Hydrobudowa Polska i Hydrobudowa 9 połączone

2012-01-09 9:41
Przetargi budowlane: jest zlecenie, jest dobrze
Autor: www.sxc.hu

Hydrobudowa Polska i Hydrobudowa 9 formalnie są już jedną spółką. Niespełna roku po podjęciu decyzji zarządów o połączeniu spółek, fuzja stała się faktem.

Hydrobudowa Polska i Hydrobudowa 9 stały się jedną spółką. Sąd w Poznaniu dokonał 4 stycznia rejestracji połączenia obu podmiotów.

Przeczytaj również: Stadion Narodowy: Hydrobudowa Polska wykona dodatkowe roboty budowlane

Ze względu na pokrywający się zakres działalności obu podmiotów, fuzja jest naturalnym postępowaniem regulującym strukturę grupy kapitałowej Hydrobudowy Polska.
Integrację organizacyjną spółek, przeprowadzono w 2011 roku, a prace nad ich połączeniem przyspieszyły w kwietniu ubiegłego roku (od kiedy obie spółki mają współny Zarząd). W związku z tym, że Hydrobudowa Polska była jedynym właścicielem Hydrobudowy 9, fuzja odbyła się w tzw. trybie uproszczonym, bez podwyższenia kapitału zakładowego Hydrobudowy Polska.

Fuzja - cel

Połączenie spółek ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów działalności grupy przy jednoczesnym wzroście jej efektywności, dzięki skupieniu potencjału dwóch spółek w jednym podmiocie oraz usprawnieniu zarządzania dostępnymi zasobami. Uproszczenie struktury grupy dodatkowo zwiększy jej przejrzystość i ułatwi inwestorom ocenę wyników finansowych.
Spółka przejmująca (Hydrobudowa Polska) wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (Hydrobudowa 9). Na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Na podstawie art. 493 §1 k.s.h. spółka przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej