Firmy budowlane grają fair

2007-05-21 16:30

Znane są już wyniki IX edycji Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Jest to realizowane na skalę ogólnopolską przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów.

Celem programu jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Do tegorocznej, IX edycji programu zgłosiły się 722 firmy z całej Polski, spośród których 653 przeszły dwustopniową weryfikację i spełniając wymagania regulaminowe, decyzją Kapituły Programu, uzyskały tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2006. Spośród nagrodzonych firm Złote Certyfikaty otrzymały 132 przedsiębiorstwa, Złote Statuetki - 91 firm, Złote Laury - 10 firm, natomiast Brązowe Laury - 48 podmiotów, a Srebrne Laury - 31 przedsiębiorstw.
W tym roku po raz pierwszy przyznano Platynowe Laury - otrzymały je 2 firmy, uczestniczące w programie od samego początku tj., od 1998 r. Ponadto, jak co roku, 15 firm, które zdaniem Kapituły, na tle laureatów bieżącej edycji wyróżniły się szczególnymi działaniami, otrzymało Nagrodę Specjalną - Statuetkę "Przedsiębiorstwo Fair Play".

Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest inicjatywą, stworzoną dla firm, które, hołdując zasadom fair play, nie wahają się poddać obiektywnej weryfikacji niezależnej instytucji. Przedsiębiorstwa, uzyskując certyfikat rzetelności wzmacniają swój wizerunek i prestiż, ponieważ są szeroko promowane przez organizatorów w mediach oraz w trakcie spotkań i konferencji gospodarczych. 

Etyka także w biznesie

W ciągu dziewięciu dotychczas przeprowadzonych edycji przyznanych zostało 4016 certyfikatów "Przedsiębiorstwo Fair Play". Dotychczasowi laureaci programu to wyjątkowe firmy z terenu całej Polski, rozwijające się oraz dbające o prestiż i korzystny wizerunek. "Przedsiębiorstwa Fair Play" dotrzymują podjętych zobowiązań, a współpraca z nimi obciążona jest mniejszym niż przeciętne ryzykiem, ponieważ są firmami zweryfikowanymi przez organizatorów programu. Miejsce w elitarnej grupie uhonorowanych firm daje możliwość nawiązania nowych korzystnych kontaktów handlowych, a także zwiększa zaufanie zarówno kontrahentów, jak i klientów. "Przedsiębiorstwa Fair Play" udowadniają, że również w biznesie istnieją zasady etyczne, uczciwość i tzw. dobre praktyki.

Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest czytelny nie tylko dla polskich partnerów, lecz również dla kontrahentów zagranicznych. To jasne przesłanie, deklaracja stosowania najwyższych standardów etycznych i rzetelności w działalności gospodarczej.

Społeczna odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność biznesu to działanie dobrowolne, nieobwarowane żadnymi regulacjami prawnymi. Nie można więc nakazać zachowań społecznie odpowiedzialnych, ale można a nawet należy zachęcać do takich zachowań, przy jednoczesnym uświadamianiu przedsiębiorcom korzyści jakie te działania mogą przynieść.

 "Przedsiębiorstwa Fair Play" wiedzą, że sukces firmy zależy od tego czy w jej działaniach zostaną uwzględnione potrzeby i dobro pracowników, partnerów biznesowych, społeczności lokalnej, a także środowiska naturalnego. Dlatego właśnie włączają w strategię działania swoich firm szeroko pojęte zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.

Laureaci ostatniej edycji programu zapewniają ponad 121 tys. miejsc pracy. Przeciętne zatrudnienie w "Przedsiębiorstwach Fair Play" IX edycji wynosiło 186 osób. Ciekawy jest fakt, że od II tury programu, co roku obserwujemy wzrost wynagrodzeń pracowników "Przedsiębiorstw Fair Play" w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto średnie wynagrodzenia są od 7 lat wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce. W roku 2006 tendencja ta utrzymała się.

Źródło: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Ponadto, organizatorzy programu zwracają szczególną uwagę na prowadzoną przez laureatów działalność charytatywną. Każde z "Przedsiębiorstw Fair Play" IX edycji wydało przeciętnie prawie 92 tys. zł na cele społecznie użyteczne. Prawie 389 mln zł przeznaczyli na działalność społeczną i charytatywną laureaci ośmiu kolejnych edycji (od II do IX) programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", natomiast tegoroczni laureaci przekazali na te cele blisko 60 mln zł.

Dobre wyniki budowlanych

Aby firma otrzymała tytuł "Przedsiębiorstwa Fair Play", musi przejść przez dwuetapowe postępowanie weryfikacyjne. W I etapie analizowane są informacje zawarte w ankietach, w których przedsiębiorcy szczegółowo prezentują swoją działalność, odpowiadając na szereg pytań dotyczących m.in. relacji z klientami, kontrahentami, pracownikami i społecznością lokalną. Firmy są również proszone o przedstawienie stosownej dokumentacji dowodzącej m.in. terminowości wywiązywania się z podjętych zobowiązań. W II etapie odpowiednio przygotowani merytorycznie audytorzy przeprowadzają audyty certyfikacyjne w firmach. Weryfikacja przedsiębiorstw prowadzona jest również w oparciu o współpracę z: urzędami wojewódzkimi, marszałkowskimi, urzędami pracy, bankami, organizacjami przedsiębiorców, US, ZUS oraz inspekcją pracy. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie klientów i kontrahentów firm. Suma przyznanych przez audytorów, klientów i kontrahentów ocen decyduje o rekomendacji przedsiębiorstwa do tytułu i certyfikatu "Przedsiębiorstwo Fair Play".

W tegorocznym konkursie największą grupą są firmy usługowe (48,24%), najmniejszą - firmy z branży produkcyjnej (24%). Licznie stawili się przedstawiciele branży budowlanej i metalowej. Jeśli chodzi o budowlanych, 15% laureatów - to właśnie przedstawiciele tej branży. Nagrodzone firmy wywodziły się z województw: śląskiego (15,8%), wielkopolskiego (15,3) i podkarpackiego (11%): najmniej - pochodzi z województw lubelskiego (2,4%), opolskiego (2,4%) oraz  warmińsko-mazurskiego (0,6%).

"Przedsiębiorstwa Fair Play" 2006 wg branż

Nazwa branży (podział umowny)

Odsetek firm

Metale, maszyny i urządzenia

10,11

Budownictwo ogólne, roboty budowlane, usługi developerskie

9,65

Usługi komunalne (dostarcznie i dystrybucja wody, ciepła, odbiór ścieków, gospodarka odpadami, ochrona środowiska)

9,65

Branża spożywcza (także używki i przemysł spożywczy dla rolnictwa)

8,73

Chemia przemysłowa i gospodarcza, kosmetyki, wyroby z tworzyw sztucznych

6,43

Produkcja i sprzedaż wyrobów dla budownictwa, materiały budowlane

5,36

Elektrotechnika i energetyka

4,75

Transport i spedycja

4,75

Sieci i instalacje elektryczne, sanitarne i grzewcze, urządzenia chłodniczo-grzewcze i wentylacyjne

4,29

Wyroby drewniane, meble (w tym stolarka)

3,68

Informatyka i automatyka

3,52

Farmaceutyka i medycyna

3,22

Usługi pomocnicze w prowadzeniu działalności, pośrednictwo, doradztwo, reklama

3,22

Usługi motoryzacyjne, dealerzy samochodowi

2,91

Odzież i obuwie, tekstylia

2,76

Usługi szkoleniowe, kształcenie i doradztwo, nauka

2,60

Przemysł wydobywczy, hutnictwo, produkcja i sprzedaż paliw

1,68

Przemysł papierniczy

1,68

Wydawnictwa i poligrafia

1,53

Ochrona osób i mienia, usługi porządkowe

1,38

Elektronika i telekomunikacja

1,38

Turystyka, hotelarstwo, gastronomia

1,23

Infrastruktura    

1,23

Przemysł biurowy  

1,23

Ceramika i szkło  

0,46

Sport i rozrywka  

0,46

Ubezpieczenia     

0,46

Geodezja i kartografia

0,15

inne

1,53

Źródło: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" organizowany jest przez "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej