Jak obniżyć koszt budowy domu energooszczędnego

2013-02-11 13:33
Dom energooszczędny
Autor: BOŚ Grażyna Kasprzak, ekspertka w Departamencie Ekologii i Strategii BOŚ

Takie są dzisiaj wymagania, że budując dom z góry powinniśmy założyć, że ma być energooszczędny. To nieco podraża koszty inwestycji, ale będą się one zwracać w eksploatacji niższymi rachunkami, a samą budowę można sfinansować korzystnym kredytem. Rozmowa z Grażyną Kasprzak, ekspertką w Departamencie Ekologii i Strategii Banku Ochrony Środowiska

Dlaczego energooszczędność domu czy mieszkania jest ważna dla kupujących?
Kupując nowe mieszkanie czy budując dom najczęściej zwracamy uwagę na cenę nieruchomości, lokalizację czy układ pomieszczeń. Jednak, według badania opinii publicznej, dość wysoką pozycję na liście czynników wpływających na nasz wybór zajmują także przyszłe koszty eksploatacyjne. W ankiecie doradców Home Broker i Lion’s House, w której respondenci odpowiadali na pytanie „Co jest najważniejsze dla osób kupujących mieszkania od deweloperów?”, koszt utrzymania budynku lub mieszkania w przyszłości uzyskał 3,52 punkty w skali od 1 (nieważne) do 5 (bardzo ważne). Również z „Raportu o polskim rynku energii” TNS OBOP wynika, że 87% badanych stara się oszczędzać energię w swoich gospodarstwach domowych, a kieruje nimi głównie chęć zmniejszenia wydatków. Dlatego zainteresowanie budownictwem energooszczędnym i racjonalnym korzystaniem z energii w gospodarstwach domowych systematycznie wzrasta. Obce do niedawna pojęcia: dom energooszczędny, dom pasywny, pompa ciepła, rekuperacja stały się „oswojonymi” synonimami racjonalnego stylu życia.
Budowa domu energooszczędnego jest droższa niż tradycyjnego, lecz wydatek ten, dzięki niższym kosztom eksploatacji, szybko się zwróci. Przede wszystkim dlatego, że dom energooszczędny potrzebuje niewiele energii na cele ogrzewania budynku, podgrzewania wody użytkowej, wentylacji, zasilania sprzętu. Jednak, aby uzyskać oczekiwany efekt należy bardzo starannie dobrać wszystkie materiały i technologię na etapie budowy domu: izolację ścian, stolarkę okienną i drzwiową, system ogrzewania i wentylacji, wyposażenie. Warto więc zadbać, aby już projekt domu wykonany był zgodnie z najlepszą wiedzą w zakresie energooszczędności.

Jak można obniżyć koszty budowy domu energooszczędnego? Co można sfinansować kredytem z dotacją z NFOŚiGW?
Program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z bankami – w tym z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ), skierowany jest właśnie do osób budujących dom energooszczędny lub kupujących taki dom czy mieszkanie u dewelopera. Nabywca energooszczędnego domu czy mieszkania, korzystający z kredytu bankowego, ma szansę uzyskać dotację, której wysokość zależy od wielkości zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji. W przypadku mieszkań dotacja może wynieść 11 lub 16 tysięcy złotych, a w przypadku domu jednorodzinnego 30 lub 50 tysięcy. Jest to kwota dotacji, która pokryje część wyższych kosztów inwestycji oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągnięcia wymaganego standardu energetycznego.
Program Narodowego Funduszu określa koszty kwalifikowane, które obejmują elementy mające bezpośredni wpływ na spełnienie kryteriów energooszczędności (m.in. projekt budowlany, materiały izolacyjne, stolarka okienna i drzwiowa, system wentylacji z odzyskiem ciepła, instalacja ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej). Wysokość dotacji nie może przekroczyć wartości kosztów kwalifikowanych. Jednak kredyt może być przeznaczony na cały budynek lub mieszkanie, łącznie z wykończeniem.

Czy można jeszcze uzyskać inne dopłaty czy dotacje, by obniżyć koszty domu energooszczędnego?
Kredyt z dopłatą NFOŚiGW do domu czy mieszkania energooszczędnego uzupełnia szeroką gamę proekologicznych produktów Banku Ochrony Środowiska. Wiele eko-produktów banku może zainteresować osoby dbające o efektywne wykorzystanie energii w nowo budowanych lub modernizowanych domach. Kredyty te często charakteryzują się zachętami finansowymi: obniżonym oprocentowaniem, dotacją lub udogodnieniami związanymi z konstrukcją spłat.
Tym, którzy zaczynają budować dom lub zastanawiają się nad jego zakupem BOŚ Bank poleca Ekologiczny kredyt hipoteczny. Jeśli budynek będzie wyposażany w rekuperator, kolektor słoneczny, pompę ciepła lub ogniwo fotowoltaiczne albo gdy będzie budowany w standardzie domu energooszczędnego lub pasywnego (roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową na ogrzewanie i wentylację wyniesie odpowiednio nie więcej niż 70 kWh/m2rok dla domu niskoenergochłonnego i 15 kWh/m2rok dla domu pasywnego) kredytobiorca może liczyć na obniżenie marży kredytu hipotecznego zaciągniętego w BOŚ Banku.
Instalując kolektor słoneczny w nowo budowanym lub istniejącym budynku, osoba fizyczna lub wspólnota mieszkaniowa może skorzystać z kredytu z dotacją NFOŚiGW. Dotacja wynosi 45% kwoty kredytu na instalację i montaż kolektora (do 2250 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego).
Wiele inwestycji przyczyniających się do ograniczenia zużycia energii w budynku można sfinansować korzystając z preferencyjnych kredytów BOŚ Banku współfinansowanych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki zaangażowaniu środków WFOŚiGW kredyty zyskują preferencyjne oprocentowanie, obniżone w stosunku do oferty standardowej. Warunki kredytowe (przedmiot kredytowania, podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt, oprocentowanie, okres kredytowania i karencji itp.) są różne w różnych województwach, w zależności od prowadzonej przez Fundusz polityki regionalnej.
Liczne propozycje finansowania przedsięwzięć służących efektywnemu wykorzystaniu energii, to szansa na wybranie produktu najlepiej dopasowanego do potrzeb i możliwości inwestora. Szczegóły oferty dostępne są na stronie internetowej BOŚ Banku (www.bosbank.pl) i w jego placówkach.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej