi środkami zaradczymi, a usługa redukcji zapotrzebowania odbiorców na polecenie OSP (DSR) jest jednym z nich.

Programy IP-DSR

Pierwsze postępowania przetargowe w ramach Programów DSR zapewniały redukcję na poziomie do 200 MW. Chcąc zwiększyć potencjał programów redukcji zapotrzebowania odbiorców, PSE postanowiło przemodelować Programy DSR. Po opracowaniu koncepcji nowych mechanizmów w 2017 r. wdrożono dwa programy:

 • Gwarantowany, oferujący opłatę za gotowość i wykonanie redukcji,
 • Bieżący, zapewniający opłatę za realizację.

Rozwiązania te zostały stworzone przy założeniu umożliwienia dużej elastyczności definiowania parametrów produktów (np. mocy i długości bloku redukcji, czasu osiągnięcia redukcji) przez wykonawców, pozwalając w ten sposób na dostosowanie ich do specyfiki urządzeń odbiorcy. Działania przeprowadzone przez PSE przyniosły znaczny wzrost dostępności usługi. Obecnie w Programie Gwarantowanym do wykorzystania jest ponad 600 MW w miesiącach letnich (moc skumulowana) i 535 MW redukcji w okresie zimowym. W Programie Bieżącym potencjał redukcji jest nieograniczony i będzie wynikał z propozycji produktów składanych przez wykonawców tuż przed potrzebą realizacji usługi.

Usługę DSR mogą świadczyć certyfikowane obiekty redukcji (ORed). Certyfikowanie to nic innego jak sprawdzenie możliwości prawidłowego rozliczenia redukcji. Dotychczas proces przeprowadzany był na wniosek zainteresowanego nią odbiorcy, w przyszłości będą go realizowali operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) bez zaangażowania odbiorców.

Program Bieżący Uproszczony (DSR PBU)

PSE, planując dalszy rozwój usług DSR, w oparciu o doświadczenia zebrane z poprzednich postępowań przetargowych, zauważyło potrzebę utworzenia nowego dobrowolnego programu. Jest on skierowany do każdego odbiorcy, który może zmienić wielkość swojego zużycia energii elektrycznej, a operator sieci elektroenergetycznej potwierdzi możliwość rozliczenia redukcji w oparciu o istniejące opomiarowanie.

DSR: warunki funkcjonowania KSE i środki zaradcze
Autor: Polskie Sieci Energetyczne Warunki funkcjonowania KSE i środki zaradcze

Tak powstały założenia IP-DSR – Programu Bieżącego Uproszczonego (DSR PBU). Jego koncepcja bazuje na rozwiązaniach wypracowanych w ramach Programu Bieżącego, jednak formuła jest mniej skomplikowana i bar dziej przystępna dla wykonawców (jedna metoda wyznaczenia profilu bazowego, brak kar za niewykonanie usługi oraz powszechna certyfikacja techniczna obiektów redukcji bez konieczności składania wniosków). Dzięki uczestnictwu w DSR PBU odbiorcy końcowi będą mogli uzyskać dodatkowe przychody za przeprowadzoną redukcję oraz zoptymalizować swoje zużycie energii. Ponadto wszyscy uczestnicy tej usługi otrzymają specjalny certyfikat potwierdzający ich zaangażowanie w poprawę stabilności systemu elektroenergetycznego.
Może on być wykorzystany w budowaniu wizerunku uczestnika programu jako firmy odpowiedzialnej i wspierającej bezpieczeństwo energetyczne kraju. PSE rozpoczęło proces wdrażania nowego programu i planuje uruchomienie usługi DSR PBU w pierwszym kwartale 2019 r.

Korzyści z przystąpienia do Programów DSR
Autor: Polskie Sieci Energetyczne Korzyści z przystąpienia do Programów DSR

Korzyści wynikające z DSR

Dla uczestników programów:

 • dodatkowe przychody,
 • poprawa efektywności energetycznej i oszczędności,
 • większa świadomość uczestników na temat zużycia energii w ramach własnej działalności,
 • udział w rozwoju innowacyjnych produktów na rynku energii elektrycznej,
 • korzyści wizerunkowe.

Dla wszystkich odbiorców:

 • zmniejszenie ryzyka zakłóceń zasilania energią elektryczną.

Dla systemu elektroenergetycznego:

 • poprawa ciągłości pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
 • zwiększenie bezpieczeństwa systemu podczas szczytowego zapotrzebowania,
 • zmniejszenie wydatków na budowę nowych źródeł wytwórczych (elektrowni),
 • podniesienie świadomości energetycznej odbiorców końcowych (klientów biznesowych i indywidualnych).

Artykuł ukazał się w publikacji „Sektor Elektroenergetyczny”
Zobacz e-wydanie

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej