Echo nie narzeka...

2009-11-16 13:30

W III kwartale 2009 r. Grupa Kapitałowa Echo Investment osiągnęła ponad 13 mln zysku netto, a jej przychody netto przekroczyły 98 mln zł.

Po trzech kwartałach 2009 r. zysk netto Grupy wynosi blisko 85 mln zł, co jest wzrostem o około 14% w odniesieniu do wyniku po trzech kwartałach 2008 r. Przychody netto przekroczyły 328 mln zł i są wyższe o ponad 20% od przychodów z analogicznego okresu roku poprzedniego.

Pozytywny wpływ na wynik w bieżącym okresie miały przychody osiągnięte ze sprzedaży projektów mieszkaniowych i wynajmu powierzchni biurowej oraz komercyjnej. W III kwartale 2009 r. zaksięgowano przychody z tytułu zawartych umów ostatecznych sprzedaży projektów mieszkaniowych: w Warszawie - przy ul. Inflanckiej (III etap) i Zwycięzców (II etap), Poznaniu - Osiedle Naramowice (III etap) i Bilczy k. Kielc (Osiedle Bilcza II). Istotna była także aktualizacja wartości godziwej uwzględniająca kwartalne różnice kursów EUR i USD oraz zmianę poziomu przychodów operacyjnych netto (NOI), okresową (roczną) zmianę stóp kapitalizacji (yield), wycenę nieruchomości dotyczącą projektu Avatar w Krakowie (w budowie) i Park Postępu w Warszawie, a także wycenę zabezpieczających aktywów finansowych.

Całkowita wartość aktywów przekroczyła 1 mld euro i była wyższa o ponad 14% w stosunku do wartości aktywów z końca III kwartału roku poprzedniego. Poziom kapitału własnego wyniósł ok. 0,4 mld euro i był o ponad 8% wyższy od wartości z analogicznego okresu ubiegłego roku.

Na koniec III kwartału 2009 r. Grupa Kapitałowa Echo Investment miała blisko 196 mln zł środków i innych aktywów pieniężnych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej