Wyniki finansowe Awbudu za III kwartał 2011 roku

2011-11-15 12:02
Awbud z dużym portfelem
Autor: Instal Lublin

Spółka Awbud przedstawiła wyniki finansowe za III kwartał 2011 roku. Firma w ostatnich dziewięciu miesiącach tego roku, wypracowała ponad 5,1 mln złotych netto przychodu. Natomiast zysk ze sprzedaży wyniósł ponad 21,6 mln złotych, i tym samym jest wyższy od ubiegłorocznego, o ponad 3 mln złotych.

Spółka budowlana Awbud w ostatnich dziewięciu miesiącach 2011 roku, odnotowała 250,8 mln złotych przychodu ze sprzedaży. W analogicznym okresie roku ubiegłego, spółka wypracowała 193,8 mln złotych. Dynamiczny wzrost sprzedaży był możliwy dzięki lepszej kontraktacji, zarówno w zakresie generalnego wykonawsta spółki matki, jak rownież w sektorze instalacyjnym - Instal Lublin.

Awbud w ostatnich 9 miesiącach

Skonsolidowany zysk netto ze sprzedaży po ostatnich 9 miesiącach osiągnął 21,6 mln złotych, i tym samym był wyższy od ubiegłorocznego wyniku o ponad 3,2 mln złotych. Pomimo straty w kwocie 4,3 mln złotych na kontrakcie realizowanym dla Ozen Plus, grupa osiągnęła zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości 884 tys. złotych. Strata wynikała z odstąpienia umowy z kontrahentem, w wyniku czego, nie rozliczono całego kontraktu, a w szczególności robót dodatkowych. Ponadto, utworzono rezerwy kosztowe na rozliczenia z podwykonawcami.
- Dodatni wynik po 9 miesiącach to efekt udanego III kwartału, w którym wypracowaliśmy skonsolidowany zysk netto na poziomie ponad 5,1 mln zł wobec 432 tys. złotych straty przed rokiem oraz przychody w kwocie 94 mln złotych, czyli o 15 proc. wyższe, niż w analogicznym okresie 2010 roku. Trzeci kwartał pokazał, że przy braku niekorzystnych zdarzeń jednorazowych, którymi były obarczone poprzednie kwartały, Grupa Awbud potrafi zarabiać - komentuje Przemysław Milczarek, wiceprezes Awbud odpowiedzialny za finanse.

Wyniki finansowe spółek z grupy Awbud

Wśród spółek z grupy Awbud zadowalające wyniki finansowe, osiągnął Instal Lublin. Spółka matka zanotowała przychody wyższe o 75 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 158,3 mln złotych). Zysk netto spółki wyniósł 6,6 mln złotych od początku 2011 roku. Instal Lublin zwiększył przychody o ponad 41 proc. Dochody netto w trzecim kwartale 2011 roku, wyniosły 2,7 mln złotych wobec strary przed rokiem, w wysokości 5,6 mln złotych.
- Efekty daje już przeprowadzona restrukturyzacja tej spółki, której rezultatem jest zmniejszenie kosztów stałych, a także znacznie lepszy poziom kontraktacji. Obecnie realizowane kontrakty charakteryzują się stabilnymi dodatnimi marżami. Wartość umów podpisanych na przyszły rok z uwzględnieniem wyłączeń konsolidacyjnych to obecnie 160 mln złotych. Liczymy w najbliższym czasie na kolejne kontrakty, które pozwolą uzupełnić portfel zamówień - podsumowuje wiceprezes Przemysław Milczarek.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej