Przychody? Zdecydowany wzrost - spółka GTC opublikowała wyniki finansowe za 2009 r.

2010-02-26 11:21

Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała wyniki finansowe za 2009 r. Przychody z wynajmu podwyższyły się o 33,6% rok do roku, notując poziom 96,2 mln euro. Zysk brutto z działalności operacyjnej wzrósł do 85,2 mln euro ( +36% w porównaniu z 2008 r.).

TC pokazała silny wzrost przychodów w 2009
• Przychody operacyjne wzrosły o 36,5% rok do roku, do 156,4 mln euro 
• Strata netto 139.4 mln euro w 2009 wynika głównie z aktualizacji wyceny portfela nieruchomości i gruntów
• Poziom gotówki i depozytów na koniec 2009 r. to 215 mln euro 
• Zobowiązania długoterminowe do łącznych aktywów utrzymały się na umiarkowanym poziomie 54% 
• Tylko 5% długu jest wymagane w każdym z najbliższych dwóch lat, podczas gdy 56% zobowiązań przypada na rok 2015 i lata późniejsze
Marża operacyjna na wynajmie wzrosła do 77% (z 74% w 2008 r.), głównie z powodu wyższego poziomu wynajmu powierzchni w nowo ukończonych inwestycjach.

Przychody ze sprzedaży mieszkań podniosły się do 60,1 mln euro (wzrost o 42% z 42,5 mln euro rok wcześniej) i były wynikiem oddania do użytku mieszkań sprzedawanych w 2008 i 2009 r. Marża brutto na sprzedaży mieszkań utrzymała się na poziomie ok. 20%.

Negatywny trend dotyczący stawek czynszu i wzrost stóp kapitalizacji wpłynął na stratę z aktualizacji wyceny nieruchomości w wysokości 172,3 mln euro w 2009 r.

- GTC w sposób przejrzysty aktualizuje wartość nieruchomości inwestycyjnych, aby pokazać rynkową wartość portfela oszacowaną przez niezależnych rzeczoznawców. W związku ze wzrostem stóp kapitalizacji średnio o ok. 100 punktów bazowych w 2009 r. i obniżeniem szacowanych czynszów rynkowych (ERV), głównie w IV kwartale br., GTC zanotowała w całym roku stratę netto. Nie ma ona jednak żadnego wpływu na przychody operacyjne i cash flow – wyjaśnia Erez Boniel, dyrektor finansowy GTC. - GTC nadal utrzymuje wysoki poziom gotówki, umiarkowaną dźwignię finansową i korzysta z odległej zapadalności zobowiązań.

GTC kontynuowała pozyskiwanie finansowania przy niskich kosztach. W 2009 r. spółka zaciągnęła ponad 400 mln euro nowych kredytów na finansowanie inwestycji dzięki świetnym, długoletnim relacjom z wiodącymi bankami europejskimi. Średni koszt obecnego zadłużenia GTC wynosi 6,1%.

W sierpniu 2009 r. warszawska Galeria Mokotów – flagowe centrum handlowe GTC, otrzymała kredyt refinansowy o wartości 205 mln euro.

- Wyniki operacyjne GTC potwierdzają zdolność do efektywnego działania także podczas kryzysu gospodarczego. Kierownictwo GTC udowodniło, że nawet w tak trudnych czasach spółka jest w stanie pozyskiwać nowe finansowanie i realizować duże, prestiżowe obiekty najwyższej klasy. Wierzymy, że rynek nieruchomości w Europie Centralnej i Wschodniej odbije się w 2010 r., wzrośnie zarówno popyt najemców jak i wolumen transakcji na rynku inwestycyjnym. GTC zajmuje czołową pozycje an rynku i jest odpowiednio przygotowane do wykorzystania pozytywnych trendów w Polsce oraz w innych krajach regionu – mówi Eli Alroy, przewodniczący Rady Nadzorczej GTC.

W 2009 r. GTC z sukcesem zakończyła realizację kilku pierwszorzędnych inwestycji:

  • W czerwcu oddano do użytku Centrum Biurowe Kazimierz w Krakowie, w którym ponad 90% powierzchni jest wynajęte, głównie przez State Street (12 000 m2) i Ernst&Young (1 000 m2).
  • Galerię Jurajską, pierwsze nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe w Częstochowie o powierzchni do wynajęcia 49 000 m2 otwarto w październiku 2009 r.
  • W IV kwartale 2009 r. GTC oddało do użytku City Gate w Bukareszcie – kompleks dwóch biurowców klasy A o łącznej powierzchni do wynajęcia 44 000 m2.
  • W grudniu 2009 r. GTC zrealizowała trzeci biurowiec w warszawskim kompleksie Platinium Business Park.

Łącznie na koniec 2009 r. portfel ukończonych komercyjnych inwestycji spółki zwiększył się do 455 000 m2 powierzchni do wynajęcia netto. Na lata 2010-2011 planowane jest oddanie do użytku kolejnych 240 000 m2 oraz 90 000 m2 powierzchni mieszkalnej.

W 2009 r. GTC wykorzystała okazję do zwiększenia udziałów w dwóch dużych inwestycjach. W City Gate udział GTC zwiększył się do 59%, a w spółce realizującej Galerię Burgas w Bułgarii GTC wykupiła udziały mniejszościowego udziałowca i teraz posiada 100% kapitału spółki. Łączny koszt tych dwóch inwestycji wyniósł 12 mln euro.

GTC będzie nadal starała się wykorzystać swoje zasoby gotówkowe i pozyskane finansowanie zewnętrzne do nowych inwestycji na obecnych rynkach, zarówno dla zwiększenia udziałów w posiadanych projektach, jak i nabywając nowe projekty.

W 2010 r. GTC planuje rozpocząć budowę kolejnych budynków biurowych w Warszawie i Bukareszcie oraz centrów handlowych: Avenue Mall w chorwackim Osijeku i Galleria Burgas w Bułgarii. Wraz z budową obiektów, których realizacja już się rozpoczęła, jak i z nowymi akwizycjami, GTC zainwestuje łącznie pomiędzy 200 a 300 mln euro w 2010 r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej