Polimex-Mostostal zawarł umowę z wierzycielami

2012-07-25 17:08
ABM Solid podpisał z Chińczykami umowę o współpracy
Autor: Prospects Magazine

Polimex-Mostosal podpisał umowę z wierzycielami i tym samym banki i obligatariusze powstrzymają się od egzekwowania od spółki zobowiązań finansowych.

Polimex-Mostostal poinformował 25 lipca, że podpisał umowę z wierzycielami. Łączna ekspozycja finansowa wierzycieli budowlanej spółki z tytułu udzielonych wykonawcy kredytów i gwarancji oraz wyemitowanych obligacji na dzień 24 lipca 2012 roku wyniosła 2 456,7 mln złotych. W najbiższych czterech miesiącach Polimex będzie negocjować z wierzycielami finansowymi ostateczne porozumienie zmieniające warunki finansowania dłużnego spółki - tak wynika z zapisów zawartej umowy. Dodatkowo, wykonawca podpisał z bankami finansującymi działalność spółki oraz obligatariuszami umowę w sprawie powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań spółki.

Zobacz także: Polimex-Mostostal chce budować stadiony za granicą. WIDEO

Banki wstrzymają się z egzekwowaniem należności

- Na mocy zawartej umowy nastąpiło przesunięcie wymagalności zobowiązań wobec wierzycieli, które stały się wymagalne przed podpisaniem umowy lub które stałyby się wymagalne w trakcie jej obowiązywania, do końca okresu obowiązywania moratorium - wyjaśnia Konrad Jaskóła, prezes Polimexu.

W okresie obowiązywania umowy każdy wierzyciel zobowiązał się do powstrzymania się od wykonywania swych praw z tytułu zadłużenia finansowego w stosunku do spółki. Polimex zobowiązał się ustanowić na rzecz wierzycieli hipoteki łączne na nieruchomościach spółki i jej podmiotów zależnych o wartości ok. 330 mln złotych. W ramach umowy spółka będzie płacić na rzecz banków opłatę z tytułu zawarcia umowy w wysokości odpowiadającej 0,75% całkowitej ekspozycji banków w stosunku rocznym na dzień 24 lipca 2012 r. W celu zawarcia ostatecznego porozumienia z wierzycielami, spółka zobowiązała się także dostarczać wierzycielom informacje na temat planowanych działań restrukturyzacyjnych oraz prognozowanej sytuacji finansowej, a także zatrudni doradcę, który dokona niezależnej oceny informacji przedstawionych przez spółkę.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej