Szybki tramwaj w Krakowie za prawie 2 mld zł zwolnił. Prace wstrzymują liczne niewybuchy

2024-06-19 12:48

Budowa tramwaju do Mistrzejowic to w Krakowie jedna z najważniejszych inwestycji w ostatnich latach. To też inwestycja nazywana przez wielu krakowskim metrem, bo linia szybkiego tramwaju w dużym stopniu będzie biegła pod ziemią w ponad kilometrowym tunelu. Właśnie rozpoczęły się pierwsze prace przy jego wykopie. Inwestycja jest wyjątkowa i obserwowana przez wiele samorządów – bo realizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W czerwcu na budowie znaleziono aż 32 niewybuchy. To wstrzymało tempo prac.

Spis treści

  1. „Krakowskie metro” to nowa linia szybkiego tramwaju, jaka powstaje w stolicy Małopolski
  2. W Krakowie budują tunel o długości ponad 1,2 kilometra
  3. Tramwaj do Mistrzejowic - prace przy pętli tramwajowej
  4. Przesuną potok, by zbudować trasę szybkiego tramwaju w Krakowie
  5. Niewybuchy na budowie tramwaju do Mistrzejowic wstrzymały tempo prac
  6. Saperzy na placu budowy w Krakowie
  7. Niewybuchy mogą opóźnić budowę szybkiego tramwaju w Krakowie
  8. Szykuje się przebudowa pętli Mistrzejowice
  9. Kiedy będzie gotowy tramwaj do Mistrzejowic?
  10. Ile kosztuje budowa szybkiego tramwaju do Mistrzejowic? Partnerstwo publiczno-prywatne

„Krakowskie metro” to nowa linia szybkiego tramwaju, jaka powstaje w stolicy Małopolski

Nowa trasa tramwajowa połączy dwie istniejące linie w północnej części Krakowa, w Prądniku Czerwonym i Mistrzejowicach. To obszary zaliczane do stref mieszkalnych miasta z wieloma obiektami biurowymi, sklepami i rozbudowaną infrastrukturą transportową o dużym natężeniu ruchu.

Linia łącząca skrzyżowanie ulic Meissnera i Lema z pętlą w Mistrzejowicach powstaje w ramach IV etapu rozbudowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Dzięki niej czas dojazdu do centrum miasta ma się skrócić o około 12 minut.

Północna obwodnica Krakowa, GDDKiA

W Krakowie budują tunel o długości ponad 1,2 kilometra

Całkowita długość linii tramwajowej wynosi 4450 m, w tym 1230 m tunelu budowanego metodą odkrywkową. Większa część trasy przebiega w pasie zieleni (rozdzielającym ruch w przeciwnych kierunkach) na drodze dwujezdniowej.

Rozpoczęły się pierwsze prace przy wykopie tunelu (wykop podstropowy) dla stacji Rondo Polsadu. Już od kilku dni mieszkańcy mogą obserwować samochody wywożące urobek spod stropu. Dzięki tym pracom tworzy się przestrzeń docelowego tunelu.

Na ścianach szczelinowych wykonywany jest docelowy strop, spod którego wybierany jest grunt. Konstrukcja opiera się na wcześniej zbudowanych ścianach szczelinowych. Technologia budowy metodą podstropową, znana również jako metoda stropowa, to rozwiązanie stosowane w trudnych warunkach miejskich, gdzie wymagana jest ochrona istniejącej infrastruktury oraz minimalizacja zakłóceń dla otoczenia. Jest to metoda, która pozwala na realizację głębokich wykopów bez konieczności zajmowania dużej przestrzeni na powierzchni, co jest kluczowe w gęsto zabudowanych obszarach – mówi Sandra Łabowicz, specjalista PR w firmie Gülermak, generalnym wykonawcy krakowskiej inwestycji.

Jak informuje, wykopy podstropowe są zabezpieczane obudową ze ścian szczelinowych, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo zarówno dla pracowników, jak i dla otaczających budynków. Ta metoda pozwala na dużo szybsze niż w przypadku wykopu otwartego przywrócenie nawierzchni ulic i kontynuację ruchu.

Czytaj też: Byliśmy na budowie Mercure Szczyrk Resort! W górach stanęło wielkie orle gniazdo. Jest nowa data otwarcia hotelu WIDEO

Tramwaj do Mistrzejowic - prace przy pętli tramwajowej

Postęp prac nad realizacją najdalszego odcinka 4,5-kilometrowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST IV) obejmuje wykopy w okolicach pętli Mistrzejowice przy ul. Kazimierza Jancarza. Dodatkowo, kontynuowane były prace związane z drenażem i podbudową torowiska wzdłuż ul. Bohomolca. To przygotowania do czasowego wstrzymania ruchu tramwajowego na pętli w sezonie wakacyjnym.

Przesuną potok, by zbudować trasę szybkiego tramwaju w Krakowie

To nie wszystko. Zakres robót jest bardzo szeroki. Roboty budowlane trwają na wszystkich odcinkach placu budowy. Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych podziemnej stacji Rondo Młyńskie, etap z komorą rozjazdu dla kolejnych etapów KST. Wykonano płytę stropową wyjścia, nad którą w najbliższych dniach zostaną zamontowane prefabrykaty nowego koryta Sudołu Dominikańskiego. Trwają ostatnie roboty przy przebudowie potoku – zamontowano już około 190 prefabrykatów. Każdy element waży około 10,8 tony.

Przed nami ostatnie metry do zakończenia prac - całkowita długość przebudowywanego kanału wyniesie 388,65 m, a wraz z komorami około 400 m. W ciągu kilku tygodni potok zostanie przepięty, by finalnie popłynąć docelowym kanałem – relacjonuje Sandra Łabowicz.

Wykonane zostały także platformy robocze odcinka tunelu północnego wzdłuż ulicy Lublańskiej. Trwały też prace zbrojarskie płyty stropowej wyjścia dla stacji Rondo Polsadu.

Inwestycja w mieście oznacza też liczne przebudowy sieci podziemnych. Największe natężenie prac w rejonie ulicy Meissnera dotyczyło przebudowy sieci gazowej, wodociągowej i ciepłowniczej.

Niewybuchy na budowie tramwaju do Mistrzejowic wstrzymały tempo prac

Podczas prac ziemnych na terenie budowy znaleziono aż 32 niewybuchy. To sprawiło, że prace w tym miejscu zostały częściowo wstrzymane. Teren budowy został objęty nadzorem saperskim.

Podczas prowadzonych robót ziemnych związanych z przebudową pętli Mistrzejowice pracownicy firmy Gülermak, wykonawcy prac, natknęli się na 32 niewybuchy. Tempo prac zostało ograniczone, a części z nich musiała zostać czasowo wstrzymana. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonawca zatrudnił wyspecjalizowany nadzór saperski, ściśle współpracuje też z Policją oraz Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Pierwsze odkrycia (pociski moździerzowe kal. 46 mm.) zostały odnalezione 29 maja 2024 roku w rejonie pętli Mistrzejowice oraz ul. Lublańskiej.

Zobacz też:  Tunel w Zielonkach jest betonowany z prędkością 30 metrów na godzinę. Tak to wygląda

Saperzy na placu budowy w Krakowie

Po zawiadomieniu przez nadzór z firmy Gülermak, służby saperskie natychmiast podjęły działania w celu ich usunięcia. W związku z częstymi odkryciami kolejnych niewybuchów (nawet do 10 sztuk dziennie), wykonawca prac podjął decyzję o zaangażowaniu wyspecjalizowanej firmy świadczącej usługi saperskie.

Od 7 czerwca 2024 roku teren robót ziemnych, gdzie występuje ryzyko odnalezienia niewybuchów objęty jest stałym nadzorem saperskim. Prace ziemne są realizowane w warstwach o grubości około 20 cm, po wcześniejszym dokładnym sprawdzeniu saperskim. Ze względów bezpieczeństwa, dopiero po takim sprawdzeniu, możliwe jest przystąpienie do właściwych prac. Jednocześnie każde odnalezienie niewybuchu wiąże się z natychmiastową ewakuacją pracowników oraz przeprowadzeniem odpowiednich procedur neutralizacji pocisku

Niewybuchy mogą opóźnić budowę szybkiego tramwaju w Krakowie

Cały czas znajdujemy nowe niewybuchy, zatrudniliśmy dodatkowy nadzór saperski. W związku z tym tempo robót w rejonie ul. Bohomolca, ul. Jancarza oraz samej pętli Mistrzejowice zostało znacząco ograniczone, a w niektórych obszarach roboty zostały czasowo wstrzymane, ponieważ teren wymaga dodatkowego sprawdzenia. Te nieprzewidziane okoliczności mogą spowodować opóźnienie w realizacji inwestycji. Szczegółowe oszacowanie wpływu na termin zakończenia kontraktu, będzie możliwe dopiero zakończeniu prac saperów. W tym momencie najważniejsze jest dla nas, żeby prace przebiegały bezpiecznie” - dodaje Bartosz Sawicki - tłumaczy Bartosz Sawicki, rzecznik prasowy firmy Gülermak.

Szykuje się przebudowa pętli Mistrzejowice

Na przełomie czerwca i lipca rozpocznie się przebudowa pętli tramwajowej Mistrzejowice, co wiąże się z jej całkowitym zamknięciem. Projekt zakłada zmianę geometrii pętli. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień, a uruchomienie pętli zależy od uzyskania niezbędnych zgód administracyjnych.

Trwają przygotowania do wdrożenia czasowej organizacji ruchu etap III wzdłuż ul. Meissnera. Na przełomie lipca i sierpnia nastąpi kilkumiesięczne zamknięcie zachodniej jezdni od ul. Meissnera na odcinku od ul. Chałupnika do ul. Ślicznej. W tym czasie zachodnia część ul. Meissnera zostanie wykonana już w docelowym kształcie wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi.

Kontynuowane będą prace archeologiczne oraz wykonanie prac odkrywkowych w związku z odnalezieniem reliktu koszarów przy ul. Dobrego Pasterza należących do dawnego zespołu “Infanterie Barackenlager 100 p. p. – Koszarów Hetmana Wielkiego Litewskiego Jana Karola Chodkiewicza”.

Kiedy będzie gotowy tramwaj do Mistrzejowic?

Tramwaje na tej trasie, zgodnie z założeniami inwestycji będą mogły kursować już w 2025 roku, z częstotliwością nawet 90 sekund.

Torowisko ma przebiegać od skrzyżowania al. Jana Pawła II z Lema i Meissnera, następnie w ciągu Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca, ks. Kazimierza Jancarza aż do istniejącej pętli Mistrzejowice. Na trasie przewidziano m.in. tunel wraz z wielopoziomowym węzłem przesiadkowym w okolicy ronda Polsadu. W ramach inwestycji powstaną elementy infrastruktury umożliwiające w przyszłości budowę linii tramwajowej wzdłuż ul. Lema.

Ile kosztuje budowa szybkiego tramwaju do Mistrzejowic? Partnerstwo publiczno-prywatne

Wartość projektu to 1,92 mld zł (w tym około 616 mln zł netto stanowią nakłady inwestycyjne).

Budowa tramwaju do Mistrzejowic to pierwszy tego typu projekt transportowy w Polsce realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Obejmuje budowę 10 par przystanków, w tym dwóch dwupoziomowych węzłów przesiadkowych przy rondzie Młyńskim i rondzie Polsadu. Projekt przewiduje m.in. budowę tunelu w rejonie ronda Polsadu, rozbudowę pętli tramwajowej „Mistrzejowice” oraz infrastruktury towarzyszącej.

Partnerem Prywatnym przedsięwzięcia jest PPP Solutions Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum), a generalnym wykonawcą – Gülermak sp. z o.o. Z ramienia podmiotu publicznego za projekt odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2025 roku.

Umowa zawarta z partnerem prywatnym na okres 24 lat zakłada, że będzie on odpowiedzialny nie tylko za projekt i realizację inwestycji, ale także jej późniejsze utrzymanie.

Otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki 21 czerwca! Nudy nie będzie. Oto PROGRAM

Czytaj też:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej