[Muratorplus-redakcja] Konferencja: Akustyka budynku_zdjęcie

AKUSTYKA BUDYNKU CASE STUDY

 Zgodnie z polskimi przepisami budynki mieszkalne i użyteczności publicznej „powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach”.
Jeszcze trudniejsze zadanie zostaje postawione przed projektantami akustyki obiektów o tzw. akustyce kwalifikowanej (sal koncertowych, teatralnych, widowiskowo-sportowych, kin), w której należy nie tylko zadbać o ochronę przed hałasem, lecz tak dobrać materiały i rozwiązania, aby efekt akustyczny zadowolił zarówno uczestników koncertów, jak i widzów spektakli teatralnych czy operowych.

Na kolejną konferencję MURATORA poświeconą tej tematyce zaprosiliśmy wybitnych, polskich akustyków, którzy szczegółowo przedstawią swoje realizacje, dzieląc się z Państwem wiedzą i doświadczeniem. Omówiona zostanie również uproszczona i szacunkowa metoda określania izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych w budynku na etapie jego projektowania.

[Muratorplus-redakcja] Konferencja: Akustyka budynku_program