Rekordowy kwartał Dom Development

2007-11-12 12:33

Co prawda Dom Development działa na rynku warszawskim, gdzie ceny mieszkań są najwyższe, to jednak wynik osiągnięty przez dewelopera po trzech kwartałach 2007 jest uważany za znakomity - przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 674,6 mln zł (wzrost o 29,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego), a zysk netto 157,5 mln zł (wzrost o 72,3%). Od początku roku firma sprzedała łącznie 1361 mieszkań i domów.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Dom Development w III kwartale 2007 r. wyniosły 272,7 mln zł, czyli o 57,4% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży grupy w tym okresie wyniósł 103,2 mln zł, o blisko 85,3% więcej niż rok wcześniej, a EBITDA (czyli zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji) - 79,3 mln zł (wzrost o 93,9%). Z kolei zysk netto w wysokości 65,4 mln zł był o 95,2% wyższy niż w tym samym okresie 2006 r., co oznacza, że był rekordowym wynikiem kwartalnym w dotychczasowej historii firmy.

Wyniki finansowe w III kwartale

w mln zł III kw.
2006
III kw.
2007
zmiana
%
I-III kw.
2006
I-III kw.
2007
zmiana
%
przychody ze sprzedaży 173,3 272,7 +57,4 522,3 674,6 +29,2
zysk brutto 55,7 103,2 +85,3 159,8 254,6 +59,3
EBITDA 40,9 79,3 +93,9 114,7 190,2 +65,8
zysk netto 33,5 65,4 +95,2 91,4 157,5 +72,3

 

W III kwartale 2007 r. firma sprzedała 347 mieszkań i domów. Na łączną liczbę sprzedanych mieszkań i domów składa się 299 mieszkań segmentu popularnego, 46 apartamentów o podwyższonym standardzie i 2 domy jednorodzinne.
Łączna wartość projektów Dom Development w przygotowaniu, pod których realizację są już zabezpieczone grunty, sięga 4,1 mld zł. Obejmują one budowę 8 545 mieszkań i domów.

Kwartalne wyniki finansowe: I kw. 2006 r. - III kw. 2007 r. (w mln zł)

Spółka utrzymuje marże na sprzedaży na wysokim poziomie. Marża brutto na sprzedaży w III kwartale 2007 r. wyniosła 37,8% (rok wcześniej 32,1%, a w II kw. 2007 r. 38,4%) , z kolei rentowność na poziomie netto sięgnęła 24% (rok wcześniej 19,3%, a w II kw. 2007 r.: 23,8%). Obecna wysokość marż wiąże się ciągle z relatywnie wysokim udziałem w sprzedaży projektów o podwyższonym standardzie, jednakże strategia firmy przewiduje systematyczne zwiększanie udziału sprzedaży mieszkań popularnych w sprzedaży ogółem.

Sprzedaż mieszkań w III kwartale

W III kwartale 2007 r. deweloper sprzedał łącznie 347 mieszkania i domy, co oznacza, że liczba mieszkań i domów sprzedanych od początku roku wyniosła 1361, czyli o 57 więcej niż w tym samym okresie roku 2006. Liczba mieszkań przekazanych klientom w samym III kwartale wyniosła 311, w porównaniu z 449 rok wcześniej. Po trzech kwartałach przekazano klientom łącznie 872 lokale mieszkalne (rok wcześniej liczba ta wyniosła 1004).
Zgodnie z przyjętą strategią, spółka zwiększa udział mieszkań popularnych w sprzedaży ogółem, w porównaniu z udziałem w sprzedaży apartamentów o podwyższonym standardzie i domów.
Sprzedaż mieszkań w III kw 2007 r. przedstawia poniższa tabela:

w mln zł III kw.
2006
III kw.
2007
zmiana
%
I-III kw.
2006
I-III kw.
2007
zmiana
%
mieszkania popularne 264 299 +35 848 1112 +264
apartamenty o podwyższonym standardzie 81 46 -35 388 245 -143
apartamenty luksusowe 6 0 -6 40 0 -40
domy jednorodzinne 7 2 -5 28 4 -22
ogółem 358 347 -11 1304 1361 +57

Projekty w realizacji i w przygotowaniu

Obecnie spółka realizuje inwestycje obejmujące ponad 2900 mieszkań i apartamentów o wartości ok. 1,2 mld zł. Ponadto w przygotowaniu i projektach ma 8545 mieszkań i domów. Wartość tych projektów to ok. 4,1 mld zł, z czego ponad 80% wartości stanowi segment mieszkań popularnych.
Dom Development ma obecnie rekordowo wysoki bank ziemi. Grunty własne lub zabezpieczone na podstawie umów pozwalają na wybudowanie niemal 12 000 lokali w  najbliższych kilku latach. Obecnie firma negocjuje zakup gruntów pod kolejnych 11 900 mieszkań.
Projekty realizowane i w przygotowaniu Dom Development SA przedstawia poniższa tabela:

ilość mieszkań stan na 09.08.2007 stan na 12.11.2007 zmiana w %
projekty ukończone 9220 9866 +646
projekty w realizacji 3273 2869 -404
projekty w przygotowaniu 7328 8545 +1217
ogółem 19 821 21 280 + 1459

Strategia Dom Development

Celem strategii rozwoju firmy jest systematyczne umacnianie pozycji wiodącego dewelopera na warszawskim rynku mieszkaniowym, oraz znalezienie się - w perspektywie najbliższych kilku lat - w gronie kluczowych graczy na rynkach wybranych dużych miast poza Warszawą. Spółka chce osiągnąć swój cel przede wszystkim poprzez koncentrację na segmencie mieszkań popularnych, a także sprzedaż apartamentów o podwyższonym standardzie i domów.

"Trzeci kwartał był dla nas okresem rekordów: pobiliśmy nasz rekord z II kwartału, jeśli chodzi o wysokość zysku netto, osiągając najwyższy kwartalny zysk netto w historii firmy. Jednocześnie, dzięki dokonanym w ostatnich miesiącach zakupom, dysponujemy obecnie rekordowo wysokim bankiem ziemi, zapewniającym nam grunty pod budowę blisko 11 400 lokali mieszkalnych w ciągu najbliższych kilku lat. Negocjujemy dalsze zakupy ziemi, systematycznie wprowadzamy do sprzedaży kolejne atrakcyjne projekty. Poważnie bierzemy pod uwagę także rozwój poprzez akwizycje" - podsumowuje Jarosław Szanajca, prezes zarządu Dom Development SA.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej