WIRON zamiast WIBOR w 2023 roku? Jaki wpływ na raty kredytów będzie miał WIRON? Czy będzie korzystny?

2023-03-20 15:59
WIRON zmiast WIBOR
Autor: Getty Images

Wskaźnik WIRON, który ma zastąpić WIBOR jest udostępniony od 2 grudnia 2022. Banki deklarują, że pracują nad wprowadzeniem nowej stawki WIRON do nowych umów kredytów mieszkaniowych. Czy WIBOR będzie można zastąpić wskaźnikiem WIRON w 2023 roku? Od kiedy wszystkie raty kredytów zależeć będą od wskaźnika WIRON? Jaki wpływ na raty kredytów będzie miał nowy wskaźnik? Kiedy będzie można zaciągnąć hipotekę o zmiennym oprocentowaniu opartą na wskaźniku WIRON?

Spis treści

 1. Od 2 grudnia 2022 WIRON może być stosowany jako wskaźnik referencyjny
 2. WIRON zamiast WIBOR - co się zmieni po wprowadzeniu wskaźnika?
 3. Od kiedy będzie można przejść na WIRON? Czy w 2023 roku?
 4. Jak będzie przebiegać proces zamiany WIBORu na WIRON?
 5. Ile zaoszczędzimy przechodząc na WIRON? Przykład

Od 2 grudnia 2022 WIRON może być stosowany jako wskaźnik referencyjny

GPW Benchmark, który jest administratorem wskaźników referencyjnych stopy procentowej na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz wpisanym do rejestru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w myśl przepisów Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych (BMR), opublikował dokumentację indeksów WIRON, według której:

 • Od 1 grudnia 2022 obowiązują regulaminy WIRON oraz WIRON Indeksu Jednopodstawowego i WIRON Stóp Składanych oraz Kodeks Postępowania Rodziny Transakcyjnych Wskaźników Referencyjnych.
 • Wejście w życie regulaminów oraz kodeksu postępowania jest równoznaczne z możliwością rozpoczęcia stosowania indeksów WIRON przez podmioty nadzorowane zgodnie z Rozporządzeniem o Wskaźnikach Referencyjnych (BMR).
 • Indeksy WIRON będą udostępnianie od 2 grudnia 2022 o godz. 9:30. Od 1 stycznia 2023 publikacja na stronie gpwbenchmark.pl będzie się odbywała z opóźnieniem 4 godzin.

WIRON zamiast WIBOR - co się zmieni po wprowadzeniu wskaźnika?

WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate, to wskaźnik będący składową oprocentowania m.in. kredytów bankowych o zmiennej stopie procentowej. WIBOR ustalany jest niemal codziennie, a wzrost jego poziomu powoduje wzrost rat, między innymi kredytów hipotecznych, zatem istotne dla wielu Polaków i Polek jest na jakiej podstawie zostaje on ustalany. W dużym uproszczeniu wskaźnik WIBOR odzwierciedla oprocentowanie, na bazie którego banki pożyczają od siebie pieniądze. Jego wysokość uzależniona jest od okresu pożyczki, dlatego WIBOR ma sporo wariantów.

Najbardziej popularne przy kredytach, WIBOR 3M i WIBOR 6M, odzwierciedlają wysokość oprocentowania pożyczek międzybankowych na okres odpowiednio 3 i 6 miesięcy.  Takie przynajmniej były założenia, jednak ostatnimi czasy padało coraz więcej zarzutów wobec metodologii wyliczania tej stawki. P

Polski rynek bankowy charakteryzuje się nadpłynnością, dlatego często nie było konieczności pożyczania przez banki kapitału. W takich sytuacjach wskaźnik był ustalany na podstawie deklaracji banków, co budzi kontrowersje i z pewnością odbiega od rzeczywistego kosztu pozyskania kapitału.  

Dlatego też, został rozpoczęty proces wyboru wskaźnika, który ma zastąpić WIBOR. Wybór padł na stawkę WIRD, która została przemianowana na WIRON, aby podkreślić okres, którego dotyczy. Transakcje Over Night odnoszą się do jednodniowych pożyczek, co jest kluczową różnicą względem wskaźnika WIBOR, który w umowach kredytowych najczęściej odnosił się do terminów trzy- i sześciomiesięcznych. Nowy wskaźnik nie będzie się odnosił jedynie do depozytów na rynku międzybankowym. WIRON będzie obliczany na bazie transakcji ON przekazujących dane z instytucjami oraz dużymi przedsiębiorstwami. Z racji dużo większej ilości depozytów na tym rynku, rozwiązuje to zarzut, że WIBOR nie odnosi się do realnych transakcji. Wskaźnik WIRON spełni ten warunek.

Od kiedy będzie można przejść na WIRON? Czy w 2023 roku?

Ostatnio często możemy przeczytać o rzekomym zastąpieniu WIBORu przez WIRON już od stycznia 2023. Niestety, nie są to informacje prawdziwe. Co prawda jest szansa, że 2023 roku zaczną się pojawiać w bankach oferty oparte na nowy wskaźnik WIRON. Dotyczy to jednak nowo zaciąganych kredytów, a nie obniżenia kosztów dla obecnych właścicieli zobowiązań hipotecznych. Klienci posiadający już kredyty będą musieli uzbroić się w cierpliwość, lub wziąć sprawy w swoje ręce i próbować podpisać aneks do umowy kredytowej zmieniający WIBOR na WIRON.

Automatyczna zmiana wskaźnika, na jakim będzie się opierała umowa może nastąpić dopiero w 2025 roku i to dodatkowo obarczona spreadem korygującym, który może zniwelować korzyści tej zmiany.

Jak będzie przebiegać proces zamiany WIBORu na WIRON?

Proces wprowadzenia nowego wskaźnika opracowuje Narodowa Grupa Robocza, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele banków, ministerstwa finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polski, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego czy tez Polskiego Fundusz Rozwoju. Wdrożenie wskaźnika WIRON obejmie cztery etapy:

 • Fazę przygotowawczą - 2022 rok, w ramach której wybrano, że to wskaźnik WIRON będzie następcą WIBORU. Od grudnia uczestnicy rynku będą mogli stosować WIRON w nowych instrumentach finansowych.
 • Fazę wprowadzania ma być zrealizowana w 2023 roku. W jej zakresie jest udostępnienie nowych produktów opartych o WIRON. Banki mogą je oferować równolegle z produktami opartymi na WIBORze. W tym okresie odbywać ma się także kampania informacyjna o nowym wskaźniku.
 • Fazę wyprowadzania przebiegać będzie w 2024 roku. Podczas niej banki będą oferowały nowe produkty w różnych kategoriach, oparte o WIRON, stopniowo wypierając ze swoich ofert propozycje oparte na WIBORze.
 • Fazę finalizacji 2025 rok - wskaźnik WIBOR przestanie być publikowany, a wszystkie dotychczasowe umowy z tym wskaźnikiem zostają konwertowane na wskaźnik WIRON.

Ile zaoszczędzimy przechodząc na WIRON? Przykład

 • Kwota kredytu pozostała do spłaty: 400 000 zł
 • Okres pozostający do spłaty: 25 lat
 • Marża na kredycie 2%
 • Aktualny wskaźnik referencyjny stosowany w kredycie: WIBOR 6m

Różnice w racie oraz koszcie kredytu w przypadku zmiany z WIBORu na WIRON

 • W dniu przygotowywania porównania (25.11.2022) WIBOR 6m jest na poziomie 7,5%, natomiast wysokość stawki WIRON 6m to 6,07%. Zatem różnica pomiędzy nimi wynosi 1,43%.

Jak powyższa różnica wpływa na wysokość raty?

 • Rata z WIBOREM (oprocentowanie 9,5%) – 3 494 zł
 • Rata z WIRONEM (oprocentowanie 8,07%) – 3 105 zł

Zgodnie z powyższym przykładem, zamieniając WIBOR na WIRON, rata kredytu spada nam o 389 zł.

Jak zmiana wskaźnika wpłynie na całkowity koszt kredytu?

Przy powyższych założeniach:

 • przy kredycie opartym o WIBOR koszt odsetkowy kredytu wyniesie 648 000 zł.
 • zamieniając w umowie kredytowej obecny wskaźnik referencyjny na WIRON, koszt ten wyniesie już 531 000 zł.

Powyższy przykład wskazuje, że „zaoszczędzamy” około 117 000 zł przechodząc na WIRON. Należy jednak pamiętać, że w scenariuszu założono, że przez cały okres kredytowania WIBOR oraz WIRON nie będą się zmieniały.

Autorzy: Jakub Kucharek i Jakub Łapaj, eksperci kredytowi Lendi

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej