"Silni stają się silniejsi"

2009-11-06 11:34

Dom Development w październiku wprowadził do sprzedaży dwie nowe inwestycje, które zwiększają liczbę mieszkań dostępnych w obecnej ofercie spółki o 585 lokali. Deweloper jest przygotowany także do bardzo szybkiego wprowadzenia do sprzedaży kolejnych 1233 mieszkań, w ramach 7 projektów. Spółka planuje także zakupy nowych gruntów w Warszawie.

Dom Development SA wypracował po III kwartałach 2009 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 514,7 mln zł oraz zysk netto na poziomie 68,7 mln zł. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2009r. spółka sprzedała łącznie 492 mieszkania. W tym samym czasie Dom Development oddał do użytku 1 164 lokali mieszkalnych.

Sprzedaż i przekazania mieszkań

W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2009 r. Dom Development sprzedał łącznie 492 mieszkania netto (po uwzględnieniu rezygnacji). W samym III kwartale 2009 roku sprzedaż netto spółki wyniosła natomiast 230 mieszkań, a sprzedaż brutto – 251 mieszkań. Warto podkreślić, że sprzedaż w III kwartale 2009 roku była wyższa od sprzedaży w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jest to wynikiem zwiększonego zainteresowania klientów potwierdzającego wzrost realnego popytu na mieszkania.
Sprzedaż mieszkań w trzech kwartałach 2009 roku przedstawia poniższa tabela (dane netto, po uwzględnieniu rezygnacji):

w sztukach
ogółem
III kw. 2009 III kw. 2008 zmiana I-III kw. 2009 I-III kw. 2008 zmiana
230 222 +4% 492 902 -45%

W ciągu 9 miesięcy 2009 roku Dom Development przekazał klientom 1 164 mieszkania. W samym III kwartale przekazanych zostało 296 mieszkań.

Wyniki finansowe

Szczegółowe wyniki dewelopera przedstawiają się następująco (według IAS 18):

w mln PLN III kw. 2009 III kw. 2008 zmiana I-III kw. 2009 I-III kw. 2008 zmiana
przychody 132,1 270,8 -51,2% 514,7 771,0 -33,2%
zysk netto 4,5 76,2 -94,1% 68,7 210,1 -67,3%


Spółka obserwuje od lutego ożywienie na rynku mieszkaniowym, dlatego też wyniki sprzedaży w III kwartale 2009 r. są lepsze niż w poprzednich kwartałach, pomimo wciąż trudnej dostępności kredytów hipotecznych. Obecna sprzedaż wykazuje zdecydowanie trend wzrostowy, a wyniki sprzedaży są istotnie wyższe od zakładanych.

Spółka utrzymuje wysoką płynność oraz bezpieczną strukturę zadłużenia. Na dzień 30 września 2009 roku Dom Development dysponował gotówką wynoszącą 169 mln zł., przy zadłużeniu wymagalnym w ciągu 12 miesięcy wynoszącym 120 mln zł. Spółka przewiduje także wypracowanie w IV kwartale 2009 i w 2010 roku dodatniego cash flow operacyjnego.

Jarosław Szanajca, prezes zarządu
Dom Development SA:


Ożywienie rynkowe sprzyja silnym graczom, do których zalicza sie Dom Development. Nasze wyniki sprzedaży w III kwartale były istotnie lepsze od zakładanych, a początek czwartego
kwartału również pokazuje, że pozytywne tendencje w sprzedaży utrzymują się. W odpowiedzi na obserwowany przez nas popyt, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie w październiku do sprzedaży pierwszych od 15 miesięcy inwestycji mieszkaniowych – osiedla Saska Kępa oraz Derby 9.
Planujemy również zakupy nowych gruntów w Warszawie. Chcemy bardzo efektywnie wykorzystać nasze atuty, którymi są wysoka płynność, bezpieczna struktura zadłużenia oraz silna i rozpoznawalna marka do zwiększenia naszych udziałów rynkowych w sytuacji rynkowego ożywienia. Aby zdynamizować sprzedaż, nie tylko rozszerzamy naszą ofertę mieszkań, ale i wprowadzamy programy ułatwiające naszym klientom zakup własnego lokum. We wrześniu wprowadziliśmy nasz autorski program zamiany mieszkań, który umożliwia zamianę posiadanego mieszkania na większe przy relatywnie niewielkim nakładzie środków własnych. Około 50% naszej oferty odpowiada również warunkom pomocy rządowej dla kupujących, w ramach programu "Rodzina na swoim".

Silny w czasie kryzysu

Dzięki konsekwentnej realizacji strategii przyjętej na czas kryzysu, Dom Development jest w bardzo dobrej kondycji i zamierza efektywnie wykorzystać obecną sytuację rynkowego ożywienia do zwiększenia swoich udziałów w rynku. Spółka rozpoczęła w październiku dwa nowe projekty, tym samym zwiększając swoją obecną ofertę sprzedaży o 585 mieszkań w Warszawie. Dom Development jest w stanie wprowadzić do sprzedaży dodatkowo 1 233 mieszkań w 7 projektach, natychmiast po podjęciu decyzji.

Dom Development utrzymuje silną pozycję gotówkową, co daje spółce znaczną przewagę rynkową oraz elastyczność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Spółka znacznie obniżyła wydatki na ziemię i budowę – w ciągu 9 miesięcy 2009 r. na zakup nowych gruntów zostały poniesione wydatki na poziomie zaledwie 8,9 mln zł w porównaniu do 180 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Znacząco zmniejszyły się też koszty - koszty ogólnego zarządu spadły do 9,9 mln zł w III kwartale 2009, z 15,1 mln zł w analogicznym okresie 2008 r.

Jednocześnie kontrakty zawarte na budowę projektów rozpoczętych w październiku potwierdzają znaczący spadek kosztów budowy metra kwadratowego.

Strategia

Celem strategii Dom Development SA jest utrzymanie i umacnianie pozycji wiodącego dewelopera na warszawskim rynku mieszkaniowym. Spółka nadal koncentruje się na działalności na terenie Warszawy – najbardziej płynnym i zamożnym w Polsce rynku, oraz na segmencie mieszkań popularnych, w którym widzi naturalny, fundamentalny popyt.

Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii przyjętej na czas kryzysu, Dom Development jest bardzo dobrze przygotowany do efektywnego wykorzystania trwającego ożywienia na rynku sprzedaży mieszkań. Utrzymywanie wysokiej płynności i bezpiecznej struktury zadłużenia, zapewniające elastyczność działania, ścisła współpraca z bankami i efektywne pozyskiwanie nowych kredytów, jak również przygotowanie Spółki do szybkiego wprowadzenia do sprzedaży ponad 1 233 mieszkań w 7 projektach, w połączeniu z silną marką Dom Development powodują, że obecna sytuacja rynkowa jest dla spółki szansą na istotne zwiększenie udziałów rynkowych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej