Polskie Prawo Pracy - przeterminowane?

2008-02-15 11:13
Polskie Prawo Pracy - przeterminowane ?
Autor: MMaszner Polskie Prawo Pracy - przeterminowane ?

Plagą sektora budowlanego jest szara strefa usług, produkcji i zatrudnienia. Kluczowe dla jej ograniczenia - co jest istotne również dla budżetu państwa - jest wprowadzenie minimalnej stawki kalkulacyjnej roboczogodziny w budownictwie, stosowanej obligatoryjnie w przetargach. Domagają się tego zarówno organizacje pracodawców jak i związki zawodowe w budownictwie.

Potrzeba zmian w obowiązującym w Polsce prawie pracy, wynika zarówno ze zmiany ekonomiczno-społecznych warunków funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstw w naszym kraju w stosunku do połowy lat 90., gdy tworzona była zasadnicza konstrukcja obowiązującego dziś prawa pracy, jak i z faktu zmian związanych z integracją europejskiego rynku pracy. Jednocześnie środowisko przedsiębiorców niepokoją działania zmierzające do cząstkowej nowelizacji przepisów prawa pracy inspirowane poprzez lobbing grup nacisku, organizacji sektorowych i ugrupowań politycznych wykorzystujących forsowane zmiany dla bieżących interesów wyborczych, czy gospodarczych.

"Polskie prawo pracy i proces jego stanowienia w znaczący sposób odbiega od norm i standardów przyjętych w wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej a wdrożenie prawa europejskiego w tym zakresie w Polsce jest często pozorne i formalne." - stwierdza Związek Zawodowy "Budowlani." - "Wzywamy rząd do podjęcia prac nad niezbędnymi zmianami prawa pracy w ścisłym współdziałaniu z Trójstronną Komisją ds. Społeczno Gospodarczych i trójstronnymi zespołami dialogu sektorowego. Faktyczne ignorowanie i osłabianie instytucji dialogu społecznego przez kolejne rządy jest główną przyczyną zaostrzania się konfliktów społecznych. Uzyskanie korzystnych dla wszystkich stron rezultatów dialogu społecznego wymaga faktycznego poszanowania uprawnień reprezentatywnych organizacji pracodawców i pracobiorców".

Procedowanie nad zmianami w prawie pracy w sposób tajny - przez komisje i zespoły ignorujące opinie partnerów społecznych i działające w oderwaniu od realiów rynku pracy - jest niedopuszczalne i nieodpowiedzialne. Szkody wynikające z trybu pracy Komisji Kodyfikacyjnej ds. Prawa Pracy w minionych latach, niezależnie od treści proponowanych rozwiązań, będą bardzo trudne do naprawienia. Tryb wprowadzania zmian w prawie pracy ma zasadnicze znaczenie dla pokoju społecznego w kraju a udział partnerów społecznych w tym procesie jest kluczowy.

Rząd powinien podjąć działania promujące sektorowe i zakładowe porozumienia układowe zawierane przez pracodawców i pracobiorców. Koncepcja promowania w całej gospodarce kontraktów indywidualnych jest gospodarczą i społeczną fikcją, ignorującą rzeczywisty kształt stosunków pracy. Polskie prawo pracy obecnie utrudnia lub wręcz uniemożliwia zawieranie układów zbiorowych - także przy woli ich podpisania przez obydwie strony. Po ponad roku negocjacji i ustaleń, po uzgodnieniu ważnych rozwiązań okazało się, że związki pracodawców i pracobiorców budownictwa zgodnie z polskim prawem nie mogą podpisać ponadzakładowego układu zbiorowego pracy w budownictwie.

"Wzywamy rząd do podjęcia działań prawnych umożliwiających tworzenie przez pracodawców i pracobiorców w Polsce funduszy parytetarnych - emerytalnych, edukacyjnych, bhp - jako bardzo dobrej i sprawdzonej w rozwiniętych krajach formy zabezpieczenia społecznego, integracji społecznej i promocji edukacji zawodowej." - ZZ "Budowlani" - "W obowiązującym prawie pracy brakuje regulacji odnoszących się do sezonowych sektorów gospodarki - takich jak budownictwo. Domagamy się uwzględnienia regulacji odpowiadających potrzebom stosunków pracy w sektorach sezonowych bądź w Kodeksie Pracy, bądź umożliwienia związkom zawodowym i związkom pracodawców zawierania skutecznych porozumień obowiązujących w sektorze."

Migracje pracowników i napływ siły roboczej z krajów spoza UE szczególnie w budownictwie, rolnictwie, usługach domowych i in. jest nieunikniony. Czas by rząd i parlament określili polską politykę migracyjną. Jej brak, mimo wieloletnich apeli, jest jednym z największych zaniedbań kolejnych rządów. Pracownicy migrujący indywidualnie i wraz z firmami wykonującymi usługi powinni być w pełni objęci polskimi regulacjami prawa pracy - zaniedbanie w tym zakresie potęguje napięcia społeczne, co może doprowadzić do załamania systemu zabezpieczenia społecznego.

"Jesteśmy otwarci na zmiany. Domagamy się jednak rzeczywistego a nie pozorowanego dialogu i udziału w kształtowaniu tych zmian." - podkreślają "Budowlani".

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej