PPG inwestuje w cyfryzację. Zakład we Wrocławiu jest sercem innowacji - wywiad z Jesse Hudson

2022-09-26 8:57

PPG ma we Wrocławiu Regionalne Centrum Usług - wyspecjalizowany ośrodek świadczący usługi wspierające działalność oddziałów firmy na całym świecie. Specjaliści zajmują się tam, m.in. tworzeniem, rozwijaniem i wsparciem technologii webowych oraz mobilnych platform cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji w produkcji. Fabryka PPG Deco Polska we Wrocławiu jest jednym z największych zakładów produkcyjnych w Europie.

Na pytania odpowiada Jesse Hudson, IT Site Leader, PPG Global Business Services Poland
Na pytania odpowiada Jesse Hudson, IT Site Leader, PPG Global Business Services Poland

Cyfryzacja i wprowadzanie nowych technologii nie są celem same w sobie. Jakie więc cele stawia sobie PPG wprowadzając cyfryzację produkcji?

PPG od kilkudziesięciu lat w dużej mierze opiera swój rozwój na akwizycjach, co oznacza, że każdego roku łączymy się z dwoma lub trzema unikalnymi ekosystemami technologicznymi, z których najnowszym jest Tikkurila. Co więcej, jednostki biznesowe PPG historycznie prowadziły własne działy IT, korzystając z technologii lokalnych, co skutkowało znacznym nakładaniem się z punktu widzenia zasięgu aplikacji.

Jednak w ciągu ostatnich pięciu lat nastąpiła poważna zmiana w kierunku zmniejszenia tej złożoności. Głównym celem cyfryzacji jest zatem budowanie globalnych organizacji, identyfikowanie strategicznych technologii, racjonalizacja portfela aplikacji i przenoszenie ekosystemu technologicznego PPG do chmury.

Jakie konkretne narzędzia i rozwiązania są wprowadzane?

Przechodząc do chmury stosujemy kilka rozwiązań. Patrząc na back-end (logika kryjąca się za aplikacją, odpowiadająca za zapis i obróbkę danych, niewidzialna dla użytkownika - przyp. red.) PPG współpracuje z firmą Microsoft w celu tworzenia operacji na danych, rozwoju infrastruktury w środowisku Azure oraz dywersyfikacji obecności w chmurze, również poprzez wdrażanie rozwiązań w Amazon Web Services (przetwarzanie danych w chmurze - przyp. red.).

Jeśli chodzi o front-end (interakcja z użytkownikiem - przyp. red.), PPG jest w trakcie przekształcania swojego złożonego portfolio ERP (eng. enterprise resource planning, efektywne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa - przyp. red.) w jedno, globalne rozwiązanie SAP.

Ponadto firma PPG zastąpiła systemy lokalne i regionalne rozwiązaniami Workday i Jaegger, jako globalnymi technologiami HR i zaopatrzenia, wspieranymi przez platformę ServiceNow.

W jakich projektach kierowane przez Pana Centrum Technologiczne PPG we Wrocławiu odegrało kluczową rolę?

Dział IT w Centrum Technologicznym w PPG Global Business Services we Wrocławiu odgrywa ważną rolę w planach strategicznych. Rozwijając się systematycznie, zapewnia szeroką gamę usług IT różnym interesariuszom w całym PPG, zarówno współpracownikom indywidualnym, jak i całym zespołom. Z najciekawszych projektów mogę wymieć dwa.

Pierwszy to system PPG AIM. Jest to platforma oparta na algorytmach firmy PPG, której celem jest pomoc zarządcom obiektów, właścicielom nieruchomości i inżynierom utrzymania ruchu w analizie ich obiektów zewnętrznych i aktywów w celu w celu określenia stanu powłok malarskich i oszacowania, kiedy konieczne będzie wykonanie ich renowacji. Technologia ta obsługiwana jest również przez drony, co jest pomocne, biorąc pod uwagę, że wiele obiektów przemysłowych składa się z dużych budynków, do których dotarcie jest utrudnione. Dzięki wykorzystaniu drona, uzyskujemy dostęp do wszystkich, nawet trudno dostępnych powierzchni, co pozwala na bardziej wiarygodne analizy istniejących warunków, a w efekcie bardziej rzetelne szacunki i planowanie budżetu.

Drugim ciekawym projektem jest Client Link, platforma ułatwiająca zarządzanie klientami. W wyniku dziesięcioleci globalnych przejęć, środowisko obsługi klienta PPG jest złożone i wielowarstwowe. Rok 2018 przyniósł zmianę wraz z wprowadzeniem globalnego rozwiązania SAP C4/HANA. Rozwiązanie jest sukcesywnie wdrażane w nowych obszarach, region po regionie, i jednostka biznesowa po jednostce biznesowej, przy pełnym wsparciu wrocławskiego zespołu.

Client Link gromadzi informacje o klientach w różnych regionach, sektorach i działach, dzięki czemu przyczynia się do lepszego pokrycia klientów i ułatwia wymianę informacji pomiędzy naszymi zespołami ds. obsługi klienta. Takie łączenie wiedzy i maksymalizacja współpracy są szczególnie ważne w dzisiejszym bardzo dynamicznym świecie. Projekt Client Link zapewnia również naszym klientom ujednolicone doświadczenia przy jednoczesnej racjonalizacji naszego zaplecza środowiska IT.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej