Polimex-Mostostal: wyniki są dobre

2009-11-10 10:42

"Rezultaty spółki i Grupy pokrywają się z założeniami. Podsumowane wyniki finansowe za trzy kwartały 2009 r. są dobre. Przychody i zysk netto wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przewidujemy, że bieżący rok, pomimo spowolnienia gospodarczego, zakończymy wynikami na satysfakcjonującym poziomie" – informuje Konrad Jaskóła, prezes zarządu spółki Polimex-Mostostal.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2009 r. wyniosły 3 311,9 mln zł i wzrosły do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,44 %. Zysk netto w porównywanym okresie zrósł o 15,13% i sięgnął 105,9 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 190,8 mln zł i był o 10,44% wyższy niŜ w analogicznym okresie 2008 r. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 11,1% wobec 10,5% po trzech kwartałach 2008 r. Marża netto po trzech kwartałach 2009 r. wyniosła 3,2% wobec 3,0% po trzech kwartałach 2008. Portfel zamówień sięga obecnie 7 mld zł.
Rozwój organiczny
Rozbudowa zdolności produkcyjnych jest jednym z istotnych czynników wspierających osiąganie satysfakcjonującej dynamiki wzrostu spółki i Grupy. Do największych, zakończonych w br. inwestycji zaliczamy rozbudowę mocy produkcyjnych w Siedlcach, w Fabryce Kotłów SEFAKO w Sędziszowie oraz w zakładach prefabrykacji rurociągów Energop w Sochaczewie. Łączne nakłady na ich realizację to ok. 400 mln zł.
- Efektem inwestycji jest unowocześniony park maszynowy, bardziej wydajne procesy produkcyjne. Zwiększyliśmy zdolności wytwarzania wysokomarżowych konstrukcji stalowych, kotłów energetycznych na różne paliwa oraz prefabrykacji rurociągów. Staliśmy się bardziej konkurencyjni w segmentach produkcji i usług. Jestem przekonany, że te inwestycje przyniosą spółce korzyści – uzupełnia Konrad Jaskóła. - Istotną kwestią są przysługujące spółce znaczące ulgi podatkowe (w wysokości do 40% wartości inwestycji) wynikające z faktu realizacji tych inwestycji w ramach specjalnych stref ekonomicznych Siedlcach (Tarnobrzeska SSE) i Sędziszowie (Starachowicka SSE).
W nowym Zakładzie Wyrobów Stalowych i Malarni w Siedlcach produkcja została uruchomiona 5 listopada 2009 r. Polimex-Mostostal SA w ramach nowej inwestycji uruchomił bardzo nowoczesne ciągi technologiczne, stworzył możliwości produkcyjne ciężkich konstrukcji stalowych, zastosował wydajne maszyny do obróbki materiałów i podzespołów oraz możliwości malarskich, a także wdrożył programy informatyczne wspomagające zarządzanie produkcją. Wdrożenie projektu oznacza także dalszą poprawę bezpieczeństwa pracowników i warunków pracy oraz podwyższenie poziomu ochrony środowiska. Stworzone zostało ponad 300 nowych miejsc pracy.

Akwizycje
W okresie trzech kwartałów br. Polimex-Mostostal nie zrealizował dużych akwizycji: 
• w styczniu 2009 r. zarząd podjął decyzję w sprawie połączenia Energotechniki i Biprokwasu oraz zlokalizowania działalności w nowej siedzibie w Gliwicach, tworząc Centrum Projektowe PxM
• w lutym 2009 r. Polimex-Mostostal podpisał umowę nabycia udziałów w Pracowni Wodno–Chemicznej „EKONOMIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. "EKONOMIA" specjalizuje się w usługach w zakresie uzdatniania wody i ścieków przemysłowych.

Popyt krajowy
Od początku tego roku Polimex-Mostostal podpisał wiele kontraktów, w tym również na realizację dużych inwestycji, jak np.: 
• kontrakt o wartości ponad 691 mln zł netto na budowę odcinka autostrady A2, 
• kontrakt na dostawę i montaż 6819 ton konstrukcji stalowych oraz montaż 1628 ton urządzeń o wartości blisko 84 mln zł netto dla systemu nawęglania w Elektrowni Bełchatów, 
• umowę na budowę odcinka autostrady A1 od węzła Sośnica do węzła Maciejów za 900 mln zł netto,
• drugi kontrakt na prace przy przebudowie stadionu Wisły w Krakowie - wartość realizowanych tam prac wynosi 244 mln zł netto, 
• umowę na budowę w Warszawie Muzeum Historii śydów Polskich za 125 mln zł netto, 
• kontrakt na dostawy i montaż konstrukcji stalowych w elektrowni Neurath w Grevenbroich, (Niemcy) za ponad 55 mln zł netto, 
• kontrakt na budowę nowej hali wystawowej oraz budynku wejściowo-recepcyjnego na terenie Targów w Kielcach za ponad 35 mln zł. netto, 
• umowę na przebudowę jednej z głównych arterii w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Wyszyńskiego - za 18 mln zł netto, 
• kontrakt na modernizację linii kolejowej Warszawa-Gdynia – na kwotę ponad 250 mln EUR netto zawarty przez konsorcjum z udziałem Torpolu - spółki zależnej w 100% od Polimex-Mostostal.

Perspektywy dla nowych kontraktów
- Zawieranie kontraktów z terminami realizacji na przyszły rok i lata kolejne stało się jednym z głównych zadań służb marketingowych. Jestem jednak spokojny, ponieważ sukcesywnie zapełniamy portfel kolejnymi zamówieniami. Aktualnie portfel zamówień sięga 7 mld zł, z czego na 2010 r. mamy podpisane kontrakty na kwotę ok. 3,5 mld zł. Skuteczne są nasze akcje ofertowe. Wspomnę w tym miejscu o ofercie o wartości ponad 121 mln zł na budowę kompletnej nstalacji odstawy urobku dla Lubelskiego Węgla "Bogdanka" SA, która okazała się najkorzystniejsza dla zamawiającego - informuje prezes Jaskóła.
Od kilku lat spółka konsekwentnie zwiększa w swoim portfelu liczbę kontraktów drogowych i kolejowych. Aktualnie Grupa realizuje kilka znaczących kontraktów w tym sektorze i będzie nadal rozwijać tę działalność. Tegoroczna sprzedaż w drogownictwie wyniesie około 500 mln zł, przy zeszłorocznej przekraczającej nieco 400 mln zł. Podobnie w kolejnictwie nasza sprzedaż wzrośnie z 300 mln zł. w 2008 roku do ponad 500 mln zł w br. Wzrost w tych branżach będzie wyższy niż średni w całej Grupie.
Kilkanaście dni temu nastąpiło formalne przekazanie do eksploatacji zrealizowanego przez Polimex-Mostostal odcinka autostrady A4 Kraków–Szarów. Wspomnieć należy jeszcze o złożeniu przez spółkę oferty z najlepszą ceną na budowę odcinka autostrady A4 od węzła Szarów do węzła Brzesko. Cena oferty to 779 mln zł brutto.
- Ponadto Polimex-Mostostal złożył ofertę z najlepszą ceną wynoszącą 0,5 mld zł na budowę bloku energetycznego na południu Polski – dodaje Prezes Jaskóla. - Energetyka to jeden z najbardziej rozwojowych obszarów gospodarki. Polimex-Mostostal ma w tym sektorze duże doświadczenie i silną pozycję generalnego wykonawcy. Budując swoją strategię na najbliższe lata, uwzględniliśmy perspektywy rysujące się przed tą branżą i aktywnie uczestniczymy w jej rozwoju. Spółka oferuje kompleksową realizację projektów energetycznych, głównie jako generalny realizator inwestycji. Współpracujemy ze światowymi liderami w sektorze energetyki takimi jak: Alstom Power, Tecnimont SpA, BWE, Siemens, Austrian Energy. W naszym portfolio znalazły się kontrakty dla największych polskich i zagranicznych firm nergetycznych. Obecnie realizujemy m.in. prace dla elektrowni Bełchatów, Elektrociepłowni śerań, elektrowni Neurath i Westfallen (Niemcy). Spodziewamy się kolejnych dużych zleceń.

Stabilna i mocna pozycja Polimexu-Mostostalu
Zarząd spółki prowadzi systemowe działania dla obnizania kosztów jak również, z drugiej strony, planuje dalszy rozwój firmy. Takie podejście ma na celu stabilizowanie i zwiększanie wartość spółki. W ramach tych działań zarząd m.in. wdrożył projekt porządkowania struktury Grupy. Działania restrukturyzacyjne obejmują następujące spółki Grupy: Energomontaż Północ SA, Naftobudowa SA, Naftoremont Sp. z o.o., ZRE Kraków Sp. z o.o., ZRE Lublin SA., EPE Rybnik Sp. z o.o. oraz ECE Remont Sp. z o.o. W wyniku restrukturyzacji Polimex-Mostostal pozyska 100% akcji ww. spółek oraz włączy je do swojej struktury organizacyjnej.
- Harmonogram procesu restrukturyzacji zakłada, że w pierwszej dekadzie listopada zostanie dokonana wycena spółek i przygotowana propozycja parytetu wymiany akcji. Równolegle sporządzone zostanie memorandum informacyjne, jako dokument niezbędny w celu wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych akcji wyemitowanych dla mniejszościowych akcjonariuszy objętych procesem restrukturyzacji spółek. Zakładając pozytywne decyzje organów spółek i instytucji zewnętrznych proces inkorporacji winien być zakończony w II kwartale 2010 r. – informuje prezes Jaskóła.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej