Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych ma 65 lat

2012-09-05 11:52

3 września 2012 w Warszawie odbyła się konferencja naukowo-techniczna pod patronatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB).

Konferencja naukowo-techniczna zorganizowana została z okazji jubileuszu 65-lecia działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB). Wśród gości pojawili się między innymi Prezes FSN-T NOT – Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych GUNB – Pani Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa. Nie zabrakło również przedstawicieli organizacji branżowych, w tym prof. Zbigniewa Grabowskiego z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Przewodniczącego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – mgr inż. Wiktora Piwkowskiego, Pana Jana Andrzejewskiego ze Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie czy Pana Andrzeja Bratkowskiego.

Początki SITPMB

SITPMB, czyli Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych zostało utworzone 15 lutego 1968 r., jednak początki zrzeszania się inżynierów i techników związanych z przemysłem materiałów budowlanych, szklarskim i ceramicznym, sięgają okresu międzywojennego. W dniach między 3 a 5 września 1946 roku odbył się w Bydgoszczy Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Ceramicznego i Materiałów Budowlanych, które samodzielną działalność prowadziło do 20 września 1949 r. Wtedy to połączone zostało ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Założenia i zadania SITPMB

SITPMB jest obecnie dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem inżynierów i techników wszystkich specjalności, oraz innych osób fizycznych i prawnych, działających w dziedzinie wytwarzania stosowania i rozpowszechniania materiałów budowlanych, szkła i ceramiki. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (SITPMB FSN-T NOT) spełnia następujące zadania: • integruje środowisko techniczne branży • nadaje tytuł rzeczoznawcy branżowego • umożliwia podjęcie pracy w ramach zespołu rzeczoznawców i jego filiach na terenie całego kraju (ekspertyzy, opinie techniczne) • pomaga w uzyskaniu specjalizacji zawodowych • organizuje konkursy na WYRÓB BUDOWLANY ROKU.

Stowarzyszenie zrzesza także specjalistów z uprawnieniami w zakresie: • pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie • prac w obiektach zabytkowej architektury • technologii produkcji i jakości szkła.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej