Pośrednik w obrocie nieruchomościami ma być profesjonalistą!

2017-07-12 16:45
Agent nieruchomości - praca dla odpornych na stres?
Autor: Piotr Mastalerz Od września 2017 agent nieruchomości z nowymi obowiązkami i udogodnieniami

Korzystanie z usług pośrednika w obrocie nieruchomościami będzie bezpieczniejsze, a to dzięki uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.

targi mieszkaniowe
Autor: Murator EXPO

Jeszcze trzy lata temu, żeby dostać licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami, trzeba było mieć wyższe wykształcenie, odbyć praktyki i zdać państwowy egzamin. Od 2014 r. każdy może być pośrednikiem, bo ustawa deregulacyjna zniosła wszystkie określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami wymogi dotyczące wiedzy, kwalifikacji czy nawet niekaralności. Pozostał obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, choć wykreślono sankcje za nieposiadanie takiej polisy. Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PFRN) była zdania, że pojawi się zbyt duże pole dla nieuczciwych praktyk, dlatego m.in. uruchomiła tzw. centralny rejestr sprawdzanych przez PFRN kilku tysięcy profesjonalistów z licencją. PFRN nie zaprzestała też zabiegać o zmianę przepisów.

Nowe w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Do znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, która ma zacząć obowiązywać od 1 września 2017, wprowadzono kilka rozwiązań, dzięki którym klient agenta nieruchomości powinien czuć się bezpieczniej, wprowadzono też wygodne i konieczne narzędzia, by transakcje przebiegały sprawniej i minimalizowały ryzyko.

Powróciły również wyraźne definicje pośrednictwa w obrocie i zarządzania nieruchomościami oraz pośrednika i zarządcy. Chodziło tu przede wszystkim, by podkreślić, że pośrednikiem w obrocie nieruchomościami może być wyłącznie osoba, „która wykonuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły, powtarzalny”. Taki zapis ma wykluczyć z tej branży pośredników przypadkowych.

Co może i musi agent nieruchomości

Dotychczas umowa pośrednictwa musiała mieć formę pisemną pod rygorem nieważności, teraz będzie również możliwość zawarcie jej drogą elektroniczną. Pośrednicy, którym odebrano dostęp do rejestrów i dokumentów koniecznych do prawidłowej operacji na rynku nieruchomości, znowu będą mieli możliwość wglądu m.in. do ewidencji ludności, sprawdzać prawo do własności lokalu.

Poczytaj o zarobkach pośrednika nieruchomości >>

Jak wspomniano wyżej, ustawa deregulacyjna pozostawiła obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. To na wypadek, gdyby osoby korzystające z usług pośrednika lub zarządcy poniosły straty wskutek jego błędu. Ubezpieczyciel wypłaci wówczas odszkodowanie. Problem w tym, że w ustawie nie ma żadnych sankcji za brak takiej polisy.  Na szczęście, nowelizacja to zmieni – za brak ubezpieczenia na pośrednika nieruchomości może być nałożona kara finansowa do wysokości 5-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Będzie je wymierzać Inspekcja Handlowa w sytuacjach, gdy konsument zgłosi, że agent nie dołączył potwierdzenia wykupienia polisy jako załącznika do umowy. Dotychczas praktyka była taka, że jak podaje PFRN, że 80% ankietowanych przez organizację pośredników twierdziło, że konsumenci nie pytali ich o ubezpieczenie. Teraz obowiązek wykazania się OC leży po stronie agenta nieruchomości.

Jak wygląda praca agenta nieruchomości? Agencja Metrohouse pokazała to w tym filmie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej