Użytkowanie wieczyste zlikwidowane przez rząd. Będą nowe opłaty za grunt

2023-03-30 16:40
Użytkowanie wieczyste zlikwidowane przez rząd. Będą nowe opłaty za grunt
Autor: Gettyimages 29 marca rząd przyjał projekt ustawy zakładający całkowitą likwidację instytucji użytkowania wieczystego

Całkowite wyeliminowanie instytucji użytkowania wieczystego z polskiego porządku prawnego staje się faktem. 29 marca 2023 rząd przyjął zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Projekt ustawy wprowadza nowy model płatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu.

Spis treści

 1. Użytkowanie wieczyste gruntów znika z systemu prawnego
 2. Na jakich zasadach można będzie wykupić grunt?
 3. Kto skorzysta na likwidacji użytkowania wieczystego?
 4. Jak przekształcić użytkowanie wieczyste na własność?
 5. Do kiedy złożyć wniosek o wykup gruntu?
 6. Wyjątki przy likwidacji użytkowania wieczystego

Użytkowanie wieczyste gruntów znika z systemu prawnego

Pierwszym etapem reformy była ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustawa ta spowodowała przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019.

29 marca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Mateusz Morawiecki zapowiada, że umożliwi to przedsiębiorcom uzyskanie na własność gruntów, które mają w użytkowaniu wieczystym.

Proponowane zmiany rząd argumentuje koniecznością wyeliminowania ryzyka udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej.

Z wykupu gruntu na własność będą mogły skorzystać także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Na jakich zasadach można będzie wykupić grunt?

Proponowane zmiany zakładają możliwość wykupu gruntów Skarbu Państwa za 20 dotychczasowych opłat rocznych (do 60% wartości gruntu) w przypadku wykupu jednorazowego, lub na raty – wtedy wartość ta będzie wynosić 25 takich opłat.

Inne natomiast zasady mają dotyczyć gruntów należących do jednostek samorządu terytorialnego, których samodzielność w zakresie ustalania ceny będzie większa. Samorządy będą mogły przyjąć zasady odpłatności proponowane przez rząd lub określić je samodzielnie.

Przedsiębiorcy przy wykupie gruntu będą mogli skorzystać z możliwości rozliczenia wartości gruntu w dostępnym limicie pomocy de minimis.

Kto skorzysta na likwidacji użytkowania wieczystego?

Nie tylko przedsiębiorcy będą uprawnieni do nabycia prawa własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Grunt na własność będą mogli wykupić:

 • przedsiębiorcy (zarówno duże firmy, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze);
 • osoby fizyczne, np. właściciele garaży wolno stojących;
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (grunty pod infrastrukturę osiedlową czy pawilony handlowe);
 • mieszkańcy osiedli (grunty pod parkingi, drogi wewnętrzne, place zabaw).

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste na własność?

Zgodnie z nowymi przepisami organy publiczne nie będą już mogły odmówić sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika, w tym przedsiębiorcy, który złoży wniosek w terminie roku od wejścia w życie ustawy - zapowiada minister rozwoju Waldemar Buda.

Zatem wykup gruntu na własność ma się odbywać na wniosek przedsiębiorcy czy spółdzielni. Wykup gruntów Skarbu Państwa na własność będzie możliwy za 20 dotychczasowych opłat rocznych (do 60% wartości gruntu) w przypadku wykupu jednorazowego, lub na raty – wtedy wartość ta będzie wynosić 25 takich opłat.

Do kiedy złożyć wniosek o wykup gruntu?

Podmioty zainteresowane wykupem gruntu będą miały rok na złożenie wniosku.

Wyjątki przy likwidacji użytkowania wieczystego

Wyjątek przy wykupie gruntów na własność dotyczyć będzie gruntów niezabudowanych lub zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe.

W obu przypadkach grunt będzie można kupić za zgodą samorządu lub starosty i wojewody pod warunkiem, że umowa użytkowania wieczystego trwa minimum 10 lat.

Nie można będzie wykupić gruntów należących do:

 • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 • Agencji Mienia Wojskowego,
 • Lasów Państwowych,
 • parków narodowych,
 • Wód Polskich,
 • grunty na terenie portów i przystani morskich.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej