Świadczenie przedemerytalne 2024 - ile wynosi? Dla kogo zasiłek przedemerytalny? Jakie warunki

2024-03-26 8:51
wiadczenie przedemerytalne 2024
Autor: Szymon Starnawski Ile wynosi świadczenie przedemerytalne w 2024 roku

Zasiłek przedemerytalny to rodzaj wsparcia dla osób, które są zaledwie kilka lat przed emeryturą i jednocześnie nie mogą znaleźć pracy. Choć kwota świadczenia nie jest wysoka, to stanowi zabezpieczenie dla osób, które mogłyby zostać bez środków do życia. Wsparcie przyznawane jest jednak po spełnieniu kilku warunków. Wyjaśniamy, kto może starać się o świadczenie przedemerytalne i w jakiej wysokości jest ono przyznawane.

Spis treści

 1. Co to jest świadczenie przedemerytalne?
 2. Dla kogo zasiłek przedemerytalny 2024?
 3. Jakie warunki należy spełnić by otrzymać zasiłek przedemerytalny?
 4. Ile wynosi zasiłek przedemerytalny?
 5. Kiedy można stracić prawo do świadczenia przedemerytalnego?
 6. Jakie dokumenty należy dostarczyć do ZUS?
Leszek Balcerowicz: 4-dniowy tydzień pracy to szkodliwy absurd

Co to jest świadczenie przedemerytalne?

Zasiłek przedemerytalny wypłaca ZUS. To świadczenie dla osób, które nie nabyły jeszcze praw do emerytury, a jednocześnie są bezrobotne. Urząd informuje, że aby mieć prawo do pobierania świadczenia należy spełnić jednocześnie trzy warunki. Są one uzależnione od przyczyn rozwiązania stosunku pracy, stażu pracy i wieku osoby starającej się o zasiłek.

Dla kogo zasiłek przedemerytalny 2024?

Prawo do świadczenia przedemerytalnego nabywają przede wszystkim osoby które wykażą, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn pracodawcy. Głównym powodem jest utrata pracy z powodu likwidacji bądź niewypłacalności zakładu pracy. Przyznanie zasiłku w tym wypadku zależy od wieku osoby ubiegającej się o świadczenie i stażu pracy,

dla kobiety to:

 • ukończenie 56 roku życia i staż pracy 20 lat;
 • ukończenie 55 roku życia i staż pracy 30 lat;
 • staż pracy co najmniej 35 lat (bez wymagań dotyczących wieku);

dla mężczyzny to:

 • ukończenie 61 roku życia i staż pracy 25 lat;
 • ukończenie 60 roku życia i staż pracy 35 lat;
 • staż pracy c najmniej 39 lat (bez wymagań dotyczących wieku).

Ponadto odrębne wymagania dotyczą osób, które pracowały w zakładach produkujących azbest, a także gdy stosunek pracy wygasł z powodu śmierci pracodawcy, przejęcia jednej firmy przez drugą itd. ZUS informuje, że w przypadku ustalania, czy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z powodu pracodawcy, pod uwagę branych jest wiele przepisów dotyczących zatrudnienia różnych grup zawodowych. Ponadto dla osób prowadzących działalność pozarolniczą, a które ogłosiły upadłość wymagane jest dodatkowo wydane przez sąd postanowienia o upadłości. Prawa do zasiłku przedemerytalnego przysługują także osobom, gdy:

 • ustało prawo do renty. Następuje to zwykle wtedy, gdy lekarz orzecznik ZUS uznał, że osoba jest zdolna do pracy lub upłynął okres pobierania renty, a rencista nie zgłosił wniosku by ją przedłużyć;
 • ustało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Jakie warunki należy spełnić by otrzymać zasiłek przedemerytalny?

Do uzyskania praw do świadczenia przedemerytalnego wymagane jest także spełnienie ogólnych warunków. Oprócz wytycznych związanych ze stażem pracy i wiekiem, osoba, która stara się o zasiłek powinna:

 • być zarejestrowana jako bezrobotna;
 • pobierać zasiłek dla bezrobotnych co najmniej przez 180 dni;
 • nie odmawiać bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia.

Te trzy warunki muszą być poświadczone odpowiednimi dokumentami wydanymi przez urząd pracy. Przy czym okres ważności zaświadczenia o pobieraniu zasiłku wynosi 30 dni.

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny?

Od 1 marca 2024 r. zasiłek przedemerytalny wynosi 1794,70 zł brutto. Do końca lutego 2024 roku kwota tego świadczenia wynosiła 1600,70 zł brutto miesięcznie. Kwota świadczenia podlega waloryzacji, tak jak emerytury.

Kiedy można stracić prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Osoby pobierające zasiłek tracą do niego prawo, gdy:

 • nabędą prawo do emerytury ze względu na wiek: 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny;
 • złożą odpowiedni wniosek;
 • staną się właścicielami nieruchomości rolnych przekraczających 2 ha.

Ponadto prawo do pobierania zasiłku może być zawieszone. Dzieje się tak w przypadku nabycia praw do pobierania renty lub uzyskania dochodów przekraczających 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Jakie dokumenty należy dostarczyć do ZUS?

ZUS informuje, że przyznanie świadczenia przedemerytalnego odbywa się na podstawie wniosku osoby, która się ubiega o ten zasiłek. W urzędzie należy złożyć formularz ESP wraz z dodatkowymi dokumentami. Powinny to być przede wszystkim:

 • świadectwo pracy z informacją o powodach zwolnienia;
 • informacja o okresach składkowych i nieskładkowych;
 • dokumenty potwierdzające staż pracy;
 • dokumenty z urzędu pracy;
 • dokumenty z opieki społecznej o tym, że pobierane były zasiłki.

Szczegóły dotyczące przyznawania zasiłku znajdują się w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. 2020, poz. 1725).

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej