Obwodnica Międzyrzecza otwarta

2007-05-22 18:12
Obwodnica Międzyrzecza
Autor: brak danych

23 sierpnia 2006 roku nastąpiło otwarcie obwodnicy Międzyrzecza w województwie lubuskim. Wartość robót budowlano-montażowych wynosi ponad 90 mln zł. i została pokryta ze środków finansowych budżetu państwa oraz z pożyczki zaciągniętej w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Obwodnica miasta Międzyrzecz to odcinek drogi krajowej nr 3 o długości 6,5 km z dwoma węzłami drogowymi, które będą umożliwiały wjazd i wyjazd z miasta oraz połączenie ze wszystkimi pozostałymi drogami.

Do użytku oddano jezdnię wschodnią, docelowo przewiduje się przekrój dwujezdniowy oraz budowę trzeciego węzła na połączeniu z drogą wojewódzką nr 137. Jezdnia ma szerokość 11 m (dwa pasy ruchu o szer. 3,5 m z pasami awaryjnymi szer. 2 m) i przystosowana jest do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś. Ponadto na obwodnicy powstało siedem obiektów inżynierskich, w tym: most o długości 300 metrów z dziewięcioma przęsłami, trzy wiadukty, przejazd gospodarczy oraz dwa przejścia dla pieszych. Dodatkowo wybudowano siedem odcinków dróg dojazdowych obsługujących działki zlokalizowane przy drodze.

Droga przecina linię kolejową oraz rzekę Obrę oraz dwukrotnie istniejące drogi: wojewódzką nr 137 i powiatową nr 11559. W ramach zadania wybudowano odcinki kanalizacji deszczowej, oświetlenie węzłów oraz przebudowano istniejące sieci: energetyczną, telekomunikacyjną, gazową, wodociągową i kanalizacji sanitarnej. Obwodnica przecina teren ogródków działkowych oraz przebiega w okolicach cmentarza. Pojedyncza zabudowa mieszkalna znajduje się w sąsiedztwie przecięcia istniejącej drogi wojewódzkiej nr 137. Generalnym wykonawcą inwestycji była firma Berger Bau.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej