Wniosek o tańszy prąd 2023 dla gospodarstw domowych - jak złożyć, jak wypełnić? Ostatni dzień na złożenie wniosku!!

2023-06-30 9:23

Wniosek o tańszy prąd gospodarstwa domowe muszą złożyć do 30 czerwca 2023. Czasu jest więc coraz mniej. Jakie dokumenty są wymagane, aby skorzystać z zamrożonych cen prądu w 2023? Trzeba wiedzieć, że są gospodarstwa domowe, którym przysługują większe limity zużycia prądu, nie 2000 kWh, a 2600 i 3000 kWh. Jak z nich skorzystać?

Spis treści

 1. Kto może złożyć wniosek o tańszy prąd?
 2. Wniosek o tańszy prąd dla gospodarstw domowych - wymagane dokumenty
 3. Jak złożyć wniosek o tańszy prąd? online i na papierze
 4. Wniosek o tańszy prąd WZÓR/PDF
 5. Do kiedy trzeba złożyć wniosek o tańszy prąd?
 6. Gdzie należy złożyć wniosek o tańszy prąd?

Przypomnijmy, ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127, z późn. zm.) gospodarstwom domowym przysługuje zamrożenie ceny prądu do poziomu z 2022 roku.

Kto może złożyć wniosek o tańszy prąd?

W zakresie dystrybucji energii zamrożenie cen obejmuje odbiorców w grupie taryfowej G oraz C1x (tzw. prąd budowlany). W zakresie sprzedaży energii obejmuje ono odbiorców w grupie taryfowej G oraz C1x (tzw. prąd budowlany), z wyjątkiem umów z gwarancją stałej ceny obejmującą 2023 rok. Obowiązują następujące limity zużycia prądu:

 • do 2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,
 • do 2000 kWh rocznie dla gospodarstw domowych,które są w trakcie budowy domu,
 • do 2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
 • do 3000 kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników.

Ustawa przewiduje też, że jeżeli między 1 października 2022, a 31 grudnia 2023 roku odbiorca zmniejszy swoje zużycie, o co najmniej 10% w porównaniu z okresem 1 października 2021 - 31 grudnia 2022 roku, w 2024 sprzedawca ma mu zaoferować upust w wysokości 10% kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 - grudzień 2023.

Wniosek o tańszy prąd dla gospodarstw domowych - wymagane dokumenty

Aby skorzystać z tańszego prądu do limitów 2,6 MWh i 3 MWh rocznie, niezbędne wymagane jest złożenie oświadczeń o spełnieniu warunków. I tak, odpowiednio:

 • rolnicy muszą dostarczyć decyzję o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok,
 • rodziny wielodzietne - skan Karty Dużej Rodziny (ważny numer karty),
 • gospodarstwa z osobami z niepełnosprawnością - orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji danych, zawartych w oświadczeniu może żądać przedstawienia do wglądu:

 • oryginału Karty Dużej Rodziny,
 • oryginału orzeczenia o niepełnosprawności,
 • oryginału decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok.
Rachunek za prąd 2023

Przyznanie limitu 2000 kWh przysługuje wszystkim uprawnionym odbiorcom końcowymi i nie wymaga złożenia oświadczenia. Operator sam dokona właściwego rozliczenia rachunku za prąd w 2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Jak złożyć wniosek o tańszy prąd? online i na papierze

Wniosek o tańszy prąd składa się u dystrybutora energii, z którym zawarliśmy umowę, w formie:

 1. papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, składanej osobiście w Oddziale, lub Rejonie Energetycznym OSD albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej lub
 2. elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu) i składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dystrybutorzy energii zastrzegają, że przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o tańszy prąd WZÓR/PDF

Podajemy obowiązujące wzory wniosków (oświadczeń) o tańszy prąd, które obowiązują w PGE Dystrybucja oraz Tauronie:

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o tańszy prąd?

Podpisane oświadczenie wraz z wymaganymi załącznikami powinno zostać złożone niezwłocznie, jednak nie później niż do 30.06.2023 r.

Gdzie należy złożyć wniosek o tańszy prąd?

Dokumenty należy złożyć w spółce energetycznej, w której gospodarstwo się rozlicza. Wzory oświadczeń można znaleźć na stronach spółek energetycznych.

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej