Polimex-Mostostal: wyniki są dobre

2009-11-10 10:42

"Rezultaty spółki i Grupy pokrywają się z założeniami. Podsumowane wyniki finansowe za trzy kwartały 2009 r. są dobre. Przychody i zysk netto wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przewidujemy, że bieżący rok, pomimo spowolnienia gospodarczego, zakończymy wynikami na satysfakcjonującym poziomie" – informuje Konrad Jaskóła, prezes zarządu spółki Polimex-Mostostal.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2009 r. wyniosły 3 311,9 mln zł i wzrosły do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,44 %. Zysk netto w porównywanym okresie zrósł o 15,13% i sięgnął 105,9 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 190,8 mln zł i był o 10,44% wyższy niŜ w analogicznym okresie 2008 r. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 11,1% wobec 10,5% po trzech kwartałach 2008 r. Marża netto po trzech kwartałach 2009 r. wyniosła 3,2% wobec 3,0% po trzech kwartałach 2008. Portfel zamówień sięga obecnie 7 mld zł.
Rozwój organiczny
Rozbudowa zdolności produkcyjnych jest jednym z istotnych czynników wspierających osiąganie satysfakcjonującej dynamiki wzrostu spółki i Grupy. Do największych, zakończonych w br. inwestycji zaliczamy rozbudowę mocy produkcyjnych w Siedlcach, w Fabryce Kotłów SEFAKO w Sędziszowie oraz w zakładach prefabrykacji rurociągów Energop w Sochaczewie. Łączne nakłady na ich realizację to ok. 400 mln zł.
- Efektem inwestycji jest unowocześniony park maszynowy, bardziej wydajne procesy produkcyjne. Zwiększyliśmy zdolności wytwarzania wysokomarżowych konstrukcji stalowych, kotłów energetycznych na różne paliwa oraz prefabrykacji rurociągów. Staliśmy się bardziej konkurencyjni w segmentach produkcji i usług. Jestem przekonany, że te inwestycje przyniosą spółce korzyści – uzupełnia Konrad Jaskóła. - Istotną kwestią są przysługujące spółce znaczące ulgi podatkowe (w wysokości do 40% wartości inwestycji) wynikające z faktu realizacji tych inwestycji w ramach specjalnych stref ekonomicznych Siedlcach (Tarnobrzeska SSE) i Sędziszowie (Starachowicka SSE).
W nowym Zakładzie Wyrobów Stalowych i Malarni w Siedlcach produkcja została uruchomiona 5 listopada 2009 r. Polimex-Mostostal SA w ramach nowej inwestycji uruchomił bardzo nowoczesne ciągi technologiczne, stworzył możliwości produkcyjne ciężkich konstrukcji stalowych, zastosował wydajne maszyny do obróbki materiałów i podzespołów oraz możliwości malarskich, a także wdrożył programy informatyczne wspomagające zarządzanie produkcją. Wdrożenie projektu oznacza także dalszą poprawę bezpieczeństwa pracowników i warunków pracy oraz podwyższenie poziomu ochrony środowiska. Stworzone zostało ponad 300 nowych miejsc pracy.

Akwizycje
W okresie trzech kwartałów br. Polimex-Mostostal nie zrealizował dużych akwizycji: 
• w styczniu 2009 r. zarząd podjął decyzję w sprawie połączenia Energotechniki i Biprokwasu oraz zlokalizowania działalności w nowej siedzibie w Gliwicach, tworząc Centrum Projektowe PxM
• w lutym 2009 r. Polimex-Mostostal podpisał umowę nabycia udziałów w Pracowni Wodno–Chemicznej „EKONOMIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. "EKONOMIA" specjalizuje się w usługach w zakresie uzdatniania wody i ścieków przemysłowych.

Popyt krajowy
Od początku tego roku Polimex-Mostostal podpisał wiele kontraktów, w tym również na realizację dużych inwestycji, jak np.: 
• kontrakt o wartości ponad 691 mln zł netto na budowę odcinka autostrady A2, 
• kontrakt na dostawę i montaż 6819 ton konstrukcji stalowych oraz montaż 1628 ton urządzeń o wartości blisko 84 mln zł netto dla systemu nawęglania w Elektrowni Bełchatów, 
• umowę na budowę odcinka autostrady A1 od węzła Sośnica do węzła Maciejów za 900 mln zł netto,
• drugi kontrakt na prace przy przebudowie stadionu Wisły w Krakowie - wartość realizowanych tam prac wynosi 244 mln zł netto, 
• umowę na budowę w Warszawie Muzeum Historii śydów Polskich za 125 mln zł netto, 
• kontrakt na dostawy i montaż konstrukcji stalowych w elektrowni Neurath w Grevenbroich, (Niemcy) za ponad 55 mln zł netto, 
• kontrakt na budowę nowej hali wystawowej oraz budynku wejściowo-recepcyjnego na terenie Targów w Kielcach za ponad 35 mln zł. netto, 
• umowę na przebudowę jednej z głównych arterii w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Wyszyńskiego - za 18 mln zł netto, 
• kontrakt na modernizację linii kolejowej Warszawa-Gdynia – na kwotę ponad 250 mln EUR netto zawarty przez konsorcjum z udziałem Torpolu - spółki zależnej w 100% od Polimex-Mostostal.

Perspektywy dla nowych kontraktów
- Zawieranie kontraktów z terminami realizacji na przyszły rok i lata kolejne stało się jednym z głównych zadań służb marketingowych. Jestem jednak spokojny, ponieważ sukcesywnie zapełniamy portfel kolejnymi zamówieniami. Aktualnie portfel zamówień sięga 7 mld zł, z czego na 2010 r. mamy podpisane kontrakty na kwotę ok. 3,5 mld zł. Skuteczne są nasze akcje ofertowe. Wspomnę w tym miejscu o ofercie o wartości ponad 121 mln zł na budowę kompletnej nstalacji odstawy urobku dla Lubelskiego Węgla "Bogdanka" SA, która okazała się najkorzystniejsza dla zamawiającego - informuje prezes Jaskóła.
Od kilku lat spółka konsekwentnie zwiększa w swoim portfelu liczbę kontraktów drogowych i kolejowych. Aktualnie Grupa realizuje kilka znaczących kontraktów w tym sektorze i będzie nadal rozwijać tę działalność. Tegoroczna sprzedaż w drogownictwie wyniesie około 500 mln zł, przy zeszłorocznej przekraczającej nieco 400 mln zł. Podobnie w kolejnictwie nasza sprzedaż wzrośnie z 300 mln zł. w 2008 roku do ponad 500 mln zł w br. Wzrost w tych branżach będzie wyższy niż średni w całej Grupie.
Kilkanaście dni temu nastąpiło formalne przekazanie do eksploatacji zrealizowanego przez Polimex-Mostostal odcinka autostrady A4 Kraków–Szarów. Wspomnieć należy jeszcze o złożeniu przez spółkę oferty z najlepszą ceną na budowę odcinka autostrady A4 od węzła Szarów do węzła Brzesko. Cena oferty to 779 mln zł brutto.
- Ponadto Polimex-Mostostal złożył ofertę z najlepszą ceną wynoszącą 0,5 mld zł na budowę bloku energetycznego na południu Polski – dodaje Prezes Jaskóla. - Energetyka to jeden z najbardziej rozwojowych obszarów gospodarki. Polimex-Mostostal ma w tym sektorze duże doświadczenie i silną pozycję generalnego wykonawcy. Budując swoją strategię na najbliższe lata, uwzględniliśmy perspektywy rysujące się przed tą branżą i aktywnie uczestniczymy w jej rozwoju. Spółka oferuje kompleksową realizację projektów energetycznych, głównie jako generalny realizator inwestycji. Współpracujemy ze światowymi liderami w sektorze energetyki takimi jak: Alstom Power, Tecnimont SpA, BWE, Siemens, Austrian Energy. W naszym portfolio znalazły się kontrakty dla największych polskich i zagranicznych firm nergetycznych. Obecnie realizujemy m.in. prace dla elektrowni Bełchatów, Elektrociepłowni śerań, elektrowni Neurath i Westfallen (Niemcy). Spodziewamy się kolejnych dużych zleceń.

Stabilna i mocna pozycja Polimexu-Mostostalu
Zarząd spółki prowadzi systemowe działania dla obnizania kosztów jak również, z drugiej strony, planuje dalszy rozwój firmy. Takie podejście ma na celu stabilizowanie i zwiększanie wartość spółki. W ramach tych działań zarząd m.in. wdrożył projekt porządkowania struktury Grupy. Działania restrukturyzacyjne obejmują następujące spółki Grupy: Energomontaż Północ SA, Naftobudowa SA, Naftoremont Sp. z o.o., ZRE Kraków Sp. z o.o., ZRE Lublin SA., EPE Rybnik Sp. z o.o. oraz ECE Remont Sp. z o.o. W wyniku restrukturyzacji Polimex-Mostostal pozyska 100% akcji ww. spółek oraz włączy je do swojej struktury organizacyjnej.
- Harmonogram procesu restrukturyzacji zakłada, że w pierwszej dekadzie listopada zostanie dokonana wycena spółek i przygotowana propozycja parytetu wymiany akcji. Równolegle sporządzone zostanie memorandum informacyjne, jako dokument niezbędny w celu wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych akcji wyemitowanych dla mniejszościowych akcjonariuszy objętych procesem restrukturyzacji spółek. Zakładając pozytywne decyzje organów spółek i instytucji zewnętrznych proces inkorporacji winien być zakończony w II kwartale 2010 r. – informuje prezes Jaskóła.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej