UE dołoży 317 mln zł do ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej

2017-06-29 12:30
Umowa NFOŚiGW
Autor: NFOŚiGW

Taką ochronę przeciwpowodziową mają zapewnić cztery suche zbiorniki: Boboszów, Roztoki Bystrzyckie, Szalejów Górny i Krosnowice. Projekt Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w sprawie którego podpisano 28 czerwca 2017 r. umowę w NFOŚiGW, będzie kosztował ponad pół miliarda zł, a jego realizacja zakończy się w 2021 r.

Powódź w Polsce
Autor: se.pl

Przedsięwzięcie pod nazwą „Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Miasta Kłodzka” dotyczy ochrony przeciwpowodziowej na terenie Kotliny Kłodzkiej, zlokalizowanej w południowej Polsce i graniczącej z Republiką Czeską. Teren projektu należy do dorzecza Odry, stanowi część zlewni jej lewobrzeżnego dopływu – Nysy Kłodzkiej. Żeby zapewnić mieszkańcom tego rejonu ochronę przeciwpowodziową budowane są cztery suche zbiorniki w lokalizacjach: Boboszów, Roztoki Bystrzyckie, Szalejów Górny i Krosnowice. Na to przedsięwzięcie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej (NFOŚiGW) przewidział unijne dofinansowanie w wysokości ok. 317 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisano 28 czerwca 2017 r. w Warszawie (na zdjęciu obok: wiceprezes NFOŚiGW Roman Wójcik oraz dyrektor Teresa Szczerba z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu).

Pięć projektów ochrony przeciwpowodziowej

Dodajmy, że jest to jeden z pięciu ekologicznych projektów, które NFOŚiGW dofinansuje z unijnego poddziałania 2.1.4 Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy. W 2016 r. podpisano już umowę na realizację inwestycji pod nazwą „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim” (wartość całkowita projektu – 1,4 mld zł; dofinansowanie z UE – 328 mln zł). Poza tym i dolnośląskim projektem, przewidziano realizację za unijne pieniądze jeszcze trzech innych przedsięwzięć, mających na celu ochronę przeciwpowodziową: Sandomierza (wartość projektu – 326 mln zł; dofinansowanie – 180 mln zł); Słubic (wartość projektu – 229 mln zł; dofinansowanie – 115 mln zł) oraz Żuław (wartość projektu – 120 mln zł; dofinansowanie – 102 mln zł). Umowy w tej sprawie zawarte zostaną jeszcze w tym roku.

Ochrona przeciwpowodziowa Kotliny Kłodzkiej

Zbiornik Boboszów zlokalizowany jest w gminie Międzylesie na górskim odcinku Nysy Kłodzkiej, w miejscowości Boboszów. Gmina Międzylesie to najbardziej wysunięta na południe gmina powiatu kłodzkiego i województwa dolnośląskiego. W Boboszowie znajduje się przejście graniczne z Czechami. Projektowany zbiornik położony jest na terenie częściowo zabudowanym (niewielka zabudowa mieszkalno-gospodarcza), gdzie Nysa Kłodzka płynie naturalnym korytem, lekko meandrując na krótkich odcinkach. Projektowany zbiornik zlokalizowany został w początkowym odcinku rzeki Nysa Kłodzka. Powstanie on poprzez przegrodzenie doliny zaporą ziemną. Zamknięta zlewnia znajduje się w obszarze najwyższych partii Kotliny Kłodzkiej, na które składają się Góry Bialskie i Masyw Śnieżnika.

Również na terenie gminy Międzylesie - w sołectwach Roztoki i Michałowice – powstaje zbiornik Roztoki Bystrzyckie. Zaporę wraz z urządzeniami upustowymi projektuje się wybudować w dolinie rzeki Goworówki, w jej ujściowym odcinku, w odległości około 150 m na wschód od skrajnej zabudowy wsi Roztoki. Z kolei zbiornik Szalejów Górny zlokalizowany jest w gminie Kłodzko, na górskiej rzece Bystrzyca Dusznicka, w miejscowości Szalejów Górny. Projektowany zbiornik położony jest na terenie niezabudowanym, który w przeważającej części użytkowany jest rolniczo. Na górskim potoku Duna Dolna w miejscowości Krosnowice zlokalizowany jest zbiornik Krosnowice. Projektowany zbiornik położony jest na terenie niezabudowanym, gdzie do potoku Duna Dolna dopływa potok Duna Górna, oba potoki płyną naturalnym korytem, lekko meandrując na krótkich odcinkach. Projektowany zbiornik zlokalizowany został w ujściowym odcinku potoku górskiego Duna Dolna. Powstanie on poprzez przegrodzenie doliny zaporą ziemną.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej