Rekordowy kwartał Dom Development

2007-11-12 12:33

Co prawda Dom Development działa na rynku warszawskim, gdzie ceny mieszkań są najwyższe, to jednak wynik osiągnięty przez dewelopera po trzech kwartałach 2007 jest uważany za znakomity - przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 674,6 mln zł (wzrost o 29,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego), a zysk netto 157,5 mln zł (wzrost o 72,3%). Od początku roku firma sprzedała łącznie 1361 mieszkań i domów.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Dom Development w III kwartale 2007 r. wyniosły 272,7 mln zł, czyli o 57,4% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży grupy w tym okresie wyniósł 103,2 mln zł, o blisko 85,3% więcej niż rok wcześniej, a EBITDA (czyli zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji) - 79,3 mln zł (wzrost o 93,9%). Z kolei zysk netto w wysokości 65,4 mln zł był o 95,2% wyższy niż w tym samym okresie 2006 r., co oznacza, że był rekordowym wynikiem kwartalnym w dotychczasowej historii firmy.

Wyniki finansowe w III kwartale

w mln zł III kw.
2006
III kw.
2007
zmiana
%
I-III kw.
2006
I-III kw.
2007
zmiana
%
przychody ze sprzedaży 173,3 272,7 +57,4 522,3 674,6 +29,2
zysk brutto 55,7 103,2 +85,3 159,8 254,6 +59,3
EBITDA 40,9 79,3 +93,9 114,7 190,2 +65,8
zysk netto 33,5 65,4 +95,2 91,4 157,5 +72,3

 

W III kwartale 2007 r. firma sprzedała 347 mieszkań i domów. Na łączną liczbę sprzedanych mieszkań i domów składa się 299 mieszkań segmentu popularnego, 46 apartamentów o podwyższonym standardzie i 2 domy jednorodzinne.
Łączna wartość projektów Dom Development w przygotowaniu, pod których realizację są już zabezpieczone grunty, sięga 4,1 mld zł. Obejmują one budowę 8 545 mieszkań i domów.

Kwartalne wyniki finansowe: I kw. 2006 r. - III kw. 2007 r. (w mln zł)

Spółka utrzymuje marże na sprzedaży na wysokim poziomie. Marża brutto na sprzedaży w III kwartale 2007 r. wyniosła 37,8% (rok wcześniej 32,1%, a w II kw. 2007 r. 38,4%) , z kolei rentowność na poziomie netto sięgnęła 24% (rok wcześniej 19,3%, a w II kw. 2007 r.: 23,8%). Obecna wysokość marż wiąże się ciągle z relatywnie wysokim udziałem w sprzedaży projektów o podwyższonym standardzie, jednakże strategia firmy przewiduje systematyczne zwiększanie udziału sprzedaży mieszkań popularnych w sprzedaży ogółem.

Sprzedaż mieszkań w III kwartale

W III kwartale 2007 r. deweloper sprzedał łącznie 347 mieszkania i domy, co oznacza, że liczba mieszkań i domów sprzedanych od początku roku wyniosła 1361, czyli o 57 więcej niż w tym samym okresie roku 2006. Liczba mieszkań przekazanych klientom w samym III kwartale wyniosła 311, w porównaniu z 449 rok wcześniej. Po trzech kwartałach przekazano klientom łącznie 872 lokale mieszkalne (rok wcześniej liczba ta wyniosła 1004).
Zgodnie z przyjętą strategią, spółka zwiększa udział mieszkań popularnych w sprzedaży ogółem, w porównaniu z udziałem w sprzedaży apartamentów o podwyższonym standardzie i domów.
Sprzedaż mieszkań w III kw 2007 r. przedstawia poniższa tabela:

w mln zł III kw.
2006
III kw.
2007
zmiana
%
I-III kw.
2006
I-III kw.
2007
zmiana
%
mieszkania popularne 264 299 +35 848 1112 +264
apartamenty o podwyższonym standardzie 81 46 -35 388 245 -143
apartamenty luksusowe 6 0 -6 40 0 -40
domy jednorodzinne 7 2 -5 28 4 -22
ogółem 358 347 -11 1304 1361 +57

Projekty w realizacji i w przygotowaniu

Obecnie spółka realizuje inwestycje obejmujące ponad 2900 mieszkań i apartamentów o wartości ok. 1,2 mld zł. Ponadto w przygotowaniu i projektach ma 8545 mieszkań i domów. Wartość tych projektów to ok. 4,1 mld zł, z czego ponad 80% wartości stanowi segment mieszkań popularnych.
Dom Development ma obecnie rekordowo wysoki bank ziemi. Grunty własne lub zabezpieczone na podstawie umów pozwalają na wybudowanie niemal 12 000 lokali w  najbliższych kilku latach. Obecnie firma negocjuje zakup gruntów pod kolejnych 11 900 mieszkań.
Projekty realizowane i w przygotowaniu Dom Development SA przedstawia poniższa tabela:

ilość mieszkań stan na 09.08.2007 stan na 12.11.2007 zmiana w %
projekty ukończone 9220 9866 +646
projekty w realizacji 3273 2869 -404
projekty w przygotowaniu 7328 8545 +1217
ogółem 19 821 21 280 + 1459

Strategia Dom Development

Celem strategii rozwoju firmy jest systematyczne umacnianie pozycji wiodącego dewelopera na warszawskim rynku mieszkaniowym, oraz znalezienie się - w perspektywie najbliższych kilku lat - w gronie kluczowych graczy na rynkach wybranych dużych miast poza Warszawą. Spółka chce osiągnąć swój cel przede wszystkim poprzez koncentrację na segmencie mieszkań popularnych, a także sprzedaż apartamentów o podwyższonym standardzie i domów.

"Trzeci kwartał był dla nas okresem rekordów: pobiliśmy nasz rekord z II kwartału, jeśli chodzi o wysokość zysku netto, osiągając najwyższy kwartalny zysk netto w historii firmy. Jednocześnie, dzięki dokonanym w ostatnich miesiącach zakupom, dysponujemy obecnie rekordowo wysokim bankiem ziemi, zapewniającym nam grunty pod budowę blisko 11 400 lokali mieszkalnych w ciągu najbliższych kilku lat. Negocjujemy dalsze zakupy ziemi, systematycznie wprowadzamy do sprzedaży kolejne atrakcyjne projekty. Poważnie bierzemy pod uwagę także rozwój poprzez akwizycje" - podsumowuje Jarosław Szanajca, prezes zarządu Dom Development SA.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej