Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT 2023 - wzór. Jak go złożyć?

2023-03-06 16:36
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty VAT
Autor: Getty Images Wniosek o stwierdzenie nadpłaty VAT - jak go złożyć?

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty może złożyć podatnik, u którego wystąpiła nadpłata podatku, lub który kwestionuje zasadność albo wysokość pobranego podatku. Dokument dostępny jest w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US). Jego wzór załączony jest również w naszym artykule. Jak można złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku VAT?

Spis treści

 1. Wniosek o nadpłatę dostępny przez e-Urząd Skarbowy
 2. Jak wypełnić wniosek o stwierdzenie nadpłaty w VAT?
 3. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w VAT 2023 - wzór
 4. Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty?
 5. Ile czasu na rozstrzygnięcie wniosku o nadpłatę VAT?

Wniosek o nadpłatę dostępny przez e-Urząd Skarbowy

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty dostępny jest w serwisie e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl. Aby skorzystać z możliwości złożenia pisma lub przeglądania złożonych dokumentów w e-US należy zalogować się poprzez login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną) lub aplikację mObywatel.

Jeżeli zalogujemy się w e-US, należy wybrać odpowiedni wniosek i go wypełnić. Dane jakie musimy podać to:

 • rodzaj podatku lub symbol formularza,
 • kwota nadpłaty,
 • okres,
 • rok,
 • uzasadnienie.

Do wniosku warto dołączyć dokumenty, które potwierdzają prawo podatnika do zwrotu nadpłaty. W aplikacji można dodać maksymalnie 3 załączniki. Łączny rozmiar załączników nie może przekroczyć 6,5 MB.

W imieniu podatnika wniosek może złożyć również pełnomocnik posiadający aktywne pełnomocnictwo ogólne (PPO-1). Program automatycznie pobiera i podpowiada dane mocodawców.

W zakładce „Dokumenty wysłane” można sprawdzić wszystkie pisma i wnioski, które zostały złożone.

Jak wypełnić wniosek o stwierdzenie nadpłaty w VAT?

Można również pobrać wniosek, wydrukować, wypełnić i dostarczyć do urzędu. Należy podać następujące informacje:

 • dane podmiotu, który składa wniosek,
 • organ podatkowy, do którego wniosek jest kierowany,
 • rodzaj podatku, którego wniosek dotyczy,
 • wysokość nadpłaty,
 • okres, którego nadpłata dotyczy,
 • uzasadnienie powstania nadpłaty,
 • podpis wnioskodawcy.

We wniosku powinno znaleźć się uzasadnienie. Podobnie jak wyżej, wskazane jest, aby do wniosku dołączyć dokumenty, które potwierdzają prawo podatnika do zwrotu nadpłaty.

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w VAT 2023 - wzór

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w VAT - do pobrania

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

Postępowanie w sprawie stwierdzenia może być wszczęte tylko na wniosek podatnika, płatnika, inkasenta, osoby która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki oraz spółek, które tworzyły podatkową grupę kapitałową, w momencie utraty przez grupę statusu podatnika.

Jeżeli z przepisów prawa podatkowego wynika obowiązek złożenia deklaracji (zeznania), to równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty trzeba złożyć skorygowaną deklarację (zeznanie).

Ile czasu na rozstrzygnięcie wniosku o nadpłatę VAT?

Nadpłata powinna być zwrócona w terminie 3 miesięcy od dnia skorygowania deklaracji, jeżeli nie ma zastrzeżeń do złożonej korekty. 

Natomiast, jeżeli urząd skarbowy rozpocznie postępowanie podatkowe w związku z wnioskowaną nadpłatą, zwrot następuje w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty lub określeniu jej wysokości.

Źródło: gov.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej