Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu 2023 - nie zapomnij złożyć! Inaczej za prąd zapłacisz dużo więcej

2023-06-29 8:42
Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu, Oświadczenie odbiorcy uprawnionego 2023
Autor: Getty Images Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu, czyli oświadczenie odbiorcy uprawnionego o zamrożenie cen prądu 2023 - wzór do pobrania

Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu w 2023 roku, a dokładniej oświadczenie odbiorcy uprawnionego, muszą złożyć gospodarstwa domowe czy małe firmy. To konieczne, aby korzystać z wyższych limitów energii oraz z maksymalnej ceny prądu w 2023 roku. Jakie oświadczenie muszą złożyć gospodarstwa domowe, a jakie firmy? Gdzie znaleźć oświadczenie i jak je wypełnić?

Spis treści

 1. Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych - do kiedy?
 2. Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu dla firm 2023 - do kiedy?
 3. Oświadczenie odbiorcy uprawnionego dla firm - gdzie znaleźć?
 4. Wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego dla firm
 5. Jak można złożyć oświadczenie?
 6. Jak wypełnić oświadczenie o zamrożenie cen prądu? Firmy

Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych - do kiedy?

Gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 roku z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenie do 30 czerwca 2023. Wzór oświadczenia oraz więcej informacji w artykule - Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby płacić mniej za prąd w 2023?

Gospodarstwa, którym nie przysługują podwyższone limity nie muszą składać oświadczenia. Będą one z urzędu korzystały z limitu 2,0 MWh.

Również, aby skorzystać z maksymalnej ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh, czyli 69 groszy/kWh gospodarstwa domowe nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.

Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu dla firm 2023 - do kiedy?

Inaczej jest w przypadku firm i podmiotów wrażliwych. Mali i średni przedsiębiorcy (w tym firmy jednoosobowe) oraz szkoły, szpitale, spółki komunalne, itp. muszą złożyć oświadczenie swoim dostawcom prądu, aby korzystać z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh, czyli 79 groszy/kWh.

Oświadczenia można składać od listopada, ale firmy, które jeszcze tego nie zrobiły, wciąż mogą złożyć dokument. Przy czym, jeżeli oświadczenie zostało złożone do 30 listopada maksymalne ceny są stosowane od 1 grudnia 2022. Oświadczenie złożone po 30 listopada skutkuje tym, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Czytaj więcej:

Oświadczenie muszą złożyć

Oświadczenie muszą złożyć podmioty użyteczności publicznej, które zużywają energię na potrzeby swojej podstawowej działalności, tj.: szkoły, żłobki i kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, szpitale, przychodnie, ochotnicze straże pożarne, kościoły i inne związki wyznaniowe, placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, noclegownie i ogrzewalnie, itp.

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego dla firm - gdzie znaleźć?

Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy znajdą u swoich sprzedawców energii.

Wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego dla firm

Wzór oświadczenia można pobrać również poniżej:

Jak można złożyć oświadczenie?

Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Jak wypełnić oświadczenie o zamrożenie cen prądu? Firmy

Aby wypełnić oświadczenie potrzebujemy:

 • nazwę, adres siedziby, NIP lub PESEL, telefon lub e-mail,
 • dane kontaktowe do maksymalnie dwóch osób fizycznych, które są: odbiorcą uprawnionym albo jego reprezentantem (pełnomocnik, członek zarządu spółki z o.o., itp.),
 • numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE),
 • kategorię odbiorcy uprawnionego,
 • datę zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE,
 • wielkość zużycia energii elektrycznej (dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy); w kolumnie 4 trzeba podać zużycie prądu np. z 2022 roku; będzie to prognoza dla okresu od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023; jeśli jednak przedsiębiorca planuje zakup nowych urządzeń lub zwiększenie produkcji, jedynie bazując na historycznych danych, podaje szacowane zużycie prądu od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023.
 • dane procentowe ile prądu z danego PPE jest zużywane na cele objęte ceną maksymalną i nieobjęte tą ceną. W ostatnich dwóch kolumnach tabeli (5 i 6) należy rozbić wartość podaną w kolumnie 4, wpisując dane procentowe, jakie przedsiębiorca zamierza zużyć w ramach ceny maksymalnej oraz ponad limit; suma tych danych musi wynieść 100%.
Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej