Konsorcjum Stali: wzrost przychodów o 57%

2009-09-07 16:18
Konsorcjum Stali: wzrost przychodów o 57%
Autor: Konsorcjum Stali SA

Pomimo niekorzystnych warunków na rynku, jeden z czołowych dystrybutorów wyrobów hutniczych w Polsce osiągnął w I półroczu 2009 znaczący wzrost przychodów. I to o ok. 123 mln zł (wzrost o 57%).

Przychody w I półroczu 2009 r. wyniosły 340,4 mln zł podczas gdy w I półroczu 2008 r. było to 216,8 mln zł.
– Udało nam się zwiększyć sprzedaż dzięki połączeniu Konsorcjum Stali z Bodeko, które nastąpiło 1 lipca 2008 roku, ale również konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju organicznego firmy poprzez budowę nowych oddziałów produkcyjno-handlowych – tłumaczy Janusz Koclęga, wiceprezes Konsorcjum Stali.

Pomimo niekorzystnej sytuacji na rynku spółce udało się wypracować zysk brutto na sprzedaży w wysokości 19,1 mln zł w porównaniu z 27,7 mln zł rok wcześniej (spadek o 31%) oraz zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 4,3 mln zł wobec 10,9 mln zł rok wcześniej (spadek o 60,7%). Trudne warunki panujące na rynku stali spowodowały jednak, że spółce nie udało się utrzymać dodatniej rentowności na poziomie zysku netto. Podczas gdy w I półroczu 2008 roku Konsorcjum wypracowało 10,3 mln zł zysku netto, to w I półroczu 2009 r. spółka poniosła stratę netto w wysokości 5,5 mln zł.
– Sytuacja w, której przyszło nam prowadzić działalność w tym roku była bardzo niekorzystna. Nastąpiło załamanie popytu na stal, a co za tym idzie spadek cen i rentowności handlu stalą – mówi Janusz Koclęga. – Stratę pogłębiły jeszcze odpisy aktualizujące należności, których musieliśmy dokonać w II kwartale na kwotę 3,18 mln zł – dodaje.

Dokonanie odpisów aktualizujących należności spowodowane było trudną sytuacją jednego z kontrahentów Konsorcjum. Odpisy te zostały dokonane na podstawie bilansowej zasady ostrożności wyceny, jednak działania prowadzone przez spółkę zmierzające do odzyskania zagrożonych kwot należności pozwalają mieć nadzieję, że należności z tego tytułu w przyszłych miesiącach będą odzyskiwane.
Ponadto wynik I półrocza obciążony jest również bardzo wysokimi kosztami amortyzacji dodatniej wartości firmy ujawnianej w bilansie Konsorcjum Stali po połączeniu z Bodeko Sp. z o.o. W I półroczu 2009 r. zysk spółki z tego tytułu został pomniejszony o kwotę aż 2,3 mln zł.
- Po przyjęciu przez Konsorcjum od 1 lipca 2009 r. zasad rachunkowości MSR/MSSF dodatnia wartość firmy nie będzie amortyzowana i wynik nie będzie obciążany kosztami z tego tytułu – informuje wiceprezes Konsorcjum Stali.

Konsorcjum Stali: wzrost przychodów o 57%
Autor: Konsorcjum Stali SA
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej