Folia w płynie SUPERFLEX FDF

2007-05-24 13:32

Na targach Budma 2004 produkt firmy Deitermann - elastyczna, folia w płynie z tworzywa sztucznego - SUPERFLEX FDF zdobył tytuł Izolacja Roku. Produkt jest przeznaczony do wiązania włókien azbestowych w pokryciach dachowych. Może być także stosowany na dachach z pokryciem bitumicznym lub metalowym.

Nałożona folia w płynie tworzy wodoszczelną warstwę (przepuszczającą parę wodną) chroniąc pokrycie dachowe przed wietrzeniem. Kompensuje również naprężenia termiczne od -30oC do +100oC (rozciąganie zrywające 350%).Wysokoelastyczna, jedno komponentowa folia w płynie z tworzywa sztucznego jest przeznaczona do nakładania na suche podłoża. Po wyschnięciu tworzy wodoszczelną i jednocześnie przepuszczająca parę wodną folię. Charakteryzuje się rozciągliwością. Ma strukturę gumy. Nie ma szwów i spoin.

Zalety folii w płynie:

 • odporna na promieniowanie ultrafioletowe i chemikalia,
 • przepuszcza parę wodną,
 • odporna na padające iskry (klasa zagrożenia pożarowego B2 zgodnieZDIN4102, część 7),
 • odporna na temperatury od -30oC do +100oC.

Wydłużenie przy zerwaniu folii uszczelniającej w temperaturze +23oC wynosi 30%. Folia ma właściwości samogasnące jest odporna na starzenie się, promieniowanie UV, rozcieńczone kwasy i alkalia oraz agresywne gazy przemysłowe. W zależności od koloru odbija do 70% padających na nią promieni słonecznych. W efekcie tej właściwości redukowane są również termiczne naprężenia konstrukcji dachowej.

 

Dane techniczne

Baza

tworzywo sztuczne

Rozpuszczalnik

niska zawartość rozpuszczalnika

Kolor

jasnoszary, biały, brunatny, zielony, antracytowy

Konsystencja

półpłynna

Gęstość

ok. 1,6 kg/dm3

Twardość w stopniach Shore'a

ok. 40 ±5

Wydłużenie przy zerwaniu

ok. 350% przy 25oC

Współczynnik oporu dyfuzyjnego wobec pary wodnej

uH2O= 12550

Wodoszczelna do

0,5 bar

Urządzenia do nakładania

wałek, pędzel, urządzenie natryskowe

Czas schnięcia

ok. 48 godz. (przy +20oC i 50% względnej wilgotności powietrza)

Temperatura obiektu i powietrza w czasie obróbki

co najmniej +10oC

Odporność na temperaturę

ok.-30oC do +100oC

Czyszczenie

w stanie świeżym - wodą

Przechowywanie (w temperaturach dodatnich)

w zamkniętych pojemnikach do 1 roku

Folia uszczelniająca jest wodoszczelnym, odbijającym promienie słoneczne pokryciem bitumicznych i eternitowych powierzchni dachowych. Może być układana na dachach budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej o różnych kątach nachylenia, w tym również o pochyleniu zerowym oraz na powierzchniach sufitowych.Produkt może być nakładany na beton, cynk. aluminium. Nie nadaje się na powierzchnie, na które działa woda pod ciśnieniemPodłoże pod preparat musi być nośne oraz wolne od brudu, kurzu, luźnych części, oleju, smaru i innych elementów obniżających przyczepność.Przy wysokiej wilgotności powietrza i niskich temperaturach zaleca się nakładanie kolejno kilku cienkich warstw, aby w ten sposób zapewnić równomierne wyschnięcie całego pokrycia. Warstwy o dużej grubości schną znacznie dłużej.Odporność pokrycia na pękanie podnosi zastosowanie wkładki z włókniny elastycznej nr 1. Zabieg ten jest zalecany przy podłożach narażonych na tworzenie się rys (mikropęknięć). Należy też zwrócić uwagę na należyte zwilżenie i zaimpregnowanie włókniny elastycznej przez SU-PERFLEX FDF, co zapobiegnie jej rozwarstwianiu. Krawędzie cięcia należy pokryć starannie folią SUPERFLEX FDF, rysy ruchome przykryć taśmą SUPERFLEX 1 00/5, a następnie nanieść SUPERFLEX FDF. Szczeliny dylatacyjne, uwarunkowane konstrukcyjnie (np. pomiędzy dwiema budowlami), uszczelniamy za pomocą trwale elastycznych taśm SUPERFLEX B 240 lub SUPERFLEX B 400. W przypadku szczelin o znacznej rozwartości taśmę uszczelniającą należy ukształtować w postaci wstęgi wystającej powyżej powierzchni dachu.Stare powłoki bitumiczne i pokrycia papowe po wyczyszczeniu należy zagruntować za pomocą pędzla lub szczotki z naturalnego włosia. Aby osiągnąć należytą wytrzymałość podłoża nie można nanosić warstwy gruntującej metodą natryskową, ale jedynie technikami malarskimi. Po wyschnięciu powłoki gruntującej trzeba pokryć ją folią FDF (za pomocą pędzla malarskiego, wałka lub urządzenia do natryskiwania).W przypadku stosowania urządzenia natryskowego produkt należy rozcieńczyć, dodając 5% wody (nie przekraczając podanej wartości. Przy podwyższonym ciśnieniu natryskiwania bardzo ważne jest utrzymanie odpowiedniej odległości pomiędzy dyszą a pokrywaną powierzchnią, ponieważ dzięki temu powstaje warstwa zewnętrzna uszczelniająca pory. W przeciwnym przypadku niezbędna jest natychmiastowa obróbka ostateczna (wałkiem wykonanym ze skóry jagnięcej).Stare dachy pokryte eternitem należy oczyścić odpowiednią metodą (np. oferowaną przez firmy von Oertzen, Ammersbek). Pozostałości po procesie czyszczenia muszą zostać zebrane i usunięte z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska naturalnego. W czasie czyszczenia płyt eternitowych należy m.in. przestrzegać właściwych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozostałe po czyszczeniu resztki mchów i glonów usuwa się stosując odpowiednie preparaty (nawet wielokrotnie). Suche i oczyszczone płyty eternitowe na całej powierzchni dachu trzeba zagruntować preparatem wzmacniającym SU-PERFLEX V. Kolejną operacją jest nałożenie, zgodnie z podanym powyżej opisem, SUPERFLEXu FDF.W poziomych strefach połączeń płyt na zakładkę, po wyschnięciu powłoki gruntującej, należy zaszpachlować styki płyt elastyczną masą szpachlową z tworzywa sztucznego, tak aby w obrębie styków płyt uniemożliwić przenikanie wody.

Dachy betonowe

Oczyszczone powierzchnie dachu należy najpierw zagruntować materiałem SUPERFLEX V lub EUROLAN TG 2 (o niskiej zawartości rozpuszczalnika), a po wyschnięciu pokryć płynną folią SUPERFLEX FDF. W celu osiągnięcia szczelnej powłoki o zamkniętych porach, przed wykonaniem właściwej powłoki wykonać zamykającą pory warstwę wstępną, rozcieńczając SUPERFLEX FDF (dodając 15-20% wody).

Dachy metaloweCynk lub aluminium: luźne powłoki malarskie należy oczyścić metalową szczotką a miejsca skorodowane wyczyścić do osiągnięcia metalicznie błyszczącej powierzchni. W celu zwiększenia przyczepności zaleca się zagruntowanie powierzchni materiałem SUPERFLEX V. SUPERFLEX FDF jest nakładany po wyschnięciu powłoki (zgodnie z opisaną powyżej metodą).

Zużycie  – ok.1,6 kg/m2 (1 l/m2).Dachy spadziste: pokrycie odbijającepromienie słoneczne 1,6 kg/m2(1 l/m2), 1 operacja robocza. Powłoka: 3,2 kg/m2 (2 l/m2), 2 operacje robocze.

Zużycia minimalne

 • Dachy pokryte falistymi płytami eternitowymi: powłoka: 2 kg/m2 (1,25 l/m2), 1 operacja robocza.
 • Dachy metalowe: powłoka: 2 kg/m2 (1,25 l/m2), 1 operacja robocza.

Powłoki gruntujące

 • Podłoża bitumiczne

  : SUPERFLEX V, 200 do 300 cm3/m2.
 • Podłoża mineralne: EUROLAN TG 2, 200 do 300 cm3/m2. : SUPERFLEX V, 200 cm3/m2.

 • Podłoża metalowe

Składowanie i transport

 • SUPERFLEX FDF dostarczany jest w pojemnikach 33-kilogramowych, w kolorach jasnoszarym, białym, brunatnym, zielonym, antracytowym.
 • SUPERFLEX V dostarczany jest w 6-i 32-litrowych pojemnikach.
 • SUPERFLEX FDF może być użyty do obróbki nawet po rocznym przechowywaniu w zamkniętych pojemnikach, w chłodnych pomieszczeniach, ale w temperaturze dodatniej.

Bez względu na rodzaj podłoża prace powinny być prowadzone w temperaturze wyższej niż 10oC, przy bezdeszczowej pogodzie. W przeciwnym razie (szczególnie przy większych grubościach układania) proces tworzenia się folii może przebiegać w sposób niewłaściwy. To spowoduje zmniejszenie jej elastyczności i ewentualne powstanie rys. Niskie temperatury i wysoka wilgotność powietrza opóźniają proces schnięcia powłoki, zaś susza i wysoka temperatura - przyspieszają ten proces.Powierzchnie bitumiczne, które mają być pokryte materiałem SUPERFLEX FDF, muszą być nośne oraz starsze niż 1 rok.Przy stosowaniu produktów należy przestrzegać przepisów BHP wynikających z instrukcji bezpieczeństwa i oznaczeń na opakowaniach.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej