Marże w budownictwie będą wyższe. Ponad 40% firm planuje podwyżki marż

2021-12-28 14:42

Według prognoz Polskiego Instytutu Ekonomicznego wysoka inflacja utrzyma się przez kolejne 2 lata. Te prognozy znajdują odbicie w działaniach firm budowlanych. Skutkuje to tym, że 44% firm podniosło ceny w 2021 roku, a 42,5% - marże. Plany kolejnych podwyżek marż w 2022 roku deklaruje 42,1% firm. Tak wynika z najnowszego badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Prognozy Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują na utrzymywanie się podwyższonej inflacji (powyżej celu NBP) co najmniej przez najbliższe 2 lata. Wg prognoz Instytutu średnioroczna inflacja w 2022 roku wyniesie 7,3%, zaś w majowym szczycie aż 9%. Firmy wdrażają więc działania dostosowawcze, wśród których znajdują się podwyżki cen. Przyczyny podnoszenia cen produktów i usług podawane przez przedstawicieli poszczególnych sektorów są zróżnicowane.

Przyczyny podnoszenia cen przez firmy budowlane
Autor: Polski Instytut Ekonomiczny Link: Kliknij, aby powiększyć

W przypadku budownictwa ceny wzrosły głównie pod presją wzrostu kosztów wytworzenia. Logistyka i produkcja podnosiły je przede wszystkim z powodu wzrostów kosztu pracy. Z kolei firmy usługowe podnosząc ceny próbowały odbudować finanse po recesji.

Co ciekawe, dla firm doświadczonych brakami podażowymi nie były one głównym powodem decyzji o podniesieniu cen. Spośród firm, które odnotowały wyższe koszty wynikające z trudności w dostępie do produktów i usług, ceny podniosło w 2021 roku 47 proc.

Warte odnotowania jest także to, że wśród firm, które oceniały swoją sytuację finansową jako dobrą w 2021, niemal połowa (47%) podniosła ceny swoich produktów i usług. W przypadku przedsiębiorstw z przeciętną lub złą sytuacją finansową działo się to znacznie rzadziej. Jednocześnie, w grupie 42,5% firm deklarujących poprawę marż w 2021 r., aż 60% firm również  podniosło ceny.

Opierając się jedynie na deklaracjach przedsiębiorców moglibyśmy dosyć jednoznacznie powiedzieć, że w polskiej gospodarce występuje już spirala cenowo-płacowa. Firmy raportują, że podnosiły ceny główne ze względu na wzrost kosztów płac, a jak wynika z danych Eurostatu te rosną najszybciej od 2008 roku. Ale to nie jest pełny obraz. W naszych badaniach co prawda tylko 38 proc. przedsiębiorców wskazywało podniesienie cen jako sposób na próbę odbudowy sytuacji finansowej firmy. Można jednak przypuszczać, że część z nich spontanicznie unikała takich deklaracji, bo z danych GUS wynika, że dzięki podniesieniu cen przedsiębiorstwom udało się z nawiązką odbudować nadszarpnięte przez pandemię marże. Co ciekawe, w innej części naszego badania firmy już przyznają się do lepszej sytuacji finansowej w 2021 roku, która jest pokłosiem podniesienia cen i poprawy marż – komentuje Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora ds. badań i analiz w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Powołując się na dane dot. rentowności firm budowlanych liczonej na podstawie wyników finansowych firm przez portal weilkiebudowanie.pl - średnioroczna marża w całym budownictwie w roku 2021 wyniosła 34,4%.

Ten sam serwis podaje, że w grudniu obroty firm budowlanych spadły o 58% poniżej średniorocznych, co daje gorszy wynik niż w roku ubiegłym, ale lepszy niż przed pandemią. Prawdą jest, że to raczej norma w tym miesiącu. Na poprawę obrotów należy poczekać do marca.

Stosunkowo najmniej obroty spadły w firmach instalacyjnych i to zarówno wod-kan-gaz, jak i elektrycznych. Wciąż najbardziej rentowne prace to instalacyjne wod-kan-gaz, tynkarskie, posadzkarskie, dekarskie, wykończeniowe i roboty ziemne. Tylko w branży brukarskiej jest skrajnie niski zysk z prowadzonych prac, który głównie wynika z bardzo wysokich kosztów pracy oraz trudnych do utrzymania cen usług (zbyt słaby rynek i duża konkurencja ).

Marże w budownictwie 2021
Autor: wielkiebudowanie.pl Link: Kliknij, aby powiększyć
Rentowność firm budowlanych 2021
Autor: wielkiebudowanie.pl

Badanie przedsiębiorstw zostało zrealizowane na przełomie listopada i grudnia 2021 r. na zlecenie PIE. Badanie przeprowadzono przy użyciu techniki CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) na losowo-kwotowej próbie 1000 przedsiębiorstw, w 4 kategoriach wielkości i 12 sekcjach PKD.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej