Wyniki finansowe Grupy Geberit za rok 2009

2010-04-21 12:50

Wyniki finansowe Grupy Geberit, mimo bardzo trudnego roku w budownictwie, są satysfakcjonujące.

Zakończyliśmy rok nadspodziewanie dobrze, zaczął podsumowanie roku 2009 Andrzej Dobrut, prezes firmy Geberit Polska. Udało się to dzięki spadającym cenom surowców, optymalizacji kosztów i utrzymaniu satysfakcjonujących cen sprzedaży.

Pomimo spadku w dochodach ze sprzedaży, w roku 2009 podniesiono marże operacyjne. Wartość sprzedaży odnotowana przez Grupę Geberit w roku 2009 wyniosła 2.181.2 miliona CHF (w roku poprzednim 2.455,1 miliona CHF). Wyniki oznaczają spadek sprzedaży o 11,2% sprzedaży we frankach szwajcarskich (o 6,5% po korektach walutowych). Pomimo spowolnienia sprzedaży w roku 2008 i 2009, w perspektywie średnioterminowej utrzymuje się tendencja dodatnia. Średni wskaźnik wzrostu w ostatnich dziesięciu latach sytuował się na poziomie 6,2% rocznie.

Spadek sprzedaży na większości rynków

Poniższe dane dotyczące wartości sprzedaży, z podziałem na kraje i regiony, odzwierciedlają zmiany w walutach lokalnych. Na większości rynków i w większości regionów w trakcie roku spadek sprzedaży stopniowo wyhamowywał. W Europie sprzedaż spadła łącznie o 6,0% w stosunku do roku poprzedniego. Jedynym rynkiem, na którym w roku 2009 odnotowano wzrost sprzedaży była Francja (wzrost rzędu 2,2%). W Niemczech został utrzymany poziom z poprzedniego roku. Niewielki spadek odnotowano w krajach Beneluksu (-2,7%), Szwajcarii (-3,7%) oraz Austrii (-5,0%). Spadki o wartościach dwucyfrowych zarejestrowano we Włoszech (-14,2%) oraz w Wielkiej Brytanii/Irlandii (-11,8%), krajach skandynawskich (-13,6%), w Europie Środkowej i Wschodniej (-18,5%) oraz na Półwyspie Iberyjskim (-25,7%). Trudne warunki utrzymywały się na Bliskim Wschodzie/w Afryce (-13,8%) oraz w Ameryce Północnej (-15,1%). Region Dalekiego Wschodu/Pacyfiku odnotował początek ożywienia w trzecim kwartale i zakończył rok ze spadkiem jedynie 4,7%.

Procentowy udział w roku 2009 z podziałem na poszczególne rynki wyglądał następująco: Niemcy (33,9%) Szwajcaria (13,0%) Włochy (10,4%) Beneluks (9,4%) Europa Środkowa i Wschodnia (6,8%) Austria (6,4%) Kraje skandynawskie (4,4%) Francja (4,3%) Wielka Brytania/Irlandia (2,1%) Półwysep Iberyjski (1,3%) Ameryka Północna(3,6%) Daleki Wschód/Pacyfik (2,3%) Bliski Wschód/Afryka (2,1%).

Wyższa rentowność operacyjna

Pomimo spadającej sprzedaży, skutków ujemnych różnic kursowych oraz zwiększonych kosztów kadrowych, Grupie Geberit po raz kolejny udało się, przy trudnych uwarunkowaniach roku 2009, podnieść rentowność operacyjną. Było to możliwe dzięki zdyscyplinowanej gospodarce kosztowej oraz niższym cenom surowców, połączonych z pierwszymi efektami pomyślnego wprowadzenia na rynek nowych produktów. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (EBIDTA) w porównaniu z poprzednim rokiem spadły nieporównanie mniej, o 5,9% do wartości 611,0 miliona CHF. Marża EBIDTA wyniosła 28,0% i ponownie wzrosła w stosunku do rekordowej wartości ubiegłego roku (26,4%). Średni wzrost EBIDTA na poziomie 7,2% był istotnie wyższy od odnośnego wzrostu sprzedaży w ostatnim dziesięcioleciu (6,2%). Zysk operacyjny (EBIT) spadł o 6,5% do wartości 526,7 miliona CHF. Wskaźnik rentowności sprzedaży osiągnął 18,2% (w poprzednim roku 19,0%). Tym samym zysk na akcję wyniósł 10,18 CHF, co oznacza spadek o 14,5% w stosunku do roku ubiegłego.

Utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji

W roku 2009 inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne sięgnęły 106,4 miliona CHF, co oznacza, że były o 46,1 milionów (30,2%) niższe od rekordowych inwestycji w roku ubiegłym. W stosunku procentowym do wartości sprzedaży wskaźnik inwestycyjny w omawianym roku wyniósł 4,9%. Pomimo trudnych uwarunkowań zewnętrznych Grupa dochowała zobowiązań w zakresie wszystkich większych zaplanowanych projektów inwestycyjnych.

Wydajna działalność badawczo – rozwojowa

„Zobowiązanie do innowacji” to istotny filar strategii Geberit. W omawianym roku nakłady Geberit w związane z przyszłymi produktami wyniosły 41,8 miliona CHF, czyli 1,9% wartości sprzedaży. W porównaniu z rokiem ubiegłym wydatki spadły o 9,1%, ale zostały utrzymane na wysokim poziomie.

Zatrudnienie

Na koniec roku 2009, Grupa Geberit zatrudniała łącznie na całym świecie 5.605 pracowników. To oznacza, że liczba zatrudnionych, w porównaniu z rokiem ubiegłym, spadła o 89 (1,6%). Przy założeniu uśrednionej liczby 5.634 pracowników, wartość sprzedaży na jednego pracownika wyniosła 387,1 TCHF, czyli 10,4 % mniej niż w roku ubiegłym.

Wypłata wyższej dywidendy

Zarząd chciałby, aby akcjonariusze włączali się w pozytywne zmiany biznesowe. Postanowił w związku z tym zwrócić się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia w roku 2010 aby, pomimo niższych wyników firmy, nie tylko utrzymało całkowitą kwotę dywidendy za rok poprzedni, ale również uchwaliło wypłatę dywidendy specjalnej w wysokości 1,00 CHF. Dywidenda ma zostać wypłacona w związku z dziesiątą rocznicą wprowadzenia firmy na giełdę. Całkowita wartość wypłaconej dywidendy może więc wynieść 6,40 CHF (wzrost o 18,5%).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej