Polimex-Mostostal: I półrocze zakończone zyskiem

2010-08-30 14:19

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I półroczu 2010 r. wyniosły 1 806 mln zł. Po pierwszym półroczu 2010 r. zysk operacyjny wyniósł 82 mln zł. Zysk netto sięgnął 43 mln zł. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 10,9 %. Marża netto w I półroczu 2010 r. wyniosła 2,4 %. Portfel zamówień (kontrakty podpisane) wynosi obecnie: 7,5 mld zł. z konsorcjantami (6,2 mld zł bez konsorcjantów).

- Rezultaty spółki i Grupy pokrywają się z założeniami budżetu, a w odniesieniu do zysku netto uzyskaliśmy wynik lepszy od planowanego. Wyniki są dobre, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyjątkowo ostrą i długotrwałą zimę 2009/2010 oraz powódź, która w II kw. br. objęła swoim zasięgiem niektóre nasze budowy drogowe na południu Polski. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nasze wyniki za pierwsze półrocze br. są zbliżone do konsensusu rynkowego – informuje prezes Konrad Jaskóła. - Grupa aktualnie posiada portfel zamówień o historycznie najwyższej wartości. Mamy zapewnioną sprzedaż na poziome budżetu 2010 r.

Zobacz koniecznie: Wypadki na budowach: zmowa bezpieczeństwa

Ostatnio zawarte kontrakty

Polimex-Mostostal w I półroczu br. zawarł szereg kontraktów w tym również na realizację dużych inwestycji jak np.:

 • z GDDKiA na budowę odcinaka drogi ekspresowej S69 o wartości brutto 788,1 mln zł.,
 • z Botlek Tank Terminal B.V. na budowę „pod klucz” terminalu zbiornikowego o pojemności 185.000 m3 do magazynowania olejów mineralnych, olejów roślinnych i paliw płynnych w porcie Rotterdam za 52.000.000 euro netto,
 • z Parkiem Wodnym w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. o wartości 81,8 mln zł brutto na wykonanie wykonawczej dokumentacji projektowej oraz budowę Parku Wodnego – Pływackiego Kompleksu Sportowo–Rekreacyjnego - w Dolinie Kłodnicy w Rudzie Śląskiej,
 • z Politechniką Lubelską na budowę Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej o wartości 73 mln zł. brutto,
 • z Alstom Power na montaż 21 tys. ton konstrukcji stalowych w Elektrowni Mannheim, Niemcy, o wartości 60 mln zł. netto,
 • o wartości brutto 30,2 mln zł z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na budowę zespołu budynków produkcyjno-usługowych z zapleczem biurowo-socjalnym wraz z rozbudową dróg komunikacji wewnętrznej na terenie MARR Business Park w Krakowie;
 • kontrakt z Hitachi Power Europe GmbH. na montaż oraz spawanie rurociągów ciśnieniowych dla kotła o mocy 1000 MW w elektrowni KW Wilhelmshaven w Niemczech za 3,9 mln euro netto.

Zobacz koniecznie: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku zbuduje Polimex-Mostostal

Perspektywy dla nowych kontraktów

W ostatnich tygodniach Polimex-Mostostal złożył oferty, które zostały uznane przez zamawiających za najkorzystniejsze jak np.:

 • na budowę odcinka autostrady A4 o wartości 2 mld 196 mln zł brutto,
 • na budowę linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa, na odcinku Podłęże – Bochnia złożona przez Torpol – spółkę zależną w 100% od Polimeksu-Mostostal o wartości brutto: 630 mln zł,
 • na budowę Centrum Solidarności w Gdańsku o wartości 157 mln zł
 • na budowę stadionu w Gliwicach o wartości ponad 54,1 mln zł brutto.

Wartość ofert uznanych za najkorzystniejsze wynosi 3,7 mld zł. (z konsorcjantami) i 1,6 mld zł (bez konsorcjantów). Po podpisaniu kontraktów na które Polimex-Mostostal oczekuje, wartość portfela zamówień wyniesie: 11,2 mld zł (z konsorcjantami) i 7,8 mld, zł (bez konsorcjantów).

Hotel, autostrady i stal

Polimex-Mostostal rozpoczął przebudowę dawnego hotelu Warszawa na podstawie podpisanej przez spółkę umowy z nowym właścicielem budynku. Wartość prac to min. 90 mln zł brutto. Termin zakończenia prac przewidziano na czerwiec 2012.

W dalszym ciągu, równolegle do wzrastającego znaczenia energetyki, wyróżnia się w działalności Grupy budownictwo infrastrukturalne, gdzie realizuje ona znaczące kontrakty drogowe i kolejowe. Front robót w tym sektorze Grupa ma zapewniony na lata nastepne, a przychody z tej działalności sukcesywnie rosną. Obecnie Polimex-Mostostal realizuje jednocześnie m.in. odcinki autostrad A1, A2, A4 oraz drogę szybkiego ruchu S69. Spółka składa również oferty na kolejne duże projekty.

Spółka notuje ciągle wysoki i stale rosnący portfel zamówień w obszarze budownictwa przemysłowego i ogólnego oraz wzrastającą liczbę zamówień z zagranicy. Realizacja tych projektów wymaga również dostaw i montażu produkowanych przez spółkę wyrobów stalowych, także ocynkowanych ogniowo.

- Po pewnym zastoju w końcu ub. r., zwiększa się liczba zamówień na konstrukcje i wyroby stalowe. Większy popyt pozwala też lepiej wykorzystać moce wytwórcze naszego zakładu w Rumunii, który przez kilka miesięcy borykał się z trudnościami. To istotna zmiana trendu, bowiem wyroby stalowe mają ok. 20% udziału w naszej sprzedaży – informuje prezes Jaskóła.

Kierunek: Energetyka

Polimex-Mostostal współpracuje ze światowymi liderami w sektorze energetyki takimi jak: Alstom Power, Tecnimont SpA, BWE, Siemens, Ansaldo, Austrian Energy, Hiatchi. W portfolio spółki znajdują się kontrakty dla największych polskich i zagranicznych firm energetycznych. Rozstrzygnięcie kilku dużych krajowych projektów inwestycyjnych powinno nastąpić w I półroczu przyszłego roku. M.in. na budowę bloków energetycznych w Elektrowni Opole i Elektrowni Kozienice, także w EC Siekierki. Polimex-Mostostal złożył oferty we wszystkich tych przetargach.

- Realizujemy już jako generalny wykonawca blok o mocy 50 MW w EC Bielsko-Biała. Jest to ważna dla nas budowa, której budżet sięga 500 mln zł. Z kolei Energomontaż Północ - spółka z naszej Grupy - wygrała przetarg na budowę instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Kozienice o wartości 132 mln zł – mówi Jaskóła. - Chcąc być czołowym generalnym wykonawcą inwestycji dla energetyki, które - jak oceniamy - za około dwa lata mogą stanowić nawet największy udział w naszej sprzedaży, zdecydowaliśmy o zakupie krajowego biura projektowego zajmującego się projektowaniem kotłów energetycznych. Fabryka Kotłów Energetycznych Sefako, należąca do naszej Grupy, we współpracy z zakupionym biurem, rozwinie swoją działalność w taki sposób, aby móc produkować coraz większe jednostki o różnej mocy na różne paliwa. Przewidujemy, że docelowo Sefako stanie się firmą produkującą kotły energetyczne w oparciu zarówno o technologie własne jak i na bazie zakupionych licencji – uzupełnia Konrad Jaskóła.

Polimex-Mostostal rozwija również działalność w sektorze energetyki wiatrowej. Łączna wartość dotychczasowych kontraktów Polimeksu-Mostostal na realizacje farm wiatrowych wynosi 51,5 mln zł netto.
Spółka zamierza rozwijać działalność w tym zakresie jako generalny wykonawca - czyli kompleksowo realizować projekty.

Reorganizacja: będzie fuzja

Fuzja Polimeksu-Mostostalu z siedmioma spółkami zależnymi zostanie zarejestrowana na przełomie tego i przyszłego roku.

- Zostały podjęte najważniejsze decyzje tj. pozytywne uchwały połączeniowe Walnych Zgromadzeń. Obecnie jesteśmy w trakcie wypełniania skomplikowanych i długotrwałych procedur formalnych – informuje Konrad Jaskóła.

Właściciele uznali zaproponowaną przez zarząd Polimexu-Mostostalu formę dalszego rozwoju Grupy za najbardziej efektywną i zatwierdzili restrukturyzację, polegającą na włączeniu do struktury organizacyjnej Polimeksu-Mostostal siedmiu następujących spółek:

 • Energomontażu-Północ SA
 • Naftobudowy SA
 • Naftoremontu Sp. z o.o.
 • ZRE Kraków Sp. z o.o. 
 • ZRE Lublin SA
 • EPE-Rybnik Sp. z o.o.
 • ECeRemont Sp. z o.o.

W wyniku tej decyzji istotnie zwiększony zostanie potencjał wykonawczy Polimexu-Mostostalu i zdolność do kompleksowej realizacji największych zadań inwestycyjnych. Poszerzeniu ulega udział sił własnych w realizacji robót, jak również dostaw o istotnym znaczeniu dla realizacji całości zleceń. Dzięki zwiększeniu możliwości swobodnego przemieszczania zasobów pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi spółka stanie się także mniej podatna na negatywne wpływy sezonowości i cykliczności rynku budowlanego. Co ważne, dalszej optymalizacji ulegną również koszty spółki.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej