Wniosek o wykreślenie z hipoteki – wzór pdf. Jak wypełnić wniosek? Pobierz wniosek KW-WPIS

2023-12-08 14:54
Wniosek o wykreślenie z hipoteki – wzór pdf.
Autor: redakcja Jak wypełnić wniosek KW-WPIS? Pobierz wniosek

Dom czy mieszkanie to nieruchomości, które często kupujemy na kredyt. Wówczas ustanawiana jest na rzecz banku hipoteka, która stanowi zabezpieczenie spłaty zadłużenia. Informacja o hipotece znajduje się w księdze wieczystej. Jak można wykreślić hipotekę z księgi wieczystej po spłacie zadłużenia? Jak wypełnić wniosek do sądu? Podpowiadamy.

Spis treści

 1. Kiedy można wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?
 2. Wniosek KW-WPIS do pobrania
 3. Co zrobić, by wykreślić hipotekę?
 4. Jak uzyskać zgodę od banku na wykreślenie hipoteki?
 5. Co złożyć w sądzie do wykreślenia hipoteki?
 6. Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?
Pieniądze to nie wszystko - Leszek Balcerowicz

Kiedy można wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

Hipoteka to rodzaj instrumentu finansowego, który stanowi dla banku czy innego wierzyciela zabezpieczenie spłaty zadłużenia. Informacja o hipotece znajduje się w księdze wieczystej, dlatego każdy może sprawdzić, czy mieszkanie lub dom ma zadłużenie, co szczególnie jest ważne dla potencjalnego kupca nieruchomości. Natomiast hipotekę z księgi wieczystej można wykreślić dopiero po spłacie kredytu, pożyczki czy innego długu, którego zabezpieczeniem była nieruchomość.

Wniosek KW-WPIS do pobrania

Pobierz wniosek KW-WPIS

Co zrobić, by wykreślić hipotekę?

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nie odbywa się automatycznie. Odpowiednie kroki powinien podjąć właściciel nieruchomości, to następujące czynności:

 • uzyskanie zgody od banku;
 • uiszczenie opłaty skarbowej;
 • wypełnienie i złożenie wniosku KW WPIS do sądu.

Jak uzyskać zgodę od banku na wykreślenie hipoteki?

Jeśli kredyt został spłacony, to właściciel domu czy mieszkania powinien zwrócić się do banku o potwierdzenie spłaty kredytu. Bank jest zobowiązany do podjęcia czynności, które umożliwią wykreślenie hipoteki. Mówi o tym artykuł 100 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Banki wystawiają odpowiedni dokument: kwit lub list mazalny. To formalna zgoda na wykreślenie hipoteki – banki informują w tym dokumencie, że zabezpieczony hipoteką dług został spłacony. Właściciel nieruchomości powinien złożyć wniosek o wydanie listu mazalnego, czasami bank może pobierać opłatę za wystawienie dokumentu.

Co złożyć w sądzie do wykreślenia hipoteki?

Po uzyskaniu zgody od banku, właściciel nieruchomości powinien złożyć odpowiedni wniosek do Sądu Rejonowego, do wydziału Ksiąg Wieczystych. Należy wypełnić dokument o nazwie KW WPIS, gotowy formularz dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponadto należy uiścić opłatę skarbową, która wynosi 100 zł. Do wniosku dołączamy więc dowód wpłaty oraz oświadczenie z banku o spłacie kredytu.

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Wypełniamy formularz, który nosi nazwę KW-WPIS i składa się z czterech stron. Podpowiadamy, jak wypełnić dokument krok po kroku.

 1. Na stronie pierwszej wypełniamy pola w białych okienkach i wpisujemy: w pozycji 1. nazwę sądu, pozycji 2. wydział sądu prowadzący księgę wieczystą, a w pozycji 3. numer księgi wieczystej.
 2. Na stronie drugiej zaznaczamy okienko (np. znakiem x) pozycję „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki. W pozycji 7. wypełniamy puste pole, wpisując treść o wykreślnie hipoteki, podając rodzaj i kwotę hipoteki oraz nazwę banku, dla którego była wpisana hipoteka. Treść w okienku może brzmieć tak: „Wnoszę o wykreślenie z księgi wieczystej nr … hipoteki … w kwocie… ustanowionej na rzecz banku….”.
 3. Na stronie trzeciej w pozycji „Dane wnioskodawcy/uczestnika postępowania” skreślamy „uczestnika postepowania”. Następnie wypełniamy puste pola w pozycjach od 9 do 17. W pozycji „Miejsce zamieszkania/siedziba” skreślić słowo „siedziba”. Pozycje od 26 do 32 wypełniamy wtedy, gdy adres zamieszkania jest inny od adresu doręczeń. Niżej znajduje się kolejny raz pozycja „Dane wnioskodawcy/uczestnika postępowania”. W przypadku, gdy nieruchomość ma dwóch właścicieli, to wypełniamy rubryki analogicznie, jak wyżej. Natomiast jeśli jest tylko jeden właściciel, to wówczas skreślamy słowo „wnioskodawcy” i w puste rubryki wpisujemy dane banku.
 4. Na stronie czwartej w pozycję „Dane wnioskodawcy/uczestnika postępowania” wypełniamy wtedy, gdy nieruchomość ma dwóch właścicieli, których dane wpisaliśmy powyżej. W takim wypadku w tym miejscu podajemy dane banku. Jeśli właściciel jest jeden, nie wypełniamy tej części. Niżej znajduje się rubryka „Wykaz dokumentów dołączonych do wniosku”, gdzie pozycje od 81 do 83 nie wypełniamy, natomiast w polu 84 wpisujemy dane listu mazalnego, a w polu 85 wpisujemy o uiszczeniu opłaty skarbowej. Na końcu podpisujemy wniosek wraz z datą. Puste pola w całym wniosku należy przekreślić.

QUIZ. 10 niby prostych pytań o bloki z wielkiej płyty. Na którym polegniesz?

Pytanie 1 z 10
Najwięcej bloków z wielkiej płyty powstało w Polsce...
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej