XVIII Doroczne Spotkanie Członków Stowarzyszenia DAFA. Wybrano nowe władze

2024-06-12 13:00

DAFA, Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad, zrzeszające przedstawicieli firm budowlanych, ma nowe władze. Wybory przeprowadzono podczas Dorocznego Spotkania w Mszczonowie. Stowarzyszenie od 18 lat stanowi największą platformę integracji i networkingu dla branży dachów płaskich i fasad w Polsce.

Spis treści

 1. Nowe władze Stowarzyszenia DAFA
 2. Działalność Stowarzyszenia DAFA w 2023 roku
#MuratorOgroduje: Jak zaplanować sezon w ogrodzie? PREMIERA nowego cyklu!

110 członków Stowarzyszenia DAFA (Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad) spotkało się 16 i 17 maja w Mszczonowie na XVIII Dorocznym Spotkaniu, podczas którego wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Część formalną spotkania zainaugurował Olgierd Korycki, ustępujący Prezes Zarządu DAFA, podsumowując dokonania Stowarzyszenia w roku ubiegłym.

Nowe władze Stowarzyszenia DAFA

 • Prezes Stowarzyszenia: Piotr Szymczyk;
 • Członkowie Zarządu: Jakub Krzanik, Marzena Maj, Krzysztof Rogosz, Andrzej Stępkowski;
 • Komisja Rewizyjna: Aneta Kolasińska, Witold Okoński, Henryk Ziobro;
 • Organ do rozstrzygania spraw spornych: Marcin Duzik, Monika Hyjek, Karol Miazio, Mariusz Pawlak, Monika Wójcik.

Obrady Walnego Zebrania prowadziły mecenas Emilia Szkiela i mecenas Karolina Olszewska z Kancelarii GESSEL.

Działalność Stowarzyszenia DAFA w 2023 roku

Prezes Olgierd Korycki w czasie spotkania podsumował działalność i osiągnięcia Stowarzyszenia - działalność merytoryczno-edukacyjną, kształtowanie najlepszych praktyk i doskonalenie jakości polskiego budownictwa poprzez m.in. popularyzację poprawnej myśli technicznej oraz tworzenie wytycznych dla branży w ramach 9 Grup Merytorycznych.

Ważnym elementem działalności DAFA w ubiegłym roku było przeprowadzenie w Tomaszowicach intensywnego, 8-godzinnego kursu pierwszej pomocy na budowie. Jakub Krzanik, który prezentował przebieg kursu zaznaczył, że w związku z porażającymi polskimi statystykami (w porównaniu z zagranicznymi), doskonalenie umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy na budowie powinno być kontynuowane zarówno przez samo Stowarzyszenie, jak i przez firmy członkowskie.

Krzysztof Rogosz podsumował wydarzenie szkoleniowe "Praktyczne wykorzystanie wytycznych DAFA na budowach", którego koncepcja powstała na podstawie ponad 20 opracowań DAFA z zakresu wytycznych projektowych i wykonawczych, a także specjalistycznej wiedzy technicznej i innych artykułów autorstwa ekspertów Stowarzyszenia opublikowanych w prasie branżowej.

Ewelina Klin podsumowała szkolenia Wirtualnej Akademii DAFA obejmujące m.in. tematy dachów zielonych, prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w kontekście PPOŻ. oraz zaleceń ochrony antykorozyjnej.

Podsumowano również działania Grup Merytorycznych DAFA:

 • Grupa Merytoryczna PPOŻ. wydała aktualizację wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”.
 • Grupa Tematyczna ODDYMIANIE GRAWITACYNNE, wydała „Poradnik dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych”;
 • Grupa Tematyczna KOROZYJNOŚĆ opracowała cykl artykułów dotyczących prawidłowego doboru materiałów stalowych w środowiskach korozyjnych oraz możliwości zabezpieczeń stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy.
 • Grupa Merytoryczna LEKKA OBUDOWA opracowała wytyczne z zakresu oceny lekkich metalowych obudów ścian.
 • Grupa Tematyczna FOTOWOLTAIKA stworzyła „Wytyczne projektowania, montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych na dachach płaskich”.
 • Grupa BHP-ASEKURACJA pracuje nad opracowaniem wytycznych i dobrych praktyk związanych z asekuracją pracy na wysokościach.
 • Grupa Merytoryczna DACHY ZIELONE, prezentowała „Wytyczne dla dachów zielonych” na seminariach, webinarach i konferencjach.
 • Grupa TECHNIKA MOCOWAŃ, opracowała cykl trzech publikacji rekomendujących prawidłowe rozwiązania techniczne w poszczególnych segmentach budowlanych (mocowanie stalowych blach profilowych na blachach płaskich i fasadach, mocowanie izolacji wodochronnych na dachach płaskich, dobór łączników do mocowania okładziny z płyty warstwowej).

Katarzyna Wiktorska podsumowała z kolei aktywności wizerunkowe Stowarzyszenia i firm członkowskich, np. kampanię „Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA” w którą włączyła się rekordowa liczba pism i wiodących portali związanych z budownictwem i architekturą.

Minutą ciszy upamiętniono Ryszarda Klatta, rzeczoznawcę i wieloletniego członka Stowarzyszenia, któremu w trakcie Walnego Zebrania nadano tytuł członka honorowego.

Źródło: DAFA
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej