Droga ekspresowa S7 ma dwa nowe odcinki

2017-06-23 18:26
Otwarcie S7 Nidzica-Napierki
Autor: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

23 czerwca 2017 r. oddano do ruchu niemal 23-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 Nidzica – Napierki w województwie warmińsko-mazurskim.

Droga ekspresowa S7 ma dwa nowe odcinki
Autor: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Pierwsze samochody na odcinku S7 Nidzica-Napierki.

– S7 to kluczowy szlak drogowy na osi Północ-Południe, który połączy trzy ważne ośrodki miejskie: Gdańsk, Warszawę i Kraków. Cieszę się, że w województwie warmińsko-mazurskim trasa jest już niemal w całości ukończona – podkreślał wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

Droga ekspresowa S7 na północy

Odcinek S7 Nidzica – Napierki jest kontynuacją istniejącej drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Nidzica. Umowę na budowę podpisano 22 stycznia 2015 r., dzieląc inwestycję na dwa zadania o długości 9,1 km i 13,6 km. W ramach projektu wybudowane zostały drogi serwisowe, obiekty inżynierskie oraz obiekty ochrony środowiska. Powstały również węzły drogowe - „Nidzica Północ”, „Nidzica Południe”, „Powierż” i „Napierki”. Całkowity koszt realizacji odcinka wynosi ok. 630 mln zł. Łącznie z oddanym do ruchu odcinkiem w województwie warmińsko-mazurskim wybudowano już prawie 113 z ok. 142 km trasy S7. Zakończenie budowy pozostałych odcinków jest planowane w tym roku.

Droga ekspresowa S7 na południu

Tymczasem Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poinformowało, że 26 czerwca 2017 r. szef tego resortu Andrzej Adamczyk oraz jego zastępca Jerzy Szmit wezmą udział w uroczystości oddania do użytku kolejnego odcinka S7 Radom Południe – granica województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego, wraz z obwodnicą Szydłowca.

Dodajmy, że 22 czerwca 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa zatwierdzono 16 zadań związanych z poprawą stanu istniejącej sieci drogowej. Będą one realizowane w sześciu województwach, a ich łączny koszt to ok. 142 mln zł.

Mapa inwestycji drogowych
Autor: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

W województwie podkarpackim

Rozbudowana zostanie droga krajowa (dk) nr 28 na odcinku Siepietnica – Trzcinica. Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś, przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, budowę brakujących chodników (m.in. w m. Przysieki, Trzcinica, Siedliska Sławęcińskie, Biecz), przebudowę i remont istniejących chodników oraz budowę zatok autobusowych. Inwestycja ma być zakończona w 2020 r.

Plan zakłada ponadto poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego na dojazdach do drogowego przejścia granicznego w m. Korczowa wraz z systemem wspomagającym zarządzanie ruchem. Zadania polega na budowie systemu zarządzania ruchem (m. in. system buforowania pojazdów ciężarowych) na odcinku autostrady A4 poprzedzającym przejście graniczne w Korczowej, a także na odcinku dk nr 94 (łącznie 4,6 km), które umożliwią dynamiczną informację dla kierowców, dynamiczne wprowadzanie objazdu, automatyczne wykrywanie zdarzeń, monitorowanie warunków ruchu, warunków pogodowych, informację o czasie podróży, o liczbie miejsc parkingowych, a także dozór wizyjny. Po zakończeniu inwestycji powstanie kompletny system zarządzania długością kolejki na przejściu granicznym w Korczowej, który docelowo będzie elementem Systemu Zarządzania Ruchem. Okres realizacji zadania: 2017 – 2018.

W województwie pomorskim

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Knybawa – Gnojewo. W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia, wzmocniona konstrukcja nawierzchni do 115 kN/oś, rozbudowane skrzyżowania z drogami niższych kategorii oraz wybudowany zostanie kanał technologiczny. Ponadto wybudowane zostaną zatoki autobusowe, ciągi pieszo – rowerowe, chodniki oraz oświetlenie drogowe. Okres realizacji zadania: 2019 – 2020.

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Cisy – Malbork. W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia, wzmocniona konstrukcja nawierzchni do 115 kN/oś, przebudowany most. Ponadto wybudowany zostanie ciąg pieszo – rowerowy oraz kanał technologiczny. Okres realizacji zadania: 2019 – 2021.

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Malbork – Królewo. W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia, wzmocniona konstrukcja nawierzchni do 115 kN/oś, skrzyżowania z drogami niższej kategorii zostaną rozbudowane. Ponadto wybudowane zostaną chodniki, ciągi pieszo – rowerowe oraz zatoki autobusowe, co zapewni bezpieczeństwo użytkowników poprzez odseparowania ruchu pieszego od ruchu samochodowego oraz zmniejszy negatywne oddziaływanie transportu na otoczenie (obniżenie hałasu, drgań itp.). Okres realizacji zadania: 2019 – 2021.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w województwie pomorskim w m. Borcz w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. W ramach zadania zostanie wykonany chodnik o długości 230 m oraz zmieniona będzie geometria wlotu drogi gminnej przy drodze krajowej. W miejscowości Borcz stwierdzono występowanie nasypów niekontrolowanych, co miało bezpośredni wpływ na wzrost zakresu robót ziemnych i podbudów. Realizacja w roku 2017.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w województwie pomorskim w m. Chwaszczyno w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. W ramach zadania zostaną wykonane chodniki o długości 902 m po lewej stronie oraz o długości 300 m po prawej stronie drogi. Po wykonaniu dokumentacji uaktualniono zakres prac przygotowawczych m.in. o konieczność przeszukania terenu pod katem zagrożenia niewybuchami oraz niewypałami, jak również rozbiórkę starego istniejącego przepustu dla pojazdów gospodarczych. Okres realizacji zadania: 2017 – 2018.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 21 na odc. Trzebielino – Kwakowo w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. W ramach zadania zostaną wykonane chodniki o długości 750 m po lewej stronie oraz o długości 1,1 km po prawej stronie drogi. W związku z opracowaniem dokumentacji technicznej uszczegółowiono zakres rzeczowy inwestycji. Ponadto, Gmina Kobylnica zdeklarowała chęć partycypacji w kosztach wykonania dokumentacji technicznej. Realizacja w roku 2017.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 55 na odc. Brachlewo – Tychnowy – NW Kwidzyńska – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. W ramach zadania zostaną wykonane dwa ciągi pieszo – rowerowe o szerokości 2 m i łącznej długości 1,5 km po prawej stronie drogi. W związku z opracowaniem dokumentacji technicznej uszczegółowiono zakres rzeczowy inwestycji. Realizacja w roku 2017.

W województwie zachodnipomorskim

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 31 w miejscowości Chojna w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. W ramach zadania wybudowana zostanie wyspa spowalniająca na wjeździe do miejscowości Chojna, która spowoduje znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W chwili obecnej przy wjeździe od strony Gryfina, pomimo ograniczenia widoczności, pojazdy wjeżdżają z dużą prędkością w teren zabudowany. Realizacja w roku 2017.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 22 w miejscowości Człopa w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. W ramach zadania wybudowana zostanie zatoka autobusowa wraz z ciągiem pieszym. Po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego uszczegółowiono zakres poszczególnych asortymentów robót. Realizacja w roku 2017.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 23 na odcinku skrzyżowanie Dolsk - Warnice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. W ramach zadania wybudowany zostanie chodnik o łącznej długości 183 m. Ponadto poprawiona zostanie geometria wlotów dróg podporządkowanych na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2146Z wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego. Na etapie wykonania projektu technicznego, podczas szczegółowej wizji w terenie oraz konsultacji społecznych, zakres robót uległ zwiększeniu z uwagi na korektę skrzyżowania. Realizacja w roku 2017.

W województwie lubuskim

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. lubuskim na DK 22 na odc. Kostrzyn – Słońsk w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. W ramach rozbudowy drogi krajowej nr 22 zmieniona zostanie geometria drogi, a nawierzchnia zostanie dostosowana technicznie do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Dzięki zadeklarowanemu przez Gminę Górczyca nieodpłatnemu przekazaniu gruntów, zakres rzeczowy zadania został zwiększony - rozbudowane zostaną dwa łuki i poprowadzona jezdnia po nowym śladzie tak, by uzyskać jeden łuk. Okres realizacji zadania: 2019 – 2020.

W województwie śląskim Rozbudowa drogi krajowej nr 78 na odcinku Wodzisław – Rybnik. Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego (m. in. poprzez poszerzenie jezdni do 7 m, korektę elementów geometrii drogi), podniesienie nośności jezdni do 115 kN/oś oraz podwyższenie klasy nośności obiektów mostowych. Rozbudowa obejmuje również m.in. przebudowę i budowę chodników oraz remont sygnalizacji świetlnej. Okres realizacji zadania: 2019 – 2020.

Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Zabełków – Roszków. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostosowanie odcinka drogi krajowej do wymogów nośności 115 kN/oś, poszerzenie jezdni do 7 m, korektę elementów geometrii drogi, przebudowę i budowę chodników, budowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowania z ul. Wiejską, wyznaczenie oraz doświetlenie przejść dla pieszych. Okres realizacji zadania: 2019 – 2020.

W województwie mazowieckim

Budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61 – proces przygotowawczy. Celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Pułtuska, poprawa płynności ruchu, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko i tereny przyległe. Zakres prac przygotowawczych obejmuje opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu w systemie Projektuj i Buduj, wykonanie badań i opracowań geologicznych oraz archeologicznych badań powierzchniowych. Zakończenie prac przygotowawczych planowane jest w 2021 r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej