Erbud pozywa Millennium

2010-12-27 11:14

Spółka Erbud złożyła w sądzie pozew przeciwko Bankowi Millennium domagając się tym samym zapłaty ponad 71 mln zł. Chodzi o transakcje walutowe...

Erbud SA złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Wydział XVI Gospodarczy pozew o zapłatę przeciwko Bankowi Millennium SA. Wartość przedmiotu sporu wynosi 71.065.496 zł.

A chodzo o to...
W 2008 roku Bank Millennium doradził Erbudowi zawarcie transakcji opcji walutowych na zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym w zakresie kontraktów denominowanych w euro realizowanych przez spółkę. Propozycja banku wynikała ze zgłoszonej przez Erbud potrzeby uzyskania zabezpieczenia adekwatnego do jego sytuacji. Produkt był przedstawiony przez bank jako optymalnie dopasowany instrument do potrzeb Erbudu. W czwartym kwartale 2008 roku, w wyniku drastycznej przeceny złotego na parze PLN/EUR bank poinformował spółkę o negatywnej wycenie posiadanej w tym czasie ekspozycji. Jednocześnie powstał spór co do treści transakcji opcji walutowych, przede wszystkim w zakresie wyłączania struktur opcyjnych.

Podczas wielokrotnych rozmów Erbud przedstawiał swoje stanowisko bankowi, który zażądał realizacji transakcji z podjęciem działań zmierzających do przymusowej realizacji roszczeń. W celu ograniczenia wysokości potencjalnej szkody, sporne transakcje zostały zrestrukturyzowane, a bank został poinformowany o podjęciu w przyszłości działań prawnych zmierzających do naprawienia szkody wynikającej z zawartych transakcji opcji walutowych.
Erbud nigdy nie zgodził się ze stanowiskiem Banku Millennium i w związku z powyższym, wezwał dwukrotnie bank do zapłaty kwoty 71.065.496 zł, na którą składają się kwoty pobrane przez bank z rachunku bankowego firmy, utracone korzyści oraz koszty doradców prawnych i finansowych. W związku z powyższym, Erbud zdecydował się na wytoczenie powództwa o zapłatę zmierzającego do wyrównania szkody.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej