Zakup samochodu na firmę - odliczenie VAT od zakupu samochodu, sposoby finansowania, amortyzacja

2019-12-27 10:35
Samochód, zakup samochodu na firmę
Autor: Getty Images Przy zakupie samochodu na firmę powinno się wybrać najkorzystniejszą formę finansowania. Ma to wpływ na metodę amortyzacji w myśl przepisów stanowiących o własności lub współwłasności samochodu w działalności przedsiębiorcy

Jak odliczać VAT od zakupu samochodu na firmę? Czy można odliczać VAT od wydatków, wiążących się z eksploatacją samochodu? Jak prowadzić ewidencję zakupu samochodu na firmę? W końcu, które sposoby finansowania zakupu samochodu są najkorzystniejsze? Oto, co warto wiedzieć...

Zakup samochodu na firmę to często możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w ogóle. Trzeba też pamiętać, że samochód w firmie to obowiązki. Pierwszym z nich są szczególne zasady ewidencjonowania – samochód należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych. To natomiast pozwala zaliczyć koszty zakupu do kosztów podatkowych oraz dalej rozliczać je pod postacią odpisów amortyzacyjnych.

Kolejnym obowiązkiem jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów (tzw. kilometrówki), po to by móc rozliczać również koszty eksploatacji samochodów. Konsekwencją tego jest konieczność dokumentowania wszelkich wydatków, które są związane zarówno z zakupem, jak i eksploatacją pojazdów oraz zapewnieniem ich sprawności technicznej.

Odliczenie VAT od zakupu samochodu

Samochód na firmę może być wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej lub w sposób mieszany, czyli także do celów prywatnych.

Czy przy zakupie samochodu na firmę można odliczyć 100% VAT, który zapłacony został przy jego nabyciu, oraz podatku VAT, który naliczony został do wszystkich wydatków eksploatacyjnych, np. zakupu paliwa? Tak, warunkiem jest jednak użytkowanie samochodu wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W tym przypadku również musi zostać założona i na bieżąco prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu, a sam samochód musi zostać zgłoszony do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26. Ponadto, jeżeli samochód jest w dyspozycji tak przedsiębiorcy, jak i jego pracowników, koniecznie jest sporządzenie regulaminu i zasad użytkowania pojazdu.

Nieco inaczej jest w sytuacji, gdy samochód osobowy wykorzystywany jest w tzw. sposób mieszany, czyli tak w celach firmowych, jak i prywatnych. Odliczeniu w tym przypadku podlega 50% naliczonego podatku VAT od wydatków, które poniesione zostały na jego zakup oraz eksploatację. Nie są też wymagane dodatkowe zgłoszenia informacyjne do urzędu skarbowego. Odliczeń dokonywać należy tak, jak wobec wszystkich pozostałych zakupów wiążących się z działalnością gospodarczą, czyli na podstawie odpowiedniej faktury VAT. Dodatkowo, pozostała część podatku VAT (ta, której nie odliczono), stanowi dla podatnika koszt w podatku dochodowym.

Zakup samochodu na firmę - o czym warto pamiętać?

Warto pamiętać, iż nie tylko sam zakup samochodu na firmę może podlegać odliczeniom. W przypadku samochodów ciężarowych, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, wykorzystywanych w działalności gospodarczej możliwe jest odliczenie podatku VAT naliczonego w związku z zakupem paliwa, części zamiennych czy innych wydatków, wiążących się z eksploatacją takiego pojazdu. Odliczeń VAT dokonuje się na zasadach ogólnych, czyli podobnie, jak w odniesieniu do wszystkich pozostałych zakupów związanych z prowadzoną działalnością.

Wobec samochodów osobowych, których dopuszczalna masa całkowita nie jest wyższa niż 3,5 tony, obowiązują szczególne zasady związane z odliczaniem podatku VAT wynikającego z wydatków eksploatacyjnych. Do kosztów podatkowych zaliczyć można m.in.:

  • koszty ubezpieczenia;
  • wydatki związane z naprawą i bieżącą eksploatacją pojazdu (w tym np. koszty napraw, części zamiennych, przeglądów technicznych czy montażu urządzeń dodatkowych, mających związek z prowadzoną działalnością).

Do kosztów podatkowych nie można zaliczyć natomiast:

  • wydatków, które przekraczają limit tzw. kilometrówki;
  • wydatków, które są ponoszone na rzecz pracowników i wynikają z użytkowania przez nich samochodów na potrzeby realizowanej działalności;
  • strat, które wynikają z utraty albo likwidacji samochodu;
  • kosztów powypadkowych remontów;
  • składek na ubezpieczenie samochodu osobowego (w pewnej części);
  • odpisów amortyzacyjnych (w pewnej części).
PAMIĘTAJ

Istotne jest to, by samochód osobowy, którego wartość przekracza 10 000 zł, został wpisany do ewidencji środków trwałych oraz poddany amortyzacji.

Amortyzacja zakupu samochodu na firmę

Amortyzacja, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, może przebiegać na dwa sposoby:

  • liniowo (odpisy amortyzacyjne dokonywane są standardowo przez 5 lat, stosowana stawka wynosi 20%)
  • ze stawką indywidualną (szczególnie w odniesieniu do używanego samochodu – odpisy dokonywane są przez 2,5 roku, a stawka wynosi 40% w skali roku).

Limit wysokości odpisów amortyzacyjnych określa art. 23 ustawy o PIT: „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (…)odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art 22a–22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:

a) 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego samochodem elektrycznym w rozumieniu art. 2 wyłączenia spod regulacji ustawy pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124),b) 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych”.

Quiz. Czy znasz podstawowe terminy bankowe? Sprawdź to!

Terminy bankowe

Pytanie 1 z 11
ELIXIR to:
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej