Nowy PIT-2 - czym jest, kto powinien go złożyć? Kiedy wypełniać PIT-2?

2023-02-23 21:21

Nowy wzór formularza PIT-2 umożliwia pracownikowi złożenie jednocześnie kilku oświadczeń i wniosków mających wpływ na naliczane przez pracodawcę zaliczki na podatek. Od tego roku zmiany w PIT-2 dotyczą nie tylko osób pracujących na etacie, lecz również pracujący na zlecenie. Kiedy zatem składać PIT-2?

Spis treści

 1. Co to jest PIT-2?
 2. Nowy druk PIT-2 (9) obowiązujący od 2023
 3. Jakie zmiany w PIT-2?
 4. Czy PIT-2 jest obowiązkowy?
 5. Co musi wiedzieć podatnik o PIT-2?
 6. Co trzeba wiedzieć o wypełnianiu i składaniu PIT-2?
 7. Kiedy złozyć PIT-2?

Co to jest PIT-2?

PIT-2 jest to oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oświadczenie PIT-2 należy złożyć pracodawcy, aby mógł on w prawidłowy sposób obliczać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, co wpływa bezpośrednio na wynagrodzenie netto danej osoby.

Nowy druk PIT-2 (9) obowiązujący od 2023

Druk PIT-2 wersja 9

Jakie zmiany w PIT-2?

W jednym dokumencie uwzględniono większość możliwych oświadczeń (łącznie pięć) i wniosków (łącznie trzy) podatnika (np. pracownika, zleceniobiorcy, menedżera, członka zarządu) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (przy czym nie został jednak uwzględniony np. wniosek o ograniczenie poboru zaliczki od świadczeń rzeczowych albo o kontynuowanie poboru zaliczki mimo opodatkowania dochodu za granicą).

W konsekwencji zmian w druku PIT-2, podatnik nie będzie musiał składać kilku oddzielnych oświadczeń/wniosków, gdyż prawie wszystkie zostały zgromadzone w jednym formularzu. Dla pracodawcy jest to również ułatwienie w zbieraniu oświadczeń od pracowników oraz ich archiwizacji.

Wcześniejsze wersje formularza PIT-2 nie będą więc miały zastosowania począwszy od 1 stycznia 2023, przy czym dotychczas złożone wersje PIT-2 zachowają swoją moc również w 2023 r. Oświadczenia i wnioski zawarte w PIT-2 są wiążące do momentu ich odwołania, czyli nie będzie konieczności ich corocznego ponawiania (z wyjątkiem wniosku zawartego w PIT-2 w sprawie niepobierania zaliczek, który obowiązuje wyłącznie na dany rok podatkowy).

Czy PIT-2 jest obowiązkowy?

Skorzystanie ze wzoru PIT-2 nie jest obowiązkowe, co oznacza, że podatnik nie musi składać oświadczeń i wniosków do pracodawcy na druku PIT-2. Może to też zrobić w dowolnej innej formie. Ważne jest zachowanie prawidłowej treści oraz, w przypadku niektórych oświadczeń, także zawarcie właściwej klauzuli dotyczącej odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia.

Co musi wiedzieć podatnik o PIT-2?

1. Podatnik w oświadczeniu będzie miał prawo upoważnić maksymalnie 3 płatników (w tym także zleceniodawców, organy rentowe) do stosowania odliczenia w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, wskazując jednocześnie kwotę do odliczenia, tj. odpowiadającą 1/12 (300 PLN przy jednej umowie), 1/24 (150 zł przy dwóch umowach) lub 1/36 (100 zł przy trzech umowach) kwoty zmniejszającej podatek.

2. Ponadto może oświadczyć:

 • o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
 • o skorzystaniu z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów;
 • oraz o spełnieniu warunków do stosowania zwolnień takich jak ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ lub ulga dla pracujących seniorów.

3. Podatnik będzie mógł również zawnioskować o:

 • niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów (250 zł lub 300 zł);
 • o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów;
 • o niepobieranie zaliczek w roku podatkowym (w sytuacji, gdy przewiduje, że uzyskany przez niego dochód podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczy w trakcie roku kwoty 30 000 zł).

Jak widać, podatnik składając formularz PIT-2 nie tylko może upoważnić pracodawcę do uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek już na etapie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ale także zadbać o uwzględnienie innych czynników, które mogą mieć ostatecznie wpływ na wysokość otrzymywanego przez niego wynagrodzenia netto.

Co trzeba wiedzieć o wypełnianiu i składaniu PIT-2?

Podatnik musi wypełnić wyłącznie te części formularza PIT-2, w zakresie których składa się oświadczenie lub wniosek, tj. trzeba zaznaczyć właściwy lub właściwe kwadraty / skreślić niewłaściwą treść oraz złożyć podpis w części K formularza.

Oznacza to w praktyce, że oświadczenie musi zostać ponownie złożone wyłącznie w celu zmiany stanu faktycznego, zatem nie będzie konieczności jego corocznego ponawiania (podobnie zresztą oświadczenia złożone w innym formacie w poprzednich latach, które nie wymagały ponawiania, zachowują ważność). Jedynym wyjątkiem jest część J dokumentu, która dotyczy niepobierania zaliczek na podatek w danym roku podatkowym.

Należy też pamiętać, że część oświadczeń jest składana pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Kiedy złozyć PIT-2?

Druk PIT-2 pracownik może złożyć u płatnika na piśmie lub w innej przyjętej u niego formie, np. poprzez elektroniczny system kadrowo-płacowy. Co ważne, formularz PIT-2 będzie można składać w 2023 r. w dowolnym czasie, nie istnieją więc ramy czasowe, których przekroczenie spowoduje, że czynność złożenia nie jest skuteczna.

Należy przy tym mieć na uwadze, że płatnik będzie miał obowiązek uwzględnienia oświadczenia lub wniosku podatnika najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał (z wyjątkiem przewidzianym dla organów rentowych).

Jeżeli więc pracownik złoży PIT-2 w styczniu 2023 (np. w zakresie kwoty wolnej), to płatnik może wyliczyć mu tę kwotę już za styczeń, ale jeżeli tego nie zrobi w styczniu, to uwzględni ją od lutego.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej