Trzy lata inwestycji i innowacji

2009-12-09 13:06

Przeprowadzony kompleksowy program inwestycyjny. Na budowę trzech nowych linii produkcyjnych wydane 46 mln zł. Planowane przejęcia – złożone oferty kupna 85% akcji spółki Centrozłom Wrocław. Tak KGHM Ecoren podsumowuje rok wytężonej pracy...

KGHM Ecoren skutecznie realizuje założenia strategii przyjętej trzy lata temu, a zakładającej m.in. rozwój produkcji metali rzadkich, wzmocnienie pozycji na rynku kruszyw oraz uruchomienie nowego segmentu działalności, jakim jest zagospodarowywanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. O ile rok 2008 stał pod znakiem renu i dwóch znaczących umów podpisanych na dostawę tego pierwiastka do zagranicznych odbiorców, o tyle mijający rok zapisze się w historii firmy jako czas niespotykanych wcześniej inwestycji w nowe zakłady oraz w prace badawcze.

Inwestycje na trzech frontach

Choć w gospodarce światowej ostatnie dwanaście miesięcy upłynęło w cieniu światowej recesji, KGHM Ecoren nie zrezygnował z zaplanowanych inwestycji w nowe linie produkcyjne. W 2009 r. rozpoczęła się budowa trzech znaczących dla firmy zakładów: produkcji roztworów renu i linii do produkcji renu metalicznego oraz przeróbki zużytego sprzętu RTV i AGD. Realizowane inwestycje to największe projekty lubińskiej spółki od czasu uruchomienia Oddziału Hydrometalurgii we wrześniu 2007 r.

Zakład produkcji eluatów na terenie Huty Miedzi Głogów I powstał w rekordowym tempie, wszystkie prace budowlane i instalacyjne trwały zaledwie 6 miesięcy. Linia technologiczna została uruchomiona pod koniec października, a osiągnięcie pełnej zdolności produkcyjnej planowane jest na początku 2010 r. Dzięki uruchomieniu linii do produkcji eluatów renowych Ecoren będzie mógł podwoić produkcję renu, a istniejąca już infrastruktura w Oddziale Hydrometalurgii zostanie w pełni wykorzystana. Miesięcznie instalacja będzie przerabiać 18 tys. m3 hutniczych ścieków, czyli porównywalnie do produkcji prowadzonej w Hucie Miedzi Głogów II. Docelowo umożliwi wyprodukowanie rocznie 3,5 tony nadrenianu amonu.

Elementem konsekwentnie prowadzonej rozbudowy Oddziału Hydrometalurgii jest nie tylko wspomniana linia do produkcji eluatów. To również druga z tegorocznych inwestycji: fabryka renu metalicznego w Legnickim Parku Technologicznym należącym do Grupy Kapitałowej KGHM. W powstającej tam linii technologicznej produkowany będzie ren metaliczny w postaci pastylek (tzw. pelet). Z powodu wysokich standardów czystości, porównywalnych do firm farmaceutycznych, budowa obiektu była dużym wyzwaniem dla realizującej prace firmy PeBeKa. Zakład jest wysoce nowoczesną fabryką, wyposażoną w specjalny clear room oraz system śluz i filtrów powietrza. Rozpoczął się już rozruch technologiczny zakładu, a jego uruchomienie jest zaplanowane na luty 2010 roku. Już niedługo KGHM Ecoren będzie sprzedawał nie tylko nadrenian amonu, ale i ren metaliczny, co pozwoli zoptymalizować koszty i nawiązać współpracę również z innymi odbiorcami zainteresowanymi tym metalem.

Ostatnią z wielkich inwestycji, które rozpoczęły się w 2009 r. i są w trakcie realizacji, jest budowa zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) w Rynarcicach koło Lubina. Trafiać tu będzie drobny sprzęt RTV i AGD, moc przerobowa uruchamianego zakładu będzie wynosić 12 tys. ton elektroodpadów na rok.

Ekologiczni w misji i w praktyce

Właśnie do Rynarcic trafi niemal 25 ton elektrodpadów, które spontanicznie przynosili mieszkańcy podczas dwóch publicznych zbiórek zorganizowanych przez Ecoren, a także uczniowie szkół w ramach akcji „Energicznie chroń środowisko”, propagowanej przez lubińską spółkę. Akcja, która rozpoczęła się od zbierania zużytych baterii wśród pracowników Ecorenu oraz wdrażania w firmie proekologicznych zaleceń, w ciągu mijającego roku rozrosła się do imponujących rozmiarów, a uczestniczą w niej już tysiące chętnych. W Lubinie i Głogowie dzięki zbiórkom mieszkańcy legalnie i bez szkody dla środowiska pozbyli się zużytych urządzeń, w zamian za elektroodpady otrzymując sadzonki roślin i płócienne torby.

- Od początku wiedzieliśmy, że propagowanie proekologicznych zasad bez równoczesnej edukacji nie będzie wystarczająco skuteczne. Dlatego też nie tylko rozdawaliśmy ulotki informacyjne podczas zbiórek w Lubinie i Głogowie, ale także zaprosiliśmy lubińskie szkoły, by razem z nami pomagały wcielać w życie dobre nawyki – mówi Mariusz Bober, prezes KGHM Ecoren. – I tu po raz kolejny zaskoczyło nas zaangażowanie uczestników tej akcji. Wystarczy tylko przypomnieć, że do tej pory uczniowie czterech szkół zebrali prawie 6 ton elektroodpadów, a do akcji zgłosiło się aż jedenaście placówek.

Specjalnie na potrzeby akcji „Energicznie chroń środowisko” powstała strona internetowa, zawierająca nie tylko informacje o programie, ale także materiały pomocnicze dla nauczycieli prowadzących lekcje poświęcone ekologii czy ciekawostki dla uczniów: www.elektroodpady.ecoren.pl.

W poszukiwaniu nowych produktów i możliwości

W nadchodzącym roku KGHM Ecoren kontynuować będzie rozpoczęte już inwestycje – zakończy się budowa fabryki renu metalicznego oraz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Rok 2010 będzie także okresem intensywnych przygotowań do budowy instalacji do oczyszczania surowego siarczanu niklu, która powstanie na terenie Huty Miedzi Głogów. Jest już wyznaczona działka o powierzchni 3600 m2, w październiku zakończono prace projektowe.

- Opracowana instalacja będzie miała charakter uniwersalny, pozwalający na modyfikację procesu produkcyjnego w zależności od potrzeb rynku – mówi Bohdan Pecuszok. – Planujemy, że rocznie produkować będzie albo 2600 ton sześciowodnego siarczanu niklu, stosowanego do niklowania elementów konstrukcyjnych i armatury, albo 900 ton wodorotlenku niklu, używanego w masach akumulatorowych. Koszt całej inwestycji wyniesie około 50 mln zł.

Choć zakończenie tego projektu przewidziane jest na drugą połowę 2011 r., już teraz Ecoren zamawia niektóre elementy instalacji, ponieważ czas ich produkcji i dostawy może być długi. Równolegle firma prowadzi rozmowy handlowe, głównie z odbiorcami zagranicznymi.

Obiecujące efekty daje prowadzony od 2008 r. projekt opracowania i wdrożenia proekologicznej technologii wytwarzania materiałów odlewanych z hutniczego żużlu. Próby prowadzone w krakowskim Instytucie Odlewnictwa zakończyły się pozytywnie: żużel okazał się doskonałym materiałem do odlewania większych i mniejszych materiałów budowlanych, m.in.: krawężników, rynien ściekowych, posadzek, kostki brukowej, elementów kanalizacyjnych. Elementy te wykazują się dużą odpornością na ścieranie i oddziaływanie chemiczne. Powstało już studium wykonalności, które przewiduje produkcję 15 tysięcy ton rocznie rozmaitej galanterii drogowej i budowlanej. Wniosek trafił również do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Ecoren liczy na dofinansowanie z działania 1.4-4.1 „Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Weryfikacja, ocena formalna i merytoryczna projektu potrwa około czterech miesięcy.

Ecoren zlecił też opracowanie technologii produkcji karbonylku renu - związku będącego półproduktem do wytwarzania katalizatorów i stosowanego głównie w petrochemii. Lubińska spółka zamierza również uruchomić jednostkę badawczo-produkcyjną, w której powstawałyby m.in. związki renu, ale także inne produkty. W budżecie na 2009 r. na prace badawcze firma przeznaczyła 1,5 mln zł.

- Nasza współpraca z prestiżowymi instytucjami badawczymi obejmuje nie tylko prace nad nowymi innowacyjnymi technologiami, ale też organizację międzynarodowego spotkania naukowców i fachowców zajmujących się metalami rzadkimi – dodaje Mariusz Bober. - Pierwsza taka konferencja, zorganizowana przez Ecoren wspólnie z Instytutem Metali Nieżelaznych w 2008 r., była dużym sukcesem. Dlatego też kolejną edycję przygotowujemy w przyszłym roku.

Ecoren obserwuje rynek i szuka możliwości rozwoju w strategicznych dla firmy gałęziach przemysłu. Aktualnie uczestniczy w procesie prywatyzacji firmy Centrozłom Wrocław. Ministerstwo Skarbu Państwa oferuje 85% akcji tego przedsiębiorstwa. Ofertę na ich kupno złożyło kilka znaczących firm, w tym dwie notowane na giełdzie. Wśród nich znalazł się Ecoren, który upatruje dużej synergii w działalności swojej i Centrozłomu.

Nowatorstwo i rzetelność docenione

Wdrażanie innowacyjnych technologii bywa sporym wyzwaniem dla firmy, ale zarząd Ecorenu nie ma wątpliwości, że jest to najbardziej racjonalna i owocna droga rozwoju. Tym bardziej, że innowacyjność jest szeroko wspierana przez instytucje rządowe i unijne, a najlepsze projekty zyskują wsparcie finansowe. Tak też stało się w tym roku z technologią oczyszczania surowego siarczanu niklu, opracowaną wspólnie przez naukowców z Instytutu Metali Nieżelaznych i specjalistów z KGHM Ecoren – znalazła się w gronie zwycięskich projektów, które zyskają dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na realizację inwestycji lubińska spółka otrzyma z budżetu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ponad 12 mln zł – 40% kosztów kwalifikowanych, czyli maksymalną kwotę pomocy finansowej.

Stosowanie przez Ecoren nowatorskich rozwiązań w przemyśle i skuteczne ich wdrażanie w życie zyskało także uznanie komisji prestiżowego konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji 2009”. W tegorocznej edycji konkursu, któremu patronują ministrowie gospodarki, rozwoju regionalnego oraz nauki i szkolnictwa wyższego (a także marszałkowie poszczególnych województw), Ecoren został wyróżniony tytułem „Innowacyjnej Firmy” na Dolnym Śląsku, będzie także walczył ze zwycięzcami z innych regionów Polski w finałowej fazie konkursu. Rozstrzygnięcie nastąpi jeszcze w grudniu br.

Do licznych nagród i tytułów lubińska spółka może także dołączyć Złoty Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” – trzeci rok z rzędu zyskała certyfikat potwierdzający wiarygodność firmy oraz rzetelne traktowanie zarówno partnerów biznesowych i kontrahentów, jak i wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych.


KGHM Ecoren S.A. to spółka z grupy kapitałowej Polskiej Miedzi. Obecnie jest właścicielem udziałów lub akcji w następujących spółkach: INOVA, ZANAM – LEGMET, WFP Hefra, INTERFERIE, Walcownia Metali Łabędy, Ecoren DKE.
Ecoren w 2008 r. sprzedał 4,5 tony nadrenianu amonu, co daje firmie trzecią pozycję na świecie wśród firm produkujących ten rzadki metal. Oprócz renu specjaliści z Ecorenu chcą odzyskiwać inne metale nieżelazne oraz przetwarzać odpady przemysłowe i komunalne. Ecoren produkuje także kruszywa drogowe, wykorzystując żużle hutnicze.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej