Rok dynamicznych zmian w budownictwie

2015-12-21 13:21
PIIB
Autor: PIIB

Podsumowaniem roku 2015 i refleksjami, co do roku 2016 dzieli się Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Mijający rok 2015 był rokiem dynamicznych zmian w budownictwie. Dotyczy to zarówno naszego samorządu zawodowego, jak i sfery legislacyjnej związanej z budownictwem.
Ubiegłoroczna ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, a następnie rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  wprowadziły nowe regulacje oraz  rozwiązania, które sukcesywnie wdrażamy w  życie, m.in. dotyczy to nadawania uprawnień budowlanych. Musieliśmy dokonać także zmian w dotychczas obowiązującym statucie i podczas II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu PIIB przyjęliśmy nowy statut samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, który uwzględnić musiał postanowienia  ustawy „deregulacyjnej” oraz postulaty naszych członków.

Nadal trwają prace nad Kodeksem budowlanym, na który czekamy.  Będzie on miał podstawowe znaczenie dla działalności naszych członków, inżynierów budownictwa oraz całej naszej branży. Aktywnie uczestniczyliśmy w opiniowaniu poszczególnych etapów prac nad nim, zgłaszając wiele poprawek i uwag.
Szereg działań podjęliśmy także w związku z wejściem w życie ostatnich zmian do ustawy Prawo budowlane, szczególnie w związku z interpretacją GINB w zakresie instalacji wewnętrznych. Pragnę podkreślić, że dzięki  współpracy z GINB doprowadziliśmy do zmiany interpretacji, wprowadzającej w błąd w zakresie zasad przedkładania do organu administracji architektoniczno-budowlanej projektu dla obiektu  kubaturowego bez instalacji wewnętrznych.

Rok 2015 to także rok efektywnej pracy na rzecz naszych koleżanek i kolegów. Dla przykładu wymienię tylko niektóre z działań.  Rozbudowaliśmy gamę naszych usług oferowanych  na portalu internetowym PIIB, z których nasi członkowie mogą korzystać bezpłatnie. Należy do nich m.in. Serwis Budowlany, e-Sekocenbud, Serwis BHP, Prawo ochrony środowiska. Wiedzę zdobytą w ten sposób nasi członkowie mogą wykorzystywać w profesjonalnym wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa. Rozszerzyliśmy także bazę bezpłatnych szkoleń e-learningowych dostępną dla wszystkich osób należących do naszego samorządu.
Z myślą o naszych członkach rozszerzyliśmy na preferencyjnych zasadach zakres ubezpieczenia OC o inne ubezpieczenia, np. ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie wykonywania czynności rzeczoznawcy budowlanego, czy ubezpieczenie czynności polegających na sporządzaniu projektów wykonawczych. Niewiele samorządów zawodowych może pochwalić się taką ofertą dla swoich członków.
Zdecydowaliśmy się także na zakup nieruchomości przy ul. Kujawskiej w Warszawie z myślą o przyszłej siedzibie naszego samorządu.
Doceniona została także nasza działalność na  forum międzynarodowym i nasz kolega Zygmunt Meyer, reprezentujący Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w strukturach Europejskiej Rady Izb Inżynierów został wybrany na wiceprezydenta tej organizacji. A skoro mowa o działalności międzynarodowej to chciałbym dodać, że byliśmy współorganizatorem  tegorocznego 22. Spotkania Izb i Związków Organizacji Budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej V-4, które odbyło się w października w Gdańsku.

Jaki będzie rok 2016?
Chyba nie mniej pracowity od 2015 r. Niedawno zostało powołane do życia Ministerstwo  Infrastruktury i Budownictwa. Liczymy, że skoro wydzielono sektor budownictwa, to będzie łączyło się to także z większym zainteresowaniem sprawami i problemami  branży budowlanej. O partnerskiej współpracy z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa na grudniowym posiedzeniu Krajowej Rady  mówił Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, pod którego nadzorem budownictwo obecnie się znajduje.
Jaki będzie rok 2016 dla branży? Jak szacują eksperci, tempo rozwoju budownictwa w Polsce ma być jeszcze wyższe niż w 2015. Przewidywania na przyszły rok są  optymistyczne i przyczynia się do tego  rozpoczęcie projektów finansowanych z nowej transzy unijnej. Dotyczą one głównie projektów drogowych, kolejowych, energetycznych i związanych z ochroną środowiska. Liczę, że nasi członkowie dzięki aktywizacji rynku inwestycyjnego będą mogli znaleźć satysfakcjonującą ich pracę.
Rok 2016 to także szczególny rok dla naszego samorządu zawodowego, ponieważ będzie to rok naszego jubileuszu - 15-lecia działalności na rzecz środowiska zawodowego inżynierów budownictwa.

Andrzej Roch Robrucki, prezes PIIB
Autor: PIIB Andrzej Roch Robrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej